Lapas

svētdiena, 2016. gada 9. oktobris

Vietējais elektroenerģijas tarifs vēl nav mainīts!

Izmaiņu vietējā elektroenerģijas tarifā pagaidām vēl nav!

Par saņemto elektroenerģiju, izmantojot Misas lauku elektrotīklu, jānorēķinās tā pat kā iepriekš atbilstoši tarifam 0,167EUR/kWh.

Par vietējā tarifa izmaiņām informācija tiks nodota gan atbilstoši ierastajai SMS apziņošanai, gan ar paziņojumiem mājaslapā un uz ziņojumu dēļa.

Elektrības apmaksa uz 01.10.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.oktobri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 30.septembrim.
 
Rēķins par septembri 2059,04EUR
 
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Skaitītāja Nr. Rādījums
165 48678
524 211
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29896 2569
29919 36563
29942 41190
30915 94
50564 1044
59064 1566
71297 8443
111134 3783
111474 13037
111783 4047
113630 1755
115878 28830
123660 1865
147064 19367
162799 641
180779 58
184880 1234
186011 832
194601 12761
196740 2100
205381 500
205992 2960
207214 5412
242289 16928
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 22740
340954 2200
340962 223
351308 7860
353858 8882
354917 5530
361136 15701
366665 2242
370897 1353
371673 8809
371992 2627
388310 4709
389272 33515
389754 47882
400131 5888
402459 4911
402890 250
402948 1886
422010 476
428023 2235
444359 3072
446676 1189
447867 2482
448217 6657
448527 3146
448835 68
469058 8777
471518 90
476462 567
476772 1210
489987 1071
493263 5636
497117 2476
531695 1833
544372 2800
544887 4844
552978 12459
590380 9278
590419 1529
590515 4059
590518 2500
590572 1758
590616 40625
590641 1385
590845 42058
593629 9560
596581 20118
600020 3800
600217 15801
600675 213
600757 1137
601579 1386
605428 4237
611282 3425
629396 10170
632553 3154
632580 3488
632608 1520
632693 2564
632800 126
642752 1700
656576 6852
666152 1115
668440 1540
672456 5682
675339 524
692935 16170
727682 7880
728225 1920
752206 4164
752439 315
753634 636
753658 667
754097 2426
762450 145
768045 4366
769113 6742
771379 2490
773814 597
776001 1575
777936 3300
844703 896
858388 304
864394 208
880026 8786
902251 1205
905925 5707
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 100
979543 9565
996633 1000
1009838 1340
1100666 1055
1457868 1684
1716078 3220
2677491 25781
3020797 2700
3571503 2763
5027993 564
6432905 10227
7653154 3033
8917196 2
26207568 2
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015 613
39602887-85 5200
46.119.801 86
4604782-206 11970
4733468-99 4678
50688691-2007 169
512015-43-2008 2782

sestdiena, 2016. gada 8. oktobris

Centrālās ūdensapgādes sistēmas atslēgšana un ūdens nolaišana

Pienācis rudens, lai gan nopietnas salnas vēl nav bijušas, tomēr jāgatavojas centrālās ūdensapgādes sezonas noslēgumam, sistēmas atslēgšanai un ūdens izlaišanai no tās.

Sistēmas virszemes daļa - ūdens krāni, ūdenstornis, automātika, skaitītājs, nav paredzēti darbībai mīnus grādos.

Atbilstoši laikapstākļu prognozēm no 10.10.2016. naktīs temperatūra pazemināsies zem 0 grādiem, līdz ar to atbilstoši faktiskajai situācijai centrālā ūdensapgādes sistēma tiks atslēgta un ūdens nolaists līdz nākamajam pavasarim.