Lapas

svētdiena, 2017. gada 9. jūlijs

Noliktavas jumta nomaiņa, pateicība

Paveikts ļoti svarīgs darbs Misas lauku saimniecības sakārtošanai - nomainīts viss noliktavas jumts. Jumts bija savu laiku nokalpojis un tecēja vismaz 20 vietās, šādas ūdens sūces bojāja koka konstrukcijas.
Atbilstoši kopsapulcē nolemtajam un ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus darbu ir izdevies paveikt pilnā apmērā.
Izmaksas - jumta profils, karnīzes, vejmalas, kore, skrūves, materiālu piegāde - 918,68EUR, kokmateriāli 50EUR.

Darbs paveikts ar biedru spēkiem.

Pārvaldnieks un padome izsaka PATEICĪBU Misas lauku biedriem, kas veica jumta nomaiņas darbu - Vjačeslavam O., Normundam G., Ņinai, Ēvaldam, Nikolajam G., Ivitai P.

Jumta segums piegādāts

Savu laiku nokalpojušā seguma dēļ, bojātas koka konstrukcijasŠīfers sadalījies pa šķiedrām

Vecais segums demontēts

Pielabojam latojumu

Jaunais metāla profils klājas ļoti precīzi

Pielabojam bojātās vietas

Pusi jumta jau sedz jauns segums

Noceļam pēdējās šīfera loksnes

Viss precīzi un akurāti

Kore taisna

Jaunais jumts ar lielāku pārkari

Lielākā daļa seguma jau uzklāta

Lietus sāk līt, kad skrūvējam pēdējo loksni

Pāri paliek tieši tik daudz profila, lai arī mazmājiņa tiktu pie jauna jumta

Darbs paveikts, jaunais jumts katram jānovērtē klātienē! Paldies meistariem!

Krāsošanas un sakārtošanas darbi

Paralēli darbiem sporta laukumā notiek dažādi Misas lauku saimniecības sakārtošanas darbi.

Arī ceļazīmju stabi attīrīti no rūsas un nokrāsoti

Nokaltušie krūmi pie iebrauktuves pirms nozāģēšanas

Sausie krūmi nozāģēti

Stārķis dodas nopļautajā zālienā meklēt vardes

Arī šim stārķim patīk mūsu ciematā

Sakopta teritorija pie ūdenstorņa

Daba sporta laukumā - priede saaugusi ar egli

Žogs pirms attīrīšanas un krāsošanas


Ūdenstorņa pamatne pirms attīrīšanas un krāsošanas

Pēc krāsošanas


Ūdenssaimniecība pie urbuma pirms attīrīšanas un krāsošanas


Caurules pēc krāsošanas

Ūdensskaitītāja kontrole, izmantoti jau 2400m3 mūsu dziļurbuma ūdens

sestdiena, 2017. gada 8. jūlijs

Tiltiņa rekonstrukcija 2017

Veikta tiltiņa koka dēļu nomaiņa un konstrukcijas papildināšana.
Izmaksas - impregnēti kokmateriāli, skrūves, krāsa, otas, krāsošanas darbs ~200EUR.

Kokmateriāli piegādāti

Tiltiņš pirms rekonstrukcijasDažu veco tiltiņa dēļu stāvoklis no apakšas
Ēvalds vienmēr piedalās

Dēļi nomainīti, virsma pagarināta

Pirmā kārta pabeigta

Tiltiņš pēc rekonstrukcijas, pirms krāsošanas


 

Gatavs

Sporta laukuma attīstības turpinājums 2017

Jūlija sākumā veikti sporta laukuma papildināšanas darbi

Uzstādīts soliņš, kur apsēsties bērnu vecākiem.

Kāpelēšanai
Koordinācijas un līdzsvara treniņam

 
Baļķis

Vieta zem jumta

Veloturētājs

Pirms

Pēc

svētdiena, 2017. gada 2. jūlijs

Elektrības apmaksa uz 01.07.2017.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.jūliju.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Latvenergo rēķins - 2408,90EUR

Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.07.2017.
524 211
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 62
23328 123
29896 2569
29919 39263
29942 45440
30915 94
50564 1044
71297 8533
111134 3683
111474 13083
111783 4647
113630 2174
115878 32805
116264 0
123660 2164
147064 20404
162799 800
180779 58
184880 1799
186011 1001
194601 12858
205381 500
205992 3379
207214 6312
242289 18319
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 25892
340954 2400
340962 223
353858 8882
354917 5500
361136 17703
366665 2520
370897 1453
371673 10246
371808 4
371992 2727
388310 4889
389754 54077
400131 6045
400284 53
402459 4911
402890 250
402948 1886
422010 476
422903 10625
428023 2725
444359 3280
446401 9917
446676 1189
447867 2882
448217 7255
448527 3338
448835 68
469058 8777
469833 401
471518 90
476462 767
476772 1930
489987 1191
493263 5816
497117 2896
531695 3240
544372 3100
544887 5044
552978 15139
565356 758
590380 9877
590419 1760
590513 6064
590517 4850
590518 2900
590572 1758
590616 45327
590641 1385
590845 47208
593629 9606
596581 23830
600020 4100
600217 16654
600675 213
600757 1256
601579 1476
605428 4237
611282 3425
629396 11357
632553 4054
632580 3688
632608 1520
632646 1226
632800 126
642752 1900
656576 6852
666152 1215
668440 1845
672456 5983
675339 731
675351 1351
727682 8433
728225 1920
752206 4800
752439 315
753658 6770
754097 2564
762450 145
768045 4786
769113 7042
771379 2490
773814 635
776001 1675
789183 1174
844703 973
858388 304
864394 371
880026 9585
905925 5707
906132 1270
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 150
979543 9585
996633 1287
1009838 1442
1100666 1154
1457868 2265
1716078 3220
2677491 28566
3020797 2750
3571503 3271
5027993 564
6432905 12100
7653154 3153
8917196 2
26207568 102
29520461 771
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015 1013
39602887-85 5575
46.119.801 86
4604782-206 11977
4733468-99 5478
50688691-2007 169
512015-43-2008 2955
AW00196 3603
AW00406 1
AW00408 241
AW00410 381
AW00417 3262
AW00433 851
AW00435 1160
AW00437 -3
AW00441 811
AW00446 83
AW00449 1180