Lapas

svētdiena, 2018. gada 30. decembris

LAIMĪGU JAUNO 2019.GADU!

2018.gads tuvojās noslēgumam.

Sagaidot 2019.gadu ir pamats būt lepniem, par 2018.gadā paveikto!

Misas laukos kopīgiem spēkiem un resursiem esam:
- kapitāli izremontējuši 3 šķērsielu ceļa segumu;
- papildinājuši sporta laukuma inventāru;
- gadsimta karstākajā vasarā nodrošinājuši nepārtrauktu centrālo ūdens apgādes sistēmas darbību;
- nodzēsuši bīstamu meža ugunsgrēku ciemata tuvumā;
- uzstādījuši 5 jaunas LED ielu apgaismojuma laternas;
- nodrošinājuši nepārtrauktu elektrotīkla funkcionēšanu;
- par godu valsts simtgadei un Misas laukiem uzstādījuši sarkanbaltsarkano karogu 9m augstā mastā;
- uzvarējuši kauju ar bebriem!


LAIMĪGU JAUNO 2019.GADU UN LEPNUMU PAR PIEDERĪBU MISAS LAUKIEM!

Skaitītāju maiņa turpinās 2018

2018.gada nogalē turpinās darbi elektro saimniecības uzturēšanai un sakārtošanai.
No nesen iegādātajiem elektroniskajiem skaitītājiem 3 jau uzstādīti. Papildus veikta citu atsevišķu elektrības pieslēgumu pārbaude un profilaktiskie darbi.


Apgaismojums pie vārtiem 2018

Ziemassvētku brīvdienās pabeigts darbs apgaismojuma izveidei pie vārtiem.


Apgaismojums redzams jau no tāluma


Apgaismota iebrauktuve. Svarīgi gan tiem, kas nāk ar kājām no A7, gan tiem, kas ierodas ar mikroautobusu no Baldones puses, gan visiem pārējiem, ka ierodas Misas laukos vai brauc pa autoceļu V1010

Viss gaišs pat vistumšākajā naktī

LED laterna 7m augstumā

Darbs pabeigts

Bebru dambis II 2018

Pēc Baldones novada domes (2018.gada 15.decembrī)  informēšanas par radušos situāciju uz maģistrālā grāvja netālu no Misas lauku teritorijas, 2018.gada 28.decembrī ieradās Ceļu dienesta traktortehnika, kas veiksmīgi iztīrīja bebru aizdambēto grāvja posmu. Līdz ar to ir jāsaka paldies pašvaldībai par sadarbību!
Šobrīd pateicoties Misas lauku iedzīvotāju darbībai un Ceļu dienesta darbam ūdens līmenis nokrities par ~1m no maksimālā bebru izraisītā uzpludinājuma un būtisku šķēršļu meliorācijas ūdeņu aizplūšanai nav.
Tomēr nepieciešama grāvja sakārtošana pilnā apjomā, ko būtu jāpaveic konkrētās teritorijas īpašniekam nevis pašvaldībai. Vai arī jāpaveic pašvaldībai, bet ieguldītie līdzekļi jāpiedzen no zemes īpašnieka.
Skaidri redzams, ka grāvja gultne ir nopietni aizsērējusi un caurteka ir daļēji sabrukusi.

Misas lauku iedzīvotājiem pastaigu laikā jāturpina novērot situācija, jo visticamāk bebri turpinās savu darbību augšup vai lejup no iztīrītā grāvja posma, līdz ar to būs nepieciešama turpmāka rīcība.

Iepriekšējais ieraksts par šo jautājumu -
https://misaslauki.blogspot.com/2018/12/bebra-dambis-2018.html

Baldones ceļu dienesta traktors veic gultnes tīrīšanu

Tiek novērtēta situācija

Grāvja gultne Z virzienā no caurtekas ~30m garumā iztīrīta, vairs ne miņas no bebru dambja

Iespējamā bebru ala

Šādai būtu jāizskatās visai maģistrālā grāvja gultnei
Iztīrīts neliels grāvja posms arī pirms caurtekas

Tā izskatās grāvja gultne tālāk aiz iztīrītā posma, līkloči ap krūmu puduriem ūdens straumei pārvarot dažādus aizsērējumus  

pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Nekustamā īpašuma nodoklis 2018

2018.gadā lielai daļai Misas lauku gruntsgabalu īpašniekiem tika piestādīts nepieredzēti liels nekustamā īpašuma nodoklis no Baldones novada domes par uz īpašuma esošajām dārza mājām vai noliktavu ēkām.
Nodokļa aprēķina pamatā izmantoti realitātei neatbilstoši ēku novērtējumi, piemēram, koka neapdzīvojamu 41m2 dārza noliktavu, novērtējot vairāku desmitu tūkstošu apmērā. Un uz tā pamata, piestādot nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkās nav deklarētu iedzīvotāju.
Šādas pašvaldības politikas mērķis ir piesaistīt maksimāli daudz deklarēto iedzīvotāju, jo ja persona ir deklarēta Baldones novadā, tad aptuveni 80% personas samaksātā ienākumu nodokļa no darba algas nonāk pašvaldības budžetā, kas veido lielu daļu pašvaldības ieņēmumu.
Šāda politika teorētiski varētu būt pieņemama, ja pašvaldība vismaz daļu no iekasētajiem nodokļiem ieguldītu Misas lauku infrastruktūrā, tomēr nekāds būtisks atbalsts nav saņemts. 2018.gadā pašvaldības greideris divas reizes veica galvenā Misas lauku ceļa greiderēšanu, kuras kopējās izmaksas vērtējamas aptuveni 100EUR apmērā. Šādu pašvaldības ieguldījumu mūsu ciematā nevar uzskatīt par proporcionālu saņemtajiem nodokļu maksājumiem. 
 
Salīdzinoši DKS ieguldījums ciemata infrastruktūrā (ceļi, ūdensapgādes sistēma, elektrotīkls) 2018.gadā pārsniedz 4000EUR.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai mazinātu nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu piestādīšanu, informējam, ka ikvienam īpašniekam ir tiesības vērsties ar iesniegumu Baldones novada domē:
 - ar aicinājumu novērtēt ēkas atbilstoši faktiskajai situācijai, ņemt vērā, ka ēkas nav piemērotas dzīvošanai, kā arī to, ka dzīvesvieta ir jau deklarēta citā vietā. Un pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu atbilstoši reālajam ēku stāvoklim.
 
Arī tad, ja rēķins jau ir izrakstīts, saglabājas tiesības pieprasīt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķināšanu atbilstoši reālajai situācijai.
 
Iesniegums jānosūta ierakstītā vēstulē -
Baldones novada dome,
Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV- 2125
 
Vienlaicīgi pastāv iespēja prasīt pašvaldības palīdzību nekustamā nodokļa nomaksai!

Papildinājums:
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, kā arī citu iemeslu dēļ. Ar Baldones novada domes lēmumu no 2019.gada 1.janvāra ir atcelta paaugstināta nodokļa likme dārza mājām līdz 40m2.

svētdiena, 2018. gada 16. decembris

Galvenā iebrauktuve 2018

Skaidrojums sakarā ar biedru jautājumiem par bedrēm.

Izbraucot no Misas laukiem uz autoceļa V1010, regulāri veidojās bedres, kas rodas automašīnām izbuksējot, kad tiek uzsākta kustība uz ceļa, šo situāciju veicina apstāklis, ka Misas lauku iebrauktuve ir zemāka nekā autoceļš V1010.

Nelīdzenumus DKS periodiski izlīdzina, tomēr tie veidojās no jauna. Lai mazinātu to veidošanos, nākošajā šķembu ievešanas reizē pavasara beigās, viena krava šķembu tiks izlietota, lai paaugstinātu  Misas lauku ceļa augstumu pie galvenajiem vārtiem, tādējādi mazinot izbuksēšanu slīpumā un bedru veidošanos.

Vieta, kur veidojās bedres

Tiks ievesta šķembu kravaZaru apzāģēšana 2018

Īpašumu saimnieki Misas lauku teritorijā atkārtoti tiek aicināti savest kārtībā pieguļošās teritorijas - apzāģējot kokus un zarus, kas apdraud elektrotīklu vai traucē satiksmei, īpaši lielgabarīta transportam, piemēram, atkritumu izvešanas kravas automašīnai, kurai jāspēj izbraukt pa visiem Misas lauku ceļiem 2xmēnesī!

Darbs jāpaveic līdz 2019.gada janvārim, vēlāk šo darbu veiks DKS un iztērētos līdzekļus būs jāatlīdzina konkrētajam īpašuma saimniekam!

Paldies par sadarbību Misa Nr.177 un Nr.95/96 saimniekiem par operatīvu savas pieguļošās teritorijas sakopšanu.

Atgādinām, ka atbilstoši Civillikuma noteikumiem nevienam nav tiesību apgrūtināt cita īpašumu ar no teritorijas augošiem zariem, savukārt elektrotīklu īpaši aizsargā Aizsargjoslu likums.

Iepriekšējais ieraksts par šo jautājumu-

http://misaslauki.blogspot.com/2018/10/krumu-un-koku-apzagesana-2018.html

sestdiena, 2018. gada 15. decembris

Īpašumu drošība, būsim modri 2018

Misas laukiem tuvākajās apdzīvotajās vietās konstatētas zādzības no īpašumiem, par šo faktu plaši pieejama informācija internetā. No privātmājām tiek zagtas vērtīgas lietas, atsevišķos gadījumos no pagalmiem aizdzītas arī automašīnas.

Kopš zādzībām 2011-2014 gadā Misas laukos viss bijis mierīgi, tomēr nav pamata zaudēt modrību!
Piemēram, šī gada 16.novembrī Misas laukus "apmeklēja" zemāk redzamais auto VOLVO S40 tumši zilā krāsā ar Lietuvas valsts numurzīmēm CNN819 kurā atradās divi pasažieri kapucēs. Transportlīdzeklis uzturējās Misas lauku teritorijā 15minūtes izbraukājot lielāko daļu šķērsielu.

Misas lauku iedzīvotāji konstatējot šādus aizdomīgus transportlīdzekļus vai aizdomīgas personas mūsu teritorijā tiek aicināti informēt tiesībsargājošās iestādes.

Pašvaldības policija Baldone
http://www.baldone.lv/lv/sabiedriba/sabiedriska_kartiba_/

Valsts policija Baložu iecirknis
http://www.vp.gov.lv/?id=153&said=62&topid=157

Jāatceras, ka nepiederošām personām nav ko darīt Misas lauku teritorijā, ikvienam no mums ir tiesības pieklājīgi pajautāt nepazīstamai personai, ko tā dara šajā teritorijā, pie iespējas uzņemot personas vai transportlīdzekļa attēlus, fiksējot īpašas pazīmes un numurzīmes.

Īpašuma drošību paaugstina un var palīdzēt mazināt potenciālos zaudējumus:
- signalizācija
- videonovērošana
- apsardzes pakalpojumu izmantošana
- īpašuma apdrošināšana
- labas kaimiņattiecības un savstarpēja sadarbība īpašumu pieskatīšanā
- pastaigas un iedzīvotāju aktivitātes mūsu teritorijā gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā

Kategoriski nav pieļaujama bojātu signalizāciju izmantošana, piemēram, kad signalizācija skan bez iemesla, šādas situācijas vairo līdzcilvēku vienaldzīgu attieksmi. Signalizācijas jāsaved kārtībā, tai skaitā jārūpējas par akumulatoru kapacitāti, lai signalizācija darbotos arī tad, ja nav elektrības.

Liekam satraukumam nav pamata, bet ir ļoti nopietns pamats būt pastiprināti modriem!

Bebru dambis 2018

Bebri oktobrī izveidojuši dambi uz maģistrālā grāvja aiz Misas lauku robežām. Grāvja gultne šajā posmā jau bija sašaurināta apauguma dēļ, dambis situāciju sarežģi vēl vairāk. Iedzīvotāji dambi izārdījuši un ūdeni nolaiduši jau 5 reizes, tomēr tas tiek atjaunots dažu dienu laikā.

Šajā grāvī saplūst visi ML grāvju meliorācijas sistēmas ūdeņi un tālāk no tā ieplūst Misas upē. Jaunais dambis aizkavē ūdens aizplūšanu jau tā problemātiskajā grāvī.

Iedzīvotāji aicināti regulāri piedalīties dambja noārdīšanā! Noderīgākie instrumenti grābeklis un lāpsta. Jāievēro drošības prasības, jo uzpludinātā ūdens dziļums ir ievērojams.

Par šo situāciju tiks informēta Baldones novada dome.

Bebru izveidots dambis, ūdens līmenis paaugstināts par aptuveni 1m

Zari savilkti arī tuvumā esošajā caurtekā

Līdz ML tikai 300m

Aizsprosts paaugstina ūdens līmeniNedaudz paārdīts dambis
 
Situācija grāvī 2018.gada pavasarī

DKS vērsās Baldones pašvaldībā ar lūgumu panākt grāvja iztīrīšanu jau 2016.gadā
 

Vārtu LED lampas uzstādīšanas darbu sākums 2018

Kad materiāli sagādāti, laiks sākt lampas uzstādīšanas darbus pie  vārtiem. Šīs lampas uzstādīšana ir resursus prasošs projekts, jo vietā kur nepieciešama lampa, nav ne staba ne elektrības.
Elektrība jāpievelk no aptuveni 60m attāluma, stabam tiks izmantota 6m gara metāla caurule.


Par lampas stabu kalpos cinkotā metāla caurule, kura tiks nokrāsota

Kabelis stiprināts pie žoga, vārtu posmā ierakts zemē dubultā gofras apvalkā

Caurule notīrīta un nokrāsota, izurbti caurumi stiprināšanaiKabelis ievilkts gofrā
Kad lielā gofra ierakta, ievilkts kabelis ar tievo gofru

Dubultā drošība

Pievads nostiprināts pie žoga, ierobežoto resursu dēļ visa kabeļa ierakšana šobrīd netika veiktaLampai paredzētā caurule tiks stiprināta pie šī staba

Individuālā ūdens pieslēguma remonts 2018

Pēc ūdens nolaišanas no centrālās ūdensapgādes sistēmas ir iespēja turpināt nopietnākus sistēmas remontdarbus. Novembrī veikta pilna individuālā pieslēguma pārbūve Misa Nr.111, nomainot pieslēguma ventiļus un visu ūdens pieslēguma cauruli uz PVC cauruli. Visus DKS organizēto remontdarbu izdevumus sedza zg. īpašnieks.

Darbu iemesls korozija un ūdens noplūde.


Viss sākas ar rakšanas darbiem, rakt nākas daudz, jo pieslēguma vieta centrālajai caurulei nav precīzi zināma.

Pēc atrakšanas top skaidrs darba apjoms

Centrālā ūdensvada stāvoklis atraktajā vietā vērtējams, kā apmierinošs. Cinkotā metāla caurule, bez redzamām ārējas korozijas pazīmēm

Pieslēguma caurule pilnībā izrūsējusi

Bez zāģēšanas neiztikt


Lai atskrūvētu gadiem kalpojušās muftas nākas lietot sildīšanas tehnoloģiju

Uzstādītas jaunās detaļas būs korozijas izturīgas

Ūdens pievads nomainīts

Uzstādīta ielu apgaismojuma lampa šķērsielā 2018

Atbilstoši individuālam pasūtījumam uzstādīta LED ielu apgaismojuma lampa pie zemesgabala šķērsielā. Šobrīd Misas laukos darbojas jau 4 ielu apgaismojuma lampas privātajiem lietotājiem, kuras iegādātas un tiek uzturētas par biedru personīgajiem līdzekļiem. DKS uztur uz galvenā ceļa esošās lampas.
Ielu apgaismojuma lampas ir energoefektīvas, uzlabo dzīves vidi un paaugstina drošību Misas lauku teritorijā.

Stabā jau atradās lampas statīvs, tomēr tas bija pagriezts pret galvenā ceļa dublieri un to nācās pārlikt šķērsielas virzienā, lai nodrošinātu maksimālu apgaismojumu pie Misa Nr.89

Elektrības padeve notiek no individuālās sadales kastes

Lampa uzstādīta

Gaisma

Piegādātas nākamās ielu apgaismojuma lampas un skaitītāji 2018

Misas laukos saņemtas nākamās 4 LED ielu laternas. Atbilstoši kopsapulces lēmumam viena lampa tiks uzstādīta pie galvenajiem vārtiem, viena pie mazajiem vārtiņiem ejot uz autobusa pieturu, viena uz galvenā ceļa. Papildus LED lampa pie īpašuma šķērsielā, šīs lampas iegādes izdevumi jau ir atlīdzināti ML.
Iegādāti arī citi elektromateriāli, tai skaitā kabelis un gofra, lai uzstādītu LED lampu pie galvenajiem vārtiem, jo līdz tuvākajam elektrības stabam ir aptuveni 50m.
Saņemti arī nākamie 5 elektroniskie skaitītāji, 4 jau ir pieteikušies biedri, bet viens vēl ir pieejams.

Izmaksas - jaunās DKS 3 lampas 225EUR, skaitītāji 304,9EUR (izdevumi tiek atlīdzināti DKS pēc skaitītāja uzstādīšanas), citi elektropiederumi 80EUR.

LED laternas, kabelis un gofra

Jaunie skaitītāji, viens vēl pieejams

Daži piederumi lampu uzstādīšanai

Speciāls statīvs lampas pie galvenajiem vārtiem uzstādīšanai.