Lapas

ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Biedra nauda 2019

Atgādinājums:
biedra naudas maksājums pamatlikmes 50EUR apmērā ir spēkā tikai līdz 31.martam. Piemaksa par papildus gruntsgabalu 10EUR.

Vairāk informācijas sadaļā Maksājumu kārtība
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
 
Maksājumu pamatojumā obligāti jānorāda gruntsgabala numurs,
piemēram, "Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu"
 
DKS "Misas lauki"
no saņemtajām biedru naudas iemaksām nodrošina:
elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot Sabiedrības elektrotīklu;
centrālo ūdensapgādi siltajā sezonā;
sporta/bērnu rotaļu laukumu;
grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu;
- perimetra nožogojumu;
- galvenā ceļa videonovērošanu un citus drošības pasākumus;
ceļu uzturēšanu – šķembu seguma līdzināšanu, sniega tīrīšanu, appļaušanu;
- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada līmenī (piemēram, Rail Baltica projekts, grants autoceļa V1010 uzturēšana u.c.);
- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;
- apziņošanu ar SMS;
- galvenā ceļa apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;
- atbalstu biedriem citos jautājumos.
 
 

svētdiena, 2019. gada 10. februāris

Elektrības apmaksa uz 01.02.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.februāri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.janvārim.

Latvenergo rēķins 1655,33EUR.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam.
Veicot maksājumu par 2019.gada janvārī patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs 0,185EUR/kWh.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.02.2019.
ET200644 40
ET200618 -370
ET200595 177
ET200161 1073
ET200033 1
ET200025 183
AW00970 6452
AW00529 96
AW00449 5994
AW00446 1430
AW00441 3726
AW00437 197
AW00435 7115
AW00433 4701
AW00417 10747
AW00410 581
AW00408 402
AW00406 492
AW00215 3730
AW00209 120
AW00196 5188
AW00194 6285
AW00186 6446
AW00185 2037
AW00183 1636
AW00161 -105
512015-43-2008 3267
50688691-2007 231
4733468-99 6878
4604782-206 12129
46.119.801 86
39602887-85 8102
02795106-2015 2350
62314348 99702
32466563 1186
29520461 771
26207568 342
19845470 11032
8917196 2
7653154 3422
6432905 17600
5027993 1017
3571503 3271
3020797 3140
1716078 3220
1100666 1551
1009838 1681
996633 1920
979543 9600
958549 462
948373
871
933443 2235
906192 304
906132 1406
905925 6449
880026 2793
864394 371
858388 304
844703 1155
789183 1278
776001 1875
773814 635
771379 2490
769113 8342
768045 5474
762450 145
752439
315
752206 5700
728225 2220
727682 920
675351 1351
675339 901
672456 6804
670329 1124
666152 1225
656576 11343
642752 2600
632800 145
632693 3175
632646 1226
632608 1520
632580
5688
632553
6454
629396 13657
611282 3425
605428 5577
601579 1685
600757 1406
600675 243
600020 5700
593629 9782
590845 57387
590641 2029
590616 55000
590572 2800
590518 3700
590517 5449
590513
10300
590419 1921
565356 3058
552978 19911
544887 6244
544372 3350
534592 3233
531695 8025
497117 3198
493263 6409
489987 1490
476772 1930
476462
767
471518
159
469833 401
469058 8777
448835 68
448527 4430
448217 9651
447867 4902
446676 1638
444359 4592
428023 3220
422010 476
402948 1886
402890 560
402459 5711
400284 53
400131 7112
389754 58006
388310 6039
371992 3427
371808 4
370897 1905
361136 12046
354917 5799
353858 8882
340962 223
340954 2800
339550 32250
323256 1192
266551 2508
250905 435
242289 2387
205992 4337
205381 500
196740 3382
194601 13506
186011 2892
184880
3334
180779 118
162799 1100
147064 2675
123660 2734
116264 0
115878 10394
113630 2773
111783
5366
111474 14400
111134 4483
71297 8652
50564 1164
30915 115
29942 54040
29919 44963
29896 3692
23328 123
19723 122
6256 1609
6246 1500
6242 1397
5946 1000
524 334