Lapas

ceturtdiena, 2015. gada 31. decembris

Kopsavilkums par paveikto no 2015.gada oktobra līdz decembrim

Pagājuši pirmie trīs mēneši kopš Misas laukiem ir jauna vadība, tuvojoties gadu mijai laiks atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti visi 2015.gada augusta un septembra kopsapulces pieņemtie lēmumi. Tai skaitā statūtos minētie lati konvertēti eiro.

2. Apkopoti biedru naudas maksājumi par 2013, 2014 un 2015. gadu atbilstoši maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

3. Regulāri tiek apkopoti elektrības maksājumi. Par rādījumu līdz kuram samaksāts katru mēnesi elektrības lietotāji tiek informēti, izliekot informāciju uz ziņojumu dēļa.

4. No elektromontāžas uzņēmumiem pieprasītas un saņemtas tāmes ar iespējamām mūsu elektrotīkla remonta izmaksām. Papildus izpētītas iespējamās izmaksas individuālam pieslēgumam Sadales tīkliem.

5. Veikta izpēte ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām mūsu elektrotīklam.

6. Organizēta viena lielā talka, kuras laikā sakopta puse galvenā ceļa ceļmalu, pozitīvais šajā pasākumā bija ne tikai tiešais darba rezultāts - sakoptais ceļa posmas, bet arī iedzīvotāju necerēti lielā atsaucība, kas vēlreiz apstiprina vēlmi pēc pozitīvām pārmaiņām Misas laukos.7. Organizētas četras mazās talkas, kuru laikā vienpadsmit vietās apzāģēti koki un krūmi, kas bija ieauguši elektrolīnijās vai traucēja ceļu satiksmei.


Viena no bīstamajām vietām, pirms apzāģēšanas


8. Uzsākta valdes un noliktavas ēkas sakārtošana, no ēkām izvākti apmēram 2m3 uzkrāto atkritumu, arī slota "pēc ilgstošas prombūtnes, beidzot apciemoja šo saimniecību". Atklājās, ka zem zemes slāņiem ir tīri pieklājīgs celiņš. Sakārtots elektropieslēgums valdes ēkai. Noliktavas ēkai notīrīts jumts, tai skaitā novākti uz tā saaugušie koki, tāpat iespēju robežās pielabots segums. Pēc paveiktajiem darbiem arī ZS noskaņas ir ienākušas šajā sētā. 
Sen šajā saimniecībā neredzēts instruments

Pirms

Pēc notīrīšanas


Elektropieslēgums pēc veiktajiem darbiem

Elektropieslēgums pirms remonta

 
 

 

Jumts pēc notīrīšanas

Jumts pirms tīrīšanas
 

9. Nodibināta sadarbība ar Baldones novada domi
10. Nodibināta sadarbība ar parādu piedziņas uzņēmumu un uzsākts darbs ar ļaunprātīgajiem parādniekiem
11. Nomainīts elektrotīkla 3.līnijas atdalītājs
Iepriekšējā armatūra, kas kombinācijā ar
krietnu devu ūdens, regulāri sagādāja
problēmas 3.līnijas lietotājiem
 

Jaunais atdalītājs,
drīzumā tiks nomainīta arī kaste
 
12. Elektrības zudumu mazināšanai atslēgti četri elektrības pieslēgumi, tai skaitā trīs nefunkcionējošie un viens ļaunprātīgajam nemaksātājam
13. Regulāri veikta Misas lauku teritorijas apsekošana
14. Vairākkārt veikta skaitītāju kontrole
15. Uzsākts darbs pie sporta laukuma attīstīšanas
16. Organizēta viena skaitītāja uzstādīšana ārpus gruntsgabala teritorijas, atbilstoši 2005.gadā pieņemtajam lēmumam, ka skaitīājam jābūt uz ielas
17. Veikti dažādi administratīvie darbi.
 
Kas nav izdevies kā plānots - neskatoties uz to, ka greideris mūsu ceļu līdzināšanai tika pasūtīts jau oktobra vidū, dažādu tehnisku iemeslu dēļ tas līdz mums nav ticis līdz pat decembra beigām, tādēļ galvenais ceļš nav tik līdzens kā mēs to vēlētos, līdz ar to visiem gribot vai negribot nāksies ievērot ātruma ierobežojumu 30km/h, lai saudzētu gan ceļu, gan savu auto.
Tāpat ir krietni aizkavējusies visu Misas laukiem piederošo dokumentu nodošana no vecās valdes puses jaunajai vadībai, kas dažos darbības virzienos kavē pilnvērtīgu darbu.
 
Augstāk minētie teritorijas sakārtošanas darbi pamatā paveikti ar brīvprātīgo darba palīdzību. Misas laukiem izdevumi ir bijuši tikai apmaksājot elektromontāžas darbus (143,48EUR -darbs, nodrošinātie materiāli, darbaspēka nodokļi) un veicot atsevišķus pirkumus - drošinātāji (18,24EUR), elektrisko skapju atslēga (1,99EUR), slota (7,79EUR), zibatmiņa (13,98EUR) un vads (14,21EUR). Precīzu un pilnīgu informāciju par Misas lauku līdzekļu izlietojumu iespējams iegūt apmeklētāju pieņemšanas reizēs. Informācija tiks izlikta arī uz ziņojumu dēļa. Kopumā finanšu situācija noslēdzot gadu ir pietiekami stabila.
 
Paldies visiem par piedalīšanos aktivitātēs Misas lauku labā!
Paldies Misas lauku biedriem, kas ievēro maksājumu disciplīnu!
Paldies padomei par sadarbību!
 
Visiem pozitīviem panākumiem bagātu un laimīgu jauno gadu!
 
Atjaunots 04.01.2016.

5 komentāri:

 1. www.musumisa.lv Viss izklausās ļoti pozitīvi, beidzot mūsu ciemata notiek reāla darbība! No -gribu, gribu- būtu tikai finanšu informāciju (atskaite un budžeta plāns) publicēt vai nu šeit vai nu sūtīt uz e-pastu biedriem ka adreses ir pieejamas! Neredzu nekādu pamatojumu apgrūtināt šīs informācijas pieejamību ar speciālo iešanu un ttl... domāju ka šī informācija motivēs savlaicīgi biedrus veikt iemaksas!

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Kopsavilkums par visu 2015.gadu un budžeta plāns 2016.gadam tiks publicēts atbisltoši Kārtības ruļļa 4.2. punktam.

   Dzēst
 2. www.musumisa.lv - Ierosinu korekciju dotajā punkta "...izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa", izteikt "...izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa un oficiāla web vietne"

  AtbildētDzēst
 3. Kā var saņemt paziņojumus par šeit ierakstīto informāciju ?

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Mēģiniet sadaļā paziņojumi uz e-pastu. Ņemot vērā, ka informācija šeit tiek regulāri papildināta, interesentiem ir vērts apskatīt vietni vismaz reizi nedēļā.

   Dzēst