Lapas

piektdiena, 2022. gada 6. maijs

Elektrības atslēgums 09.05.2022.

 AS Sadales tīkli informē - 09.05.2022. no plkst.11.00-17.00 sakarā ar remontdarbiem būs elektroapgādes pārtraukums.


trešdiena, 2022. gada 4. maijs

Elektrības apmaksa uz 01.05.2022.

 Visi veiktie maksājumi par elektrību līdz 15.05.2022. tiks rēķināti atbilstoši tarifam 0,14eur/kWh, vēlāk atbilstoši jaunajam tarifam 0,2eur/kWhpirmdiena, 2022. gada 2. maijs

Iemaksa ceļa remontam 2022

ATLIKTS 

2022.gada 30.aprīļa kopsapulcē nolemts realizēt sen apspriesto plānu par Misas lauku ciemata galvenā ceļa - Rīgas ielas pārklāšanu ar melno segumu. Paredzēts veikt darbu dubultās virsmas apstrādes tehnoloģijā, kas ir segums, kāds redzams Dzimtmisā.

Kopējās izmaksas plānotas līdz 17'000EUR, tas ir lētākais saņemtais piedāvājums, kas spēkā līdz šī gada jūnijam. Pašvaldībā jau rudenī iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu, lēmums šajā jautājumā tiks pieņemts maija beigās. Tomēr kopsapulcē nolemts realizēt plānu neatkarīgi no pašvaldības lēmuma. Ja pašvaldība līdzfinansēs projektu, tad proporcionāli biedru iemaksa tiks atgriezta vai ieskaitīta elektrības/biedra naudas apmaksā.

Paredzēts pārklāt ceļu 670m garumā, no vārtiem līdz pēdējam krustojumam. Kas novērsīs putekļus, samazinās auto nolietojumu, samazinās trokšņu līmeni, kā arī ikgadējos izdevumus griederējot un papildinot sķembu segumu. Mūsu ciemata galvenais ūdensvads neatrodās zem ceļa seguma, tādējādi tā remonti vai nomaiņa nākotnē būs iespējama nebojājot ceļa segumu.

Katram biedram ne vēlāk kā līdz 2022.gada 15.jūnijam jāveic iemaksa ceļa remontam 100EUR apmērā pārskaitot uz DKS "Misas lauki" bankas konta numuru.

Gadījumā, ja kādam biedram nepieciešams sadalīt maksājumu ilgākā laika periodā, par to jāraksta misaslauki@inbox.lv.

Biedri, kam ir iespējas, var veikt arī lielāku iemaksu, kas vēlāk tiks ieskaitīta elektrības vai biedra naudas apmaksai.


ATLIKTS

Kopsapulces 2022.gada 30.aprīlī kopsavilkums

 1. Valdes priekšsēdētājs informēja:

    par 2021.gada darbu un budžeta plānu izpildi, galvenie punkti - https://misaslauki.blogspot.com/2022/03/darbu-plana-izpilde-par-2021gadu.html

    par nepieciešamību pieskatīt suņus, saistībā ar biedra sakošanu ciemata teritorijā;

    par nepieciešamību sargāt savu un pieskatīt kaimiņu īpašumus saistībā ar nepiederošām personām, kas pa laikam ierodas ciematā. Automašīnas jānovieto pagalmos, tikai ciemiņi tura automašīnas ārpus īpašuma. Neatstāt automašīnās un citās viegli pieejamās vietās vērtīgas mantas;

    Nolemts apstiprināt 2021.gada pārskatu un iesniegt to VID.

 

2. 2022.gada darbu plānā paredzēts veikt ikgadējos elektrotīkla, ceļu, grāvju, ūdensapgādes sistēmas, sporta laukuma, ielu apgaismojuma un pieguļošās teritorijas uzturēšanas darbus.

Drošības pilnveidošanai nepieciešams uzstādīt papildus videokameras, kas izmaksās aptuveni 500eur.

Valdes priekšsēdētājs ziņo, ka kārtējo reizi veicot tirgus izpēti saņemts piedāvājums veikt dubultās virsmas seguma uzstādīšanu uz ciemata galvenā ceļa par 17tk.EUR no vārtiem līdz pēdējam krustojumam kopā 670m garumā. Pašvaldība galīgo lēmumu par līdzfinansējumu plāno pieņemt maija beigās. Biedri uzstāja uz nepieciešamību veikt šo darbu neatkarīgi no pašvaldības līdzfinansējuma un aicina uzsākt līdzekļu vākšanu. Līdz 2tk.EUR šim darbam var novirzīt no gada budžeta. Izdodoties pārdot kokmateriālus no mūsu īpašuma AKAS un koku retināšanas īpašumā VALDES, šos līdzekļus arī var novirzīt ceļa remontam.

Nolemts vākt līdzekļus un veikt darbu, katram biedram jāiemaksā 100EUR līdz 2022.gada 15.jūnijam. 

Atsevišķi biedri lūdz uzstādīt ciematā atkritumu šķirošanas konteinerus. Apņemas pieskatīt, lai konteineros netiktu mesti neatbilstoši atkritumi. Vairāki biedri diskutēja un uzsvēra, ka tas var radīt papildus izdevumus ciematam, ja šajos konteineros tiks mesti neatbilstoši atkritumi.

Valdes priekšsēdētājs informē, ka uzstādot konteinerus nepieciešams izbūvēt laukumu un nojumi to novietošanai. Tāpat noteikti būs nepieciešams uzstādīt arī videokameru laukuma kontrolei.

Nolemts uzstādīt atkritumu šķirošanas konteinerus, atrašanās vieta pie zg.nr.171.

 

3. Atkritumu konteiners lielgabarīta atkritumiem 2022.gadā netiks pasūtīts, jo pagājušā gadā tas lielākoties tika piepildīts ar atkritumiem, ko jāizved izmantojot parastos individuālos konteineros. Visiem biedriem jābūt līgumam ar SIA “MARSS” par atkritumu izvešanu.

Vietējais elektrības tarifs no 01.05.2022. būs 0,2eur/kWh.