Lapas

svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Lielā talka 2016 Misas laukos noslēgusies

Kā iepriekš plānots 2016.gada 23.aprīlī Baldones pagastā DKS "Misas lauki" Vislatvijas Lielās talkas ietvaros norisinājās TALKA.

Talkā piedalījās dalībnieki no īpašumiem Nr.10/13, 33, 43, 51, 75, 76, 86/88, 98, 104/106, 107, 110, 123, 142, 146, 147, 152, 170, 167, 181, 185, 188, 196, 198, 199, 204, 221, 223.

Organizatoriskie jautājumi:
1. Talkas plānošanas procesa laikā plānotie darbi sadalīti 13 atbildības sektoros, katram sektoram nozīmēts vecākais;
2. Pasūtīti, saņemti un atgādāti 50 talkas maisi;
3. Pasūtīts un saņemts transports atkritumu izvešanai;
4. Dalībnieku un DKS sarūpētais aprīkojums, instrumenti un materiāli - 2 motorzāģi, 2 vinčas, spēcīgs apvidus auto (žoga taisnošanai), rokas zāģi, cirvji, lāpstas, ķerra, birstes, krāsas, otas u.c.
"5". Uz talkas laiku iepriekš pasūtīti un nodrošināti silti un saulaini laikapstākļi!

Talkas laikā paveikts:
1. Pie galvenajiem vārtiem iztaisnots un nokrāsots žogs;
2. Galvenā ceļa malā nozāģēti grāvī saaugušie koki un krūmi;
3. Apzāģēti krūmi pie ūdenstorņa;
4. Novākti atkritumi Misas laukiem pieguļošajā teritorijā - aiz ūdenstorņa (4 maisi), posmā no galvenajiem vārtiem pa kreisi līdz gāzesvadam, ietverot pieturvietu (10 maisi); posmā no galvenajiem vārtiem pa labi, pa labi pirmajā ceļā līdz LMT tornim (4 maisi), Misas lauku teritorijā devītajā ceļā pa labi (29 maisi), vispārēji Misas lauku teritorijā (5 maisi).
5. Apzāģēti krūmi pirmajā ceļā pa kreisi;
6. Sakopta pieturvietas apkārtne;
7. Nokurinātas vairākas vecās zaru kaudzes;
8. Pārkrāsots ugunsdzēsības inventāra skapis.


Visi talcinieku darbi paveikti kārtīgi un ar atbildības sajūtu pret mūsu Misas laukiem!
Paldies visiem par darbu!

Turpinājums sekos...

3 sektors pirms darbu uzsākšanas

3 sektors pirms darbu uzsākšanas

3 sektors pirms darbu uzsākšanas

Talcinieki sāk darbu 3 sektorā

Ugunsdzēsības inventāra skapis pirms pārmaiņām

Sākam darboties

Rezultāts

Apgriezti krūmi un pielīdzināts ceļš

3 sektora vecākais Vjačeslavs pēc labi padarīta darba

4 sektors darbībā

Atkritumi salasās

13 sektora darba rezultāti

13 sektorā viss tīrs un sakopts

Rosība sporta laukumā


Strādīgiem talciniekiem labs inventārs

Darbojās visi

Guntis kā vienmēr aktīvi rosās

Donāts ar komandu gatavojas žoga taisnošanai

Rezultāts ir acīm redzams
Taisnojam

Sākam pārmaiņas, cerams autovadītāji turpmāk spēs savlaicīgāk pamanīt stabus

Strādājam

Šis stabs vēlāk tiks taisnots ar citu metodiMaisi pildāsVēl viena sakopta vieta

9 sektors pirms pārmaiņām

9 sektors pirms pārmaiņām

9 sektors pirms pārmaiņām

Komanda ķeras klāt

Rezultāti 9 sektorā

Pēc darba 9 sektorā

Atkritumi nonāks tur kur tiem jābūt

Lielā talka 2016 Misas laukos noslēgusies

P.S. Arī sporta laukums attīstās, bet tas būs atsevišķs stāsts


svētdiena, 2016. gada 17. aprīlis

Informācija jaunpienācējiem

Pirms iegādāties vai izīrēt nekustamo īpašumu Misas lauku apsaimniekotajā teritorijā aicinām pārliecināties vai konkrētajam īpašumam nav uzkrāti maksājumu parādi.

Tādējādi būs iespēja izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem.

DKS nodrošinātos pakalpojumus, tai skaitā elektrības piegādi, būs iespējams saņemt tikai pēc tam, kad visi maksājumi būs veikti atbilstoši DKS noteiktajai kārtībai!

Informāciju iespējams iegūt rakstot uz e-pastu vai telefoniski.

Nepiesārņosim apkārtni!

Dārzkopības pārpalikumus - lapas, zarus u.tml. vest uz tuvākajiem mežiem ir aizliegts!
Apkārtējo mežu īpašnieki vērsušies pie DKS vadības ar sūdzībām par regulāru mežu piesārņošanu, lūdzot informēt biedrus par šādu darbību prettiesiskumu. Katrs piesārņotājs tikšot saukts pie atbildības individuāli!

Lūdzu ievērot šīs prasības, lai neradītu liekas problēmas!

Dārzkopības rokasgrāmatās ir atrodama informācija par metodēm, kā šos kompostējamos materiālus veiksmīgi izmantot turpat savos dārzos.

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Gatavojoties kopsapulcei

Atbilstoši darba kārtībai kopsapulcē paredzēts izskatīt
1. Jaunu biedru uzņemšanas apstiprināšana -
DKS "Misas lauki" iestājušies 3 jauni biedri, atbilstoši statūtiem lēmumu par uzņemšanu ir jāapstiprina kopsapulcei.
2. Pārvaldnieka un padomes atskaite par paveikto -
Lielākā daļa informācijas par veiktajiem darbiem pirmajos 7 mēnešos jau šobrīd ir atrodama mājaslapā, kopsapulcē būs uzsvars uz svarīgākajiem darbiem un pārskatu par 2015.gadu.
3. Darbu plāna un budžeta apstiprināšana
Darbu plāns 2016 un tuvākajiem pieciem gadiem ir atrodams mājaslapā, budžeta plāns pieejams uz ziņojumu dēļa, kopsapulcē būs nepieciešams to izskatīt un apstiprināt.
4. Elektrotīkla remonta jautājums
Galvenais kopsapulces jautājums: mūsu elektrotīklā ir 14 koka stabi, kuriem nepieciešams remonts vai to nomaiņa, sakarā ar acīmredzamām bojājumu pazīmēm un ekspluatācijas termiņa iztecēšanu. Lēmums par šādu remontu, lielo izmaksu dēļ, jāpieņem kopsapulcei. Uz doto brīdi atrasti vairāki piedāvājumi mūsu elektrotīkla remontam, izmaksas ir sākot no 4000 EUR līdz pat 7500EUR. Būs jāpieņem lēmums par remonta variantu, kuru izvēlamies, un papildus līdzekļu vākšanu, jo ar tradicionālajām ikgadējām biedru naudas iemaksām remonta izmaksas nosegt nebūs iespējams.
Papildus informācija atrodama mājaslapā -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/misas-lauku-elektrotikls-2015.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/elektrotikla-problemvietu-foto.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/misas-lauku-elektrotikls-ii.html
http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html
5. Statūtu grozīšana
Sakarā ar 2016.gada grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā, DKS statūtos jāgroza punkti, kas nosaka sapulces sasaukšanas kārtību. Kā arī būs nepieciešams precizēt sabiedrības pamatkapitāla apmēru, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra norādījumiem, sakarā ar to, ka tas pēdējo reizi darīts 2005.gadā.
6. Kārtības ruļļa papildināšana
Kārtības rulli nepieciešams papildināt ar punktiem par elektrības skapja pieejamības nodrošināšanu, kā arī precizēt jautājumu par ugunskuru kurināšanu Misas lauku teritorijā.
7. Dažādi jautājumi
Parādu piedziņas rezultāti,  sadarbība ar parādu piedzinējiem u.c.

trešdiena, 2016. gada 6. aprīlis

Kopsavilkums - 2016.gada pirmie trīs mēneši

Jaunais gads sācies gan ar jauniem darbiem, gan ar iepriekšējā gadā iesākto darbu turpinājumu -

 1. Veikts ūdens apgādes sistēmas kontrollūku remonts.
 2. Veikts perimetra žoga remonts, novēršot lielākos bojājumus.
 3. Organizēta viena lielāka mēroga talka teritorijas sakopšanai, sīkāka informācija http://misaslauki.blogspot.com/2016/01/talkas-16012016-rezultati.html
 4. Organizētas vairākas mazāka mēroga talkas elektrotīkla aizsargjoslas atbrīvošanai no krūmiem un kokiem.
 5. Lielāko bīstamo koku zāģēšanai pieprasīta un saņemta koku ciršanas atļauja, kā arī veikta konsultēšanās ar speciālistu, pēc atzinuma jau 3 no 5 kokiem nozāģēti.
 6. Elektrotīkla apsaimniekošanas vajadzībām iegādātas un nogādātas uz Misas laukiem kāpnes, kāpšanai lielā augstumā.
 7. Sakārtota Misas lauku noliktava.
 8. Sakopta sporta laukuma un sapulču vietas teritorija.
 9. Iegādāta un pie administratīvās ēkas uzstādīta jauna pastkaste.
 10. Veikts iekšējās elektroinstalācijas remonts administratīvajā ēkā.
 11. Turpinās darbs pie materiālu vākšanas sporta laukuma attīstīšanai. Ir pieteikušies vairāki biedri, kas gatavi atbalstīt šo projektu, tomēr nepieciešamo materiālu vēl ir daudz.
 12. Sniegotajā periodā 4 reizes nodrošināta sniega notīrīšana no ceļiem sadarbībā ar Baldones novada pašvaldības ceļu dienestu, tādējādi arī ziemā biedriem ir bijusi nodrošināta piekļuve saviem īpašumiem.
 13. Veikta pirmreizējā pēcziemas galvenā ceļa greiderēšana. Pasūtīta greiderēšana arī atsevišķiem sānu ceļiem vēlākā pavasarī.
 14. Pasūtīta pirmā ielu apgaismojuma LED lampa. Piegāde un uzstādīšana tiek plānota aprīļa vidū.
 15. Veikta viena bojātā skaitītāja nomaiņa un četru pieslēgumu detalizēta pārbaude.
 16. Turpinās darbs pie elektrības zudumu samazināšanas.
 17. Tiek vākta informācija par elektrotīkla remonta iespēju izmaksām.
 18. Lai samazinātu grāmatvedības pakalpojumu izmaksas, veikta DKS apkalpojošās grāmatvedes nomaiņa.
 19. Pasūtīts un saņemts revidenta atzinums par DKS darbību 2015.gadā.
 20. Vairākkārt apsekota Misas lauku teritorija (tai skaitā nakts laikā) un veikta elektrības skaitītāju rādījumu kontrole.
 21. Katru mēnesi tiek aktualizēta informācija uz ziņojumu dēļa gan ar elektrības nomaksas rādītājiem, gan ar citu svarīgu informāciju, tai skaitā budžeta plānu un finanšu līdzekļu izlietojuma informāciju.
 22. Tiek veikts darbs pie biedru reģistra aktualizēšanas un sakārtošanas.
 23. Notiek gatavošanās darbi Lielajai talkai.
Lielākie izdevumi - revidentes pakalpojumi 300,00 EUR, alumīnija kāpņu iegāde 144,99 EUR, strādnieku algošana 60,97 EUR (alga, algas nodokļi), meistara pakalpojumi 107,60 EUR (nodrošinātie materiāli žoga un kontrollūku remontam, alga, algas nodokļi), elektriķa pakalpojumi 71,73 EUR (nodrošinātie materiāli, alga, algas nodokļi), dažādi sīkie elektromateriāli 45,00 EUR, pastkaste 13,99 EUR.


Elektriķis veic remontdarbus

Novērsta putnu iekļūšanas iespēja administratīvajā ēkā

Šādi tuvumā izskatās individuālo pieslēgumu vadi, pakāpeniski mainīsim

Sakopta teritorija

Viens no bojātajiem žoga posmiem pirms remonta

Pēc remonta

Bojātā pastkaste

Jaunā pastkaste

Viena no lūkām pirms remonta

Vēl viens žoga posms pirms remonta

Lūka pēc remonta

Lūka pēc remonta

Uzlabotie vārtiņi pie transformatora

Nokaltusī priede tiks izmantota sporta laukumā

Žogs pēc remonta
Paldies visiem par sadarbību!

Informācija par iepriekšējiem trim mēnešiem - http://misaslauki.blogspot.com/2015_12_01_archive.html