Lapas

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

Jaunais elektrības tarifs 2019

Veicot maksājumus 2019.gada janvārī, par 2018.gada decembrī patērēto elektroenerģiju, piemērojams tarifs 0,167EUR/kWh. Neskatoties uz to, ka jau no septembra Misas lauki saņēma rēķinus no piegādātāja atbilstoši tarifam 0,172EUR/kWh, līdz ar to radās zaudējumi, tika izpildīts rudens kopsapulcē solītais, saglabāt vietējo tarifu nemainīgu līdz jaunajam gadam.
Savukārt turpmāk, veicot maksājumus par 2019.gadā patērēto elektroenerģiju, jāpiemēro tarifs 0,185EUR/kWh.

Elektrības tarifā atbilstoši noslēgtajam līgumam un piestādītajiem rēķiniem ietilpst:
1. Maksa par elektroenerģiju;
2. Elektroenerģijas nodoklis;
3. Maksa par IAA strāvas lielumu 160A;
4. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu;
5. Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie);
6. Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija);
7. Jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem;
8. Pievienotās vērtības nodoklis 21% .
Papildus tarifā 0,185EUR/kWh ietvertas DKS elektrības sadales izmaksas, kas atkarībā no patērētā elektroenerģijas apjoma, tarifā svārstās no 0,005EUR/kWh līdz 0,015EUR/kWh. Gada griezumā DKS budžetā, kā līdzfinansējums ar elektrotīkla uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai, šī iemaksa veido aptuveni 1200EUR.

Tuvākajā laikā, sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz elektroenerģijas tarifu noteikšanu - īpaši obligātā iepirkuma komponentēm, iespējamas papildus izmaiņas arī Misas lauku vietējā tarifā. Izmaiņas iespējamas gan tarifa pieauguma, gan samazinājuma virzienā.

Iepriekšējais ieraksts par elektroenerģijas tarifa izmaiņām-
http://misaslauki.blogspot.com/2018/11/elektribas-tarifs-no-2019gada-1janvara.html

otrdiena, 2019. gada 1. janvāris

Elektrības apmaksa uz 01.01.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.janvāri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 31.decembrim.

Latvenergo rēķins 1931,04EUR.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam. Veicot maksājumu par 2018.gada decembrī patērēto elektroenerģiju vēl piemērojams tarifs 0,167EUR/kWh.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Skaitītāja Nr.
Apmaksāts uz 01.01.2019.
ET200161
774
ET200033
1
ET200025
183
AW00970
6332
AW00529
96
AW00449
5560
AW00446
1430
AW00441
3591
AW00437
197
AW00435
6739
AW00433
4501
AW00417
10747
AW00410
581
AW00408
291
AW00406
492
AW00215
3080
AW00209
120
AW00196
4769
AW00194
5476
AW00186
5548
AW00185
1439
AW00183
1636
AW00161
-105
512015-43-2008
3267
50688691-2007
231
4733468-99
6878
4604782-206
12129
46.119.801
86
39602887-85
8102
02795106-2015
2350
62314348
99702
32466563
1186
29520461
771
26207568
342
19845470
10928
8917196
2
7653154
3422
6432905
17109
5027993
1017
3571503
3271
3020797
3140
1716078
3220
1100666
1551
1009838
1681
996633
1920
979543
9600
958549
462
948373
871
933443
2235
906192
304
906132
1406
905925
6449
880026
2793
864394
371
858388
304
844703
1155
789183
1278
776001
1875
773814
635
771379
2490
769113
8342
768045
5474
762450
145
ET200644
40
752439
315
752206
5700
728225
2220
727682
495
675351
1351
675339
901
672456
6804
670329
1124
666152
1225
656576
11343
642752
2600
632800
126
632693
3175
632646
1226
632608
1520
632580
5688
632553
6454
629396
13536
611282
3425
605428
5577
601579
1685
600757
1406
600675
243
600020
5700
593629
9782
590845
56957
590641
2029
590616
55000
590572
2800
590518
3700
590517
5449
590513
9950
590419
1921
565356
2858
552978
19660
544887
6244
544372
3350
534592
3233
531695
7659
497117
3198
493263
6409
489987
1490
476772
1930
476462
767
471518
159
469833
401
469058
8777
448835
68
448527
4430
448217
9052
447867
4842
446676
1638
444359
4592
428023
3220
422010
476
402948
1886
402890
560
402459
5711
400284
53
400131
7112
389754
58006
388310
6039
371992
3427
371808
4
370897
1905
366665
3164
361136
12046
354917
5799
353858
8882
340962
223
340954
2800
339550
31850
323256
1192
266551
2508
250905
435
242289
2087
207214
7512
205992
4337
205381
500
196740
3382
194601
13506
186011
2813
184880
3284
180779
118
162799
1100
147064
2675
123660
2734
116264
0
115878
10015
113630
2773
111783
5366
111474
14400
111134
4483
71297
8652
50564
1164
30915
115
29942
53540
29919
44663
29896
3692
23328
123
19723
122
6256
1609
6246
1500
6242
1397
5946
1000
524
334