Lapas

piektdiena, 2018. gada 22. jūnijs

Caurteku tīrīšana 2018

Izmantojot zemo ūdens līmeni grāvjos, tiek veikta caurteku tīrīšana. Kopumā iztīrītas jau 15 caurtekas.
Līgo pasākums 2018

Misas lauku Līgo pasākums notiks -
23.jūnijā no plkst.18.00 līdz 20.00 sporta laukumā,
līdzi groziņš un labs noskaņojums!

svētdiena, 2018. gada 17. jūnijs

Grāvju tīrīšana, jaunas šūpoles, pļaušana 2018

Turpinās mazo grāvju tīrīšanas darbi...

Iztīrīts grāvja posms

Viens no grāvjiem ko paredzēts iztīrīt

Uz ceļa nomales ilgstoši stāvoši dzelzsbetona paneļi, par šo pārkāpumu tiks informēta pašvaldība 

Aizsērējusi caurteka, tiks iztīrītaSporta laukumā jaunas mazo bērnu šūpoles

Tiks sakopta arī šī vieta


Pamazām notiek arī koplietošanas teritorijas pļaušanas darbi

pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs

Skaistums ziedēšanas laikā 2018

Darbi elektrotīklā 2018

Lai uzturētu elektrotīklu darba kārtībā, Misas laukos tiek veikti dažādi darbi elektrotīklā.Aizslēgts elektrības sadales skapis


Atslēga tiek demontēta piespiedu kārtā. Konstatēts ilgstoši neapmaksāts elektrības patēriņš par vairākiem simtiem kilovatu. Elektrība tiek atslēgta.


Noņemtā atslēga. DKS ir visi nepieciešamie instrumenti, lai noņemtu jebkuru patvaļīgi uzstādītu atslēgu. Par patērēto elektrību ir jānorēķinās atbilstoši Misas lauku noteikumiem.

Veikta individuālā pieslēguma kabeļa un sadales kastes nomaiņa

Kabeļa nomaiņa


Vēl viena kabeļa nomaiņaNoņemtā kabeļā stāvoklis

Jauna kabeļa uzstādīšana

Arvien vairāk tiek uzstādīti elektroniskie skaitītāji

Ūdens apgādes sistēmas bojājumu novēršana 2018

Sezonas laikā novērsti dažādi ūdens apgādes sistēmas bojājumu gadījumi

Tiek konstatēta ūdens noplūde zg. teritorijā, ūdens tek pāri slieksnim no pagraba, kurš pilns ar ūdeni.


Ņemot vērā, ka īpašnieks nav sazvanāms un ārpus ēkas aizgriežami krāni netiek konstatēti, tiek atraktas pievada caurules, lai atrastu tuvāko cauruļu savienojuma vietu


Tiek atrakta cauruļu savienojuma vieta


Ar fleksi izgriezts caurules posms un uzskrūvēts korķis.

Nolūzis krāns, tas salabots neatslēdzot ūdens padevi
 
Novērsta ūdens noplūde individuālajā pieslēgumā

Ilgstoši pilošs krāns privātā teritorijā. Aizgriežamie krāni nedarbojās. Saimnieks neatbild uz telefona zvaniem, lai novērstu nevajadzīgu ūdens noplūdi, tādējādi nevajadzīgus finanšu izdevumus ML, krāns tie aizbāzts ar koka gabalu, kuram uztīts drēbes gabals

Atsevišķi krāni, kuros ziemā bija palicis ūdens

Zālienā izveidojusies peļķe

Tiek uzsākta bedres rakšana, lai atrastu ūdens noplūdes cēloni

Atrokot redzama pavisam neliela peļķe


Izraktā vieta tiek atstāta novērošanai

Pēc pāris dienām izraktā bedre pilna ar ūdeni

Paplašinot bedri, tiek atrasts cēlonis, izrūsējusi individuālā pieslēguma caurule

Lai vasaras karstumā cienījamus biedrus neatstātu bez ūdens, DKS sniedz atbalstu individuālā pieslēguma pievada remontā un izrūsējusī caurule tiek nomainīta ar PVC cauruli. Kārtējā ūdens noplūde novērsta!

Mazo grāvju tīrīšana 2018


Ilgstoši sausā laika dēļ ūdens līmenis grāvjos ievērojami nokrities, šis brīdis tiek izmantots, lai tīrītu mazos grāvjus, kas atrodās starp īpašumu kvartāliem. Tiek izmantoti strādnieku pakalpojumi.
Grāvja stāvoklis pirms tīrīšanas. Jāizpļauj zāle, tā jāizvāc, jāiztīra grāvja kanāls.


Pirms tīrīšanas

Pirms tīrīšanas

Gultne nav redzama

Viens no grāvjiem, kas tiks tīrīts

Zāle izpļauta, uzsākti rakšanas darbi

Viens no iztīrītajiem grāvjiem