Lapas

otrdiena, 2015. gada 24. novembris

Rail Baltica II_2

Rail Baltica II

Sabiedriskā apspriešana par mums interesējošo teritoriju:

Baldones kinoteātrī Daugavas ielā 2,
Baldonē, Baldones novadā 1. decembrī plkst. 18.00

otrdiena, 2015. gada 17. novembris

Apziņošana ar SMS

Lai padarītu efektīvāku svarīgas informācijas apriti Misas laukos,
tiek piedāvāts pakalpojums - informatīvas īsziņas nosūtīšana.

Pakalpojuma pieteicēji saņems informatīvas īsziņas par aktualitātēm Misas laukos:
- par plānotiem darbiem Sadales tīklu elektrotīkā;
- par avārijām Sadales tīklu elektrotīklā un iespējamo avārijas novēršanas laiku;
- par vietējā elektrotīklā plānotiem darbiem un atslēgumu laiku;
- par sapulcēm;
- par talkām;
- par centrālās ūdensapgādes sistēmas atslēgšanas un pieslēgšanas laiku;
u.c. aktuālu informāciju.

Pakalpojums pieejams gruntsgabalu īpašniekiem, kuriem nav biedru naudas parādu par pēdējiem trīs gadiem.

Ņemot vērā, ka visiem gruntsgabalu īpašniekiem šī informācija SMS nav aktuāla, nepieciešams zināt, kam šis pakalpojums interesē, tādēļ nepieciešama pieteikšanās.

Pieteikšana:
Jānosūta e-pasts uz misaslauki@inbox.lv (vai īsziņa 28307127) ar vārdu un uzvārdu, gruntsgabala numuru, tālruņa numuru un norādi apziņošanai.

Nav jāpiesakās tiem, kas 2015.gada 7.novembrī saņēma SMS par īslaicīgu elektrības atslēgumu, sakarā ar darbiem vietējā elektrotīklā.

Pakalpojums nekādas papildus izmaksas biedram vai Misas laukiem nerada.

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Misas lauku elektrotīkls II

Ņemot vērā Misas lauku gruntsgabalu īpašnieku izrādīto interesi par situāciju ar vietējo elektrotīklu un uzdotajiem jautājumiem par iespējamo risinājumu izmaksām ir veikta aptuveno izmaksu izpēte.

Esošā elektrotīkla problēmas:
 - 14 koka stabi(tai skaitā trīs trijkāji) ar redzamām nolietojuma pazīmēm - puve(trupe), izlūzuši gabali, plaisas, putnu dobumi u.c.. Faktiski katrs personīgi var vizuāli novērtēt situāciju un konsultējoties ar elektriķiem nonākt pie šāda secinājuma. Problēmas cēlonis ir koka stabu kalpošanas termiņa beigu strauja tuvošanās. Saistītie riski - problēmas ar stabu un kāšu (vadu stiprinājumu) noturību.
- sarūsējis, bojāts un nehermētisks elektrolīniju sadales skapis ar atdalītāju un drošinātājiem.
- individuālo pieslēgumu vadu izolācijas bojājumi vairākās vietās.

Risinājumi un izmaksas:
 1. Stabu un trijkāju nomaiņa-
trīs trijkāji, ja ņem esošo tāmi kā paraugu, tad 1830x3=5490 EUR
piecu stabu nomaiņa 300 līdz 400EUR par stabu, tad ~2000EUR
2. Līniju sadales skapja nomaiņa 250 līdz 350 EUR
3. Pieslēgumu vadu nomaiņa 10 vietās 50līdz 70 EUR par vienību, ~600EUR
Kopā 8090EUR, jāpieskaita dažādi neparedzētie izdevumi un nodokļi, aptuveni noapaļojot būtu 10000 EUR, kas būtu jāiegulda Sabiedrības elektrotīkla sakārtošanā.


No Sadales tīkliem saņemta atbilde, ka ierīkojot individuālos pazemes pieslēgumus Sadales tīklu elektrotīklam kopīgā projektā ar 204 zemes gabaliem īpašniekam
1 fāzes 16A pieslēguma izmaksas būtu ~1359.04 EUR+PVN
3 fāžu 16A pieslēguma izmaksas būtu ~ 1547.04EUR+PVN
no šīm izmaksām pasūtītājam jāsedz 60%, bet 40 % sedz Sadales tīkli.
Papildus jārēķinās ar projektēšanas izmaksām katram pieslēgumam aptuveni 100EUR un izmaksām par sava mājas kabeļa pieslēgšanu jaunajā kastē ~50EUR.
Tātad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  1136.63 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 1273.15 EUR

Matemātiski pārrēķinot situāciju, ja pieteicēju individuālajam pieslēgumam ir mazāk-
Ja pieteicēju skaits būtu 150 zg.,
tad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  1465.51 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 1647.53 EUR

Ja pieteicēju skaits būtu 100 zg.,
tad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  2123.26 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 2396.3EUR

Šīs ir aptuvenās izmaksas, faktiskās izmaksas kļūst zināmas pirms būvdarbu uzsākšanas, slēdzot līgumu par izbūvi.

No pieredzes kaimiņu kooperatīvā viena fāze izmaksāja līdz 900 latiem, bet trīs līdz 1450 latiem. Tika pieslēgti 126 īpašumi.

Ja kādam ir precizējoša informācija un citi problēmu risinājumu varianti, lūdzu informēt par tiem rakstot uz misaslauki@inbox.lv vai komentāros.

Tēmas turpinājums http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html

Elektrotīkla problemātisko vietu foto

Trijkājis pie transformatora -


Trijkājis pie 71 zg.-
 Viens no bojātajiem līniju stabiem:

Trijkājis 193 zg. teritorijā -
 Citi bojātie līniju stabi -


 Līnijas sadales kaste -