Lapas

trešdiena, 2019. gada 20. marts

Galveno darbu plāns 2019

Darbu plāns atbilstoši 2018.gada rudens kopsapulcē nolemtajam un papildus faktiskajām vajadzībām:


1.    Veikt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu, piesaistot traktortehniku (paredzēts tīrīt grāvi gar galveno ceļu, kā arī maģistrālo grāvi 3. šķērsielā)

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 50m3 šķembu)

3.  Uzstādīt papildus vēl 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas: vienu uz galvenā ceļa, vienu pie vārtiņiem uz autobusa pieturu un vienu pie galvenajiem vārtiem (faktiski darbs jau pabeigts) 

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 11 pieslēgumos)

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas)

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu atbilstoši pieejamajiem materiāliem

7.   Turpināt izpēti un plānošanu melnā seguma uzklāšanai uz galvenā ceļa (divkārtu virsmas apstrāde)

8.  Nomainīt administratīvās ēkas jumtu (darbs bija ieplānots jau 2018.gadā, tomēr ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ tas tika atlikts uz 2019)

9.Pārkrāsot noliktavas un administratīvo ēku

10.Turpināt veco elektrības skaitītāju nomaiņu

11.Veikt biedru reģistra datu atjaunošanu

12.Veikt žoga attīrīšanu un krāsošanu gar autoceļu V1010

13.Būt gataviem mainīt ūdenssūkni

Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju kārtībā
 
 
Papildus būtu nepieciešamas paveikt, bet ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ netiks darīts 2019.gadā:
 
1. Papildus 3 videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai
2. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi
3. Ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšana no korozijas un krāsošana
 
Priekšlikums darbu plānam var iesniegt līdz 2019.gada 20.aprīlim nosūtot uz e-pastu misaslauki@inbox.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru