Lapas

trešdiena, 2019. gada 20. marts

Galveno darbu plāns 2019

Darbu plāns atbilstoši 2018.gada rudens kopsapulcē nolemtajam un papildus faktiskajām vajadzībām:


1.    Veikt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu, piesaistot traktortehniku (paredzēts tīrīt grāvi gar galveno ceļu, kā arī maģistrālo grāvi 3. šķērsielā)

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 50m3 šķembu)

3.  Uzstādīt papildus vēl 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas: vienu uz galvenā ceļa, vienu pie vārtiņiem uz autobusa pieturu un vienu pie galvenajiem vārtiem (faktiski darbs jau pabeigts) 

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 11 pieslēgumos)

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas)

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu atbilstoši pieejamajiem materiāliem

7.   Turpināt izpēti un plānošanu melnā seguma uzklāšanai uz galvenā ceļa (divkārtu virsmas apstrāde)

8.  Nomainīt administratīvās ēkas jumtu (darbs bija ieplānots jau 2018.gadā, tomēr ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ tas tika atlikts uz 2019)

9.Pārkrāsot noliktavas un administratīvo ēku

10.Turpināt veco elektrības skaitītāju nomaiņu

11.Veikt biedru reģistra datu atjaunošanu

12.Veikt žoga attīrīšanu un krāsošanu gar autoceļu V1010

13.Būt gataviem mainīt ūdenssūkni

Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju kārtībā
 
 
Papildus būtu nepieciešamas paveikt, bet ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ netiks darīts 2019.gadā:
 
1. Papildus 3 videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai
2. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi
3. Ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšana no korozijas un krāsošana
 
Priekšlikums darbu plānam var iesniegt līdz 2019.gada 20.aprīlim nosūtot uz e-pastu misaslauki@inbox.lv

svētdiena, 2019. gada 3. marts

Sulu tecināšana 2019. Doktors Alberts Kristiņš

Sākoties sulu sezonai dažādos massmedijos parādās visāda veida sižeti par to kā pareizi jātecina sula. Un gandrīz visos gadījumos kā mantru atkārto „Pēc sulas tecināšanas nedrīkst atstāt urbumu vaļā, tas noteikti jāaiztaisa ar koka tapu.”( Varianti: ar sūnām, ar māliem) Sulas tecēšanas sākumā sula ir dzidra, pēc tam rauga sēnīšu ietekmē pakāpeniski kļūst duļķaina. Pašās sulas tecēšanas beigās saduļķošanu pavada baltu vai mazliet rozā nogulsnējumu un putu veidošanās urbumu kanālos un renītēs. Tas veicina koksnes šķiedru galu, caur kuriem sūcas sula, aizķepēšanu un tecēšanas intensitātes samazināšanos. Bez tam, šajā laikā sāk plaukst lapas un tas samazina iekšējo spiedienu koka stumbrā un sulas tecēšana no cauruma praktiski vairs nenotiek. Neizprotot dabā notiekošos procesus visbiežāk tieši sulas tecēšanas beigās viens otrs nolemj kokam „palīdzēt” aiztapojot caurumu un neļaujot tam „laist burbuļus”. It kā labs nodoms, bet, kā bieži gadās, rezultāts ir gluži pretējs.  

Bet nu visu pēc kārtas: Sulu tecināšanā man ir pāri par 65 gadu pieredze. Pieredzē ar mani dalījās mani senči un tāpēc īsi aprakstīšu veco klasisko sulas tecināšanas metodi:
1. Bērza diametrs ne mazāks par 30 cm.
2. Urbja diametrs ne lielāks par 20 mm, ar ļoti asiem asmeņiem. Truli urbji veido plūksnainu cauruma virsmu.
3. Renītes diametrs ~ par 5 mm lielāks par caurumu. Caurumā iestiprināmā daļa ir koniska. Konusa mazākais diametrs ir mazāks par caurumu par 3-4 mm. Konusa garums 4 - 5 cm. Renītes garums ~ 20 – 30 cm. Renīte gatavojama no sausa lapu koka. Koniskajai daļai jābūt rūpīgi apstrādātai un apaļai, pretējā gadījumā renīte blīvi nepiegulēs izurbtajam caurumam un daļa sulas tecēs garām. (Mūslaikos situācijas uzlabošanai var lietot elastīgu santehnikas lenti). 
4. Urbuma vieta jāizvēlas pārsvarā slīpuma apakšējā pusē piemērotā augstumā. (Jo augstāk atrodas urbums, jo saldākas sulas, bet to daudzums ir mazāks. Sulas daudzums būs lielāks virs resnām saknēm. Maksimālais sulu daudzums ir urbumiem, vērstiem uz rietumiem, tad uz dienvidiem, pēc tam uz austrumiem. Ziemeļpuse ir vismazāk produktīva.). Urbuma vietā bērza miza uzmanīgi jānolīdzina ar cirvīti vai lielu nazi (diametrā ~ 50 -60 mm). Līdzinot nedrīkst iziet mizas korķa daļai cauri.
5. Jāizurbj 6 ÷ 10 cm dziļu caurumu ar slīpumu uz leju. Caurumu rūpīgi jāiztīra no skaidām.
6. Jāievieto caurumā renīte un, vislabāk ar koka āmuru vai vālīti, viegli jāiesit to iekšā līdz atdurei. Ja viss ir izdarīts pareizi, sula tecēs ārā tikai pa renīti un nesūksies garām.

Tagad par „speciālistu” tik iecienītajiem un neatlaidīgajiem ieteikumiem pārtraucot tecināt sulu aiztapot caurumu. Tādā veidā, kā tas tiek pasniegts, šis ieteikums ir ne tikai absolūti absurds, bet arī kokam kaitīgs, jo • reāli kā tapu bieži vien izvēlās kaut ko, kas pa rokai gadās, pat iepuvis zara gals, un nekādas runas par tapas sterilitāti nevar būt pat tādā gadījumā, ja tapa izgatavota no tīri svaigas koka vasas, kuras izgatavošanas procesā mēs to jau pagūsim inficēt; • koks kā jebkurš dzīvs organisms cenšas ievainojumus un brūces sadziedēt un ievainojumam pāri uzaudzēt jaunus audus (mizu) un pēc tam arī koksnes gadskārtas slāņus. Tas ir iespējams tikai tad, ja nav traucējumu kambija kārtas līmenī. Tas nozīmē, ka, ja mēs pat absolūti sterilu tapu iedzenam caurumā, tad tai jābeidzas tieši kambija līmenī. Man nav gadījies daudzajos ieteikumos atrast šo būtisko momentu;  • sulai ir antiseptiskas īpašības. Pēc lapu saplaukšanas sulas tecēšana apstājas, bet ne pilnīgi. Ja caurums ir atvērts, tad no uz cauruma sienām nokļuvušās sulas iztvaiko ūdens, bet atlikusi daļa pārklāj cauruma sienas ar melnas krāsas antiseptisku slāni. Koksne apkārt caurumam kļūst blīvāka un sausāka (radiālā virzienā apmēram līdz 1 - 2 cm) un maina krāsu, kļūstot brūngansarkana (uz augšu no cauruma krāsas izmaiņas var būt pat līdz 1 metram). Šīs izmaiņas saistītas ar šūnu nekrobiotiskām bioķīmiskām izmaiņām, kurām ir aizsargraksturs. Vēlāk urbuma kanāla sienas tiek pārklātas ar brūces korķi un citiem segaudiem, kuri pārklāj arī urbuma kanāla ieejas caurumu. Tādējādi kokam nodarītais bojājums tiek it kā ievietots slēgtā kapsulā, kurai nav piekļuves no āra. Aiztapotā un inficētā caurumā melnā aizsargslāņa rašanās ir apgrūtināta, toties atvieglota dažādu trupju veidošanās.  

Urbuma kanālā stingri iedzītā tapa traucē ievainojuma korķa veidošanos, bet ārā palikusi tapas daļa neļauj kokam aizaudzēt caurumu, tādā veidā ar katru gadu urbuma kanālu pataisot garāku. 

Nevienā nopietnā zinātniskā rakstā netiek piedāvāts kokos izurbtos caurumus aizbāzt ar ko pagadās. Rekomendācijas ir pavisam noteiktas – caurumu aizsardzībai jālieto dārza tepe vai arī nav jādara nekas. (Sk., piemēram, grāmatu И.И. Орлов, В.П.Рябчук. Берёзовый сок. М. «Лесная промышленность», 1982, 29. lpp). Ja caurums ir izurbts pareizi, ir iztīrīts no skaidām un tajā nevar sakrāties ūdens, tad koks ātri vien pats tiek ar problēmu galā, gan saviem spēkiem dezinficējot caurumu, gan aizaudzējot to. Sulu tecēšanas laikā tapas var lietot lai uz laiku apturēt to tecēšanu (piemēram, aizbraucot no dārza uz dažām dienām). Sulu tecēšanas laikam beidzoties tapas jāizrauj ārā. 

Daži attēli no prakses (bez tapām): 
 
Tikko izurbtais un iztīrītais caurums 
 
Iestiprināta renīte
 
Caurums pēc diviem gadiem   
    
Caurums pēc trijiem gadiem 
 
Caurums pēc 4 - 5 gadiem     
   
Caurums pēc 5 - 6 gadiem
 
Caurums pēc 10 gadiem   
 
Caurums pēc 15 gadiem 
 
 
 
Urbums garengriezumā pēc 4 gadiem   
 
      
Urbums garengriezumā pēc 8 gadiem 
  
 
Urbums garengriezumā pēc ~20 gadiem 
 

Mūsu attīstītu tehnoloģiju laikmetā koka renītes vietā var būt plastmasas, metāla vai kāda cita materiāla caurules. Svarīgi ir tas lai renītes aizvietotāji nebūtu kaitīgi veselībai (nav ieteicamas, piemēram, lietot ne parastā ne cinkotā dzelzs caurules vai traukus), kā arī tas lai mēs, pēc iespējas, nebūtu kaitīgi dabai. 
Mums sadzīve arī, diemžēl, gadās sadurt roku vai kāju, bet es neesmu  redzējis ka tādā gadījumā kāds mēģinātu ievainojumu „aiztapot” ar koka puļķi vai māla piku. Kāpēc tad tas jādara attiecībā pret koku? Koks arī ir dzīvs! 
Lielisks piemērs tam kas notiek, ja akli seko nepārdomātām instrukcijām  ir atrodams http://www.lvm.lv/jaunumi/2840-sacies-klavu-sulu-laiks
  Pirms apmēram 30 gadiem kāds sagribēja sulu un ieurba kokā caurumu. Padzēries iedzina caurumā pamatīgu tapu. Mikroorganismi, no kuriem tapai vajadzētu koku aizsargāt, cik var spriest pēc uzņēmuma, kādu laiku tur jutās tīri labi un ieguva sev dzīves telpu krietni lielāku par cauruma diametru. Pēc kāda laika kokam trupēšanas procesu izdevās apturēt, bet vareno tapu pat 30 gados iekapsulēt apaugot tai apkārt tā arī neizdevās.   
 
DKS "Misas lauki" biedrs doktors Alberts Kristiņš

Elektrības apmaksa uz 01.03.2019.

MAKSĀJUMI PAR PATĒRĒTO ELEKTRĪBU JĀVEIC LĪDZ 15.03.2019.
SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.03.2019. KONTROLE 02.03.-03.03.2019. JĀMAKSĀ EUR
ET200644 40 43 0,56
ET200618 -307 107 47,55
ET200595 177 73  
ET200161 1073 1135 11,42
ET200033 1 1  
ET200025 183 239 10,39
AW00970 6560 6013  
AW00529 96 107 1,99
AW00449 6400 6747 64,19
AW00446 1430 1414  
AW00441 3766 3528  
AW00437 197 193  
AW00435 7473 7918 82,26
AW00433 4901 5042 26,06
AW00417 10747 10278  
AW00410 581 323  
AW00408 402 336  
AW00406 492 744 46,62
AW00215 5901 4900  
AW00209 120 149 5,41
AW00196 5401 5405 0,73
AW00194 6285 7066 144,54
AW00186 7365 8412 193,63
AW00185 2037 2380 63,36
AW00183 1636 1672 6,71
AW00161 219 265 8,45
512015-43-2008 3294 3330 6,71
50688691-2007 231 165  
4733468-99 6878 6834  
4604782-206 12129 12130 0,28
46.119.801 86 29  
39602887-85 8202 8230 5,26
02795106-2015 2350 2311  
62314348 99702 99579  
32466563 1186 1355 31,17
29520461 771 783 2,15
26207568 342 273  
19845470 11153    
8917196 2 4 0,37
7653154 3422 3930 93,90
6432905 18289 18368 14,61
5027993 1017 997  
3571503 3271 2982  
3020797 3140 3237 17,95
1716078 3220 3434 39,59
1100666 1551 1550  
1009838 1681 1574  
996633 1920 1740  
979543 9600 9597  
958549 462 425  
948373 871 695  
933443 2235 2312 14,18
906192 304 178  
906132 1406 1392  
905925 6449 6597 27,36
880026 2793 2555  
864394 371 326  
858388 304 299  
844703 1155 1170 2,78
789183 1278    
776001 1875 1750  
773814 1132 1025  
771379 2490 2413  
769113 8342 7927  
768045 5474 5444  
762450 145 150 0,93
752439 315    
752206 5700 5677  
728225 2220 2107  
727682 920 745  
675351 1351 944  
675339 901 912 2,03
672456 6804 6816 2,21
670329 1124 887  
666152 1225 1562 62,35
656576 11343 239  
642752 2600 2581  
632800 145 145  
632693 3175 3188 2,40
632646 1226 1207  
632608 1520 845  
632580 6288    
632553 6854    
629396 13657    
611282 3425 3400  
605428 5577 5594 3,15
601579 1766 1529  
600757 1406 1391  
600675 243 936 128,24
600020 5700 5561  
593629 9782 9786 0,71
590845 57870    
590641 2029 2097 12,58
590616 55000 55503 93,06
590572 2800 2807 1,30
590518 3700 3550  
590517 5449    
590513 10300    
590419 1921 1921 0,04
565356 3058 2575  
552978 20360 20712 65,17
544887 6425 6505 14,88
544372 3350 3323  
534592 3233 3435 37,37
531695 8641 8858 40,15
497117 3246 3380 24,76
493263 6409 6417 1,56
489987 1490 1953 85,63
476772 1930 1933 0,56
476462 767    
471518 159 159  
469833 401    
469058 12 12  
448835 68 68  
448527 4430 4218  
448217 9651 9087  
447867 5078 4840  
446676 1638 1504  
444359 4592 4551  
428023 3220 3190  
422010 476 386  
402948 1886 1829  
402890 560 648 16,25
402459 5711 5640  
400284 53 30  
400131 7112 7121 1,66
389754 58006 58006  
388310 6039 6155 21,43
371992 3527 3331  
371808 4 19 2,78
370897 1905 1923 3,32
361136 12046    
354917 5799 5807 1,41
353858 8882 8734  
340962 223 91  
340954 2800 2808 1,48
339550 32566 32840 50,70
323256 1192 1257 12,02
266551 2508    
250905 435 413  
242289 2872 2496  
205992 4337 4091  
205381 500 415  
196740 3382 3382  
194601 13506 13562 10,39
186011 2999 2930  
184880 3384 3361  
180779 118 88  
162799 1100 1116 3,00
147064 2675 2718 7,94
123660 2734 2721  
116264 0 1173 217,01
115878 10816 1137  
113630 2773 2761  
111783 5366 5339  
111474 14400 14499 18,24
111134 4483 4230  
71297 8652 8640  
50564 1164 1103  
30915 115 116 0,18
29942 54492 55507 187,83
29919 45263 43700  
29896 3692 3692  
23328 123 106  
19723 122 74  
6256 1609 1509  
6246 1500    
6242 1397 866  
5946 1000 946  
524 334 133