Lapas

sestdiena, 2023. gada 22. aprīlis

Kopsapulce 29.04.2023.

 

Kopsapulce 2023

 

2023.gada 29.aprīlī notiks kārtējā

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: Sporta laukums
VALDES, Baldones pagasts, Ķekavas novads,
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2022.gada darbu plāna izpildi un gada pārskata apstiprināšana;

2. 2023.gada darbu un budžeta plāna apstiprināšana - sporta laukuma attīstība, drošības pasākumi, ceļa remonts u.c.;

3. Citi jautājumi

- turpmāko gadu budžets, balle, ciemata apkārtnes attīstība

Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2023.gada 29.aprīlī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.DKS "Misas lauki" valde

piektdiena, 2023. gada 14. aprīlis

Noliktavas jumta tīrīšana un sporta laukuma sakopšana 2023

 Veicot iknedēļas sporta laukuma sakopšanas darbus notīrīts noliktavas jumts no lapām, zariem un skujām. Jumtam ir neliels slīpums, līdz ar to šie dabas materiāli uzkrājas un reizi pusgadā jākāpj uz jumta tos noslaucīt. Tas nepieciešams, lai saglabātu jumta kalpošanas ilgmūžību.

Izmaksas 0eur.


Jauns slidkalniņš sporta laukumā 2023

 Misas lauku sporta laukumā uzstādīts jauns slidkalniņš. Iepriekšējais kalpoja aptuveni 3gadus, tam radās plaisas līdz ar to 2022.gada rudenī bija jānoņem, lai nerastos traumas.

Jaunā slidkalniņa izmaksas 70eur (slidkalniņa cena, citu izdevumu nav).
ceturtdiena, 2023. gada 13. aprīlis

Darbu plāna izpilde par 2022.gadu

Veiktie ikgadējie ikdienas ML ciemata uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti, uzstādīti 11 jauni skaitītāji, 7 jauni kabeļi līdz GVL, sadales kastu apkope un krāsošana).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus). Veikta arī grāvju tīrīšana ārpus ciemata.

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).

5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


 Papildus darbi:

1.  Veikta grāvja tīrīšana ar traktortehniku Baldones ielā. Tāpat iztīrīti būtiskākie aizsērējumi ūdens plūsmas no ML ciemata nodrošināšanai arī grāvjos ārpus ciemata. Tāpat veikta krūmu ciršana. Kopējās izmaksas 240EUR (darbs, nodokļi)


2. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā - vairākos piegājienos ievestas un izlīdzinātas šķembas 50m3. Rīgas, Galakroga, Dzimtmisas ielās. Kopējās izmaksas 840EUR (šķembas, piegāde, traktora pakalpojumi)


3.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu - nomainīti 12 skaitītāji, 6 pieslēguma kabeļi, veikta vairāku sadales kastu apkope. Kabeļu nomaiņu kavēja darbaspēka trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 1130EUR (materiāli, darbs, nodokļi)


4.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības - pārcelts uz 2023.gadu.


5.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām - veikta esošo atrakciju uzturēšana, jaunu atrakciju ierikošanai nepieciešama koku retināšana.


6. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu. Centrālā ūdensapgādes perioda pagarināšanu kavēja vairāku individuālo pieslēgumu atslēgšanas iespējas trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 270EUR (materiāli remontiem un rezerves materiāli).


7. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu. Paveikts, bez izmaksām.


8. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai - nav saņemti vērā ņemami piedāvājumi cirsmas pirkšanai.


9. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai - paveikts, kopējās izmaksas 200EUR (pakalpojums ar motorzāģi)


10. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai - pašvaldība līdzfinansējumu nepiešķīra, darbs atlikts.


 

Citi saimnieciskie darbi:


1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās - atbalsts sniegts gan organizējot dažādus darbus, gan iesakot kontaktus darbu veikšanai.


2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem - vasaras garumā par atlīdzību DKS veikta individuālo teritoriju pļaušana un uzturēšana.


Administratīvie darbi:


1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju - paveikts.


2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu - paveikts, biedri maksājumus veic apzinīgi.


3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu - prasības ievērotas, izaicinājumu ar būtiskiem pārkāpumiem nav bijis. Jāuzlabo ātruma ievērošanas prasību ievērošana.


4. Kārtības ruļļa aktualizēšanu - paveikts.


5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c. - paveikts.

trešdiena, 2023. gada 12. aprīlis

Talka 15.04.2023


15.aprīlī no plkst.10.00 -12.00 norisināsies talka ciematam pieguļošās teritorijas sakopšanai austrumu pusē.

Tiks nodrošināti cimdi un viss pārējais nepieciešamais.

Tikšanās vieta pie ūdenstorņa.