Lapas

ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris

Prioritāte 2018.gadā

Virzoties uz priekšu atbilstoši piecgades darbu plānam 2018.gadā prioritāte būs grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšana. Darbam paredzēts piesaistīt traktortehniku, kā arī veikt izsmeltās grunts izvešanu, lai iztīrīšanas efekts saglabātos ilgstošā laika periodā.
Šobrīd uzsākta darbu plānošana un tehnikas pakalpojumu sniedzēju apzināšana.
Paralēli notiek darbs, lai panāktu maģistrālā grāvja iztīrīšanu jau aiz Misas lauku robežām.

Atceroties iepriekšējās prioritātes -
2016.gadā prioritāte bija elektrotīkla koka stabu posma kapitālais remonts - darbs paveikts pilnā apmērā atbilstoši plānotajam.
2017.gadā prioritāte bija ceļu seguma virskārtas atjaunošana, darbs paveikts divos posmos, iesākot darbu ziemā un pabeidzot pavasarī, viss noritējis atbilstoši plānotajam.

Savukārt, kā 2019.gada prioritāte, plānota ūdensapgādes sistēmas centrālā ūdensvada nomaiņa zem galvenā ceļa.


Grāvis pavasarī

No meža Misas lauku teritorijā ieplūstošie ūdeņi

Maģistrālais grāvis aiz Misas lauku robežām upes virzienā

Noslēgusies ūdenssūkņa elektrības pieslēguma modernizācija 2017

Ar jaunu skaitītāju uzstādīšanu noslēgusies ūdensapgādes sūkņa elektrības pieslēguma sakārtošana un modernizācija, šis elektrības pieslēgums nodrošina arī Interneta raidītāja elektroapgādi.
Darbi iesākās pavasarī ar kabeļa ierakšanu, turpinājās vasarā ar jaunas sadales kastes uzstādīšanu, kabeļu nomaiņu, jaunu skaitītāju uzstādīšanu un veco pieslēguma kabeļu demontāžu.
Kopējās darbu izmaksas (materiāli, elektriķa darbs, nodokļi) 390EUR.
Pieslēguma sakārtošana ļaus nodrošināt stabilu elektroapgādi ūdenssūknim un Interneta raidītājam. Paredzams ietaupījums arī uz elektrības zudumiem, jo iepriekšēji kabeļi pie ūdenssūkņa bija bojāti un patstāvīgi atradās mitrumā.

Jaunā sadales kaste ārpus grodiem

Vecā gaisa vadu līnija vairākkārt cietusi no krītošiem kokiem.

Elektromontāžas darbi kopumā aizņēma vairākas dienas

Vecais skaitītājs atradās mitrumā, pieslēgumu veidoja vadu gabaliņi

Jaunā sadales kaste

Darbs pabeigts

LED ielu apgaismojuma lampas

Saņemtas nākamās trīs ielu apgaismojuma LED lampas, kuras paredzētas uzstādīšanai uz galvenā ceļa. Katras lampas jauda 50W apgaismojums 4000lm.
Trīs lampu iegādes izmaksas 236,28EUR.
Uzstādīšana paredzēta tuvākajās nedēļās.

Katra lampa aprīkota ar individuālu gaismas sensoru, kas lampu ieslēgs automātiski iestājoties tumšajam diennakts laikam.


Iepriekšējais ieraksts par šo tēmu
http://misaslauki.blogspot.com/2016/11/ielu-apgaismojums.html

Elektrības apmaksa uz 01.09.2017.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.septembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 31.augustam

Latvenergo rēķins - 1849,11EUR

Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.09.2017. Kontroles dati 28.08.-02.09.2017.
524 211 129
5946 900 784
6242 1098 819
6256 1609 1385
19723 62 63
23328 123 108
29896 2628  
29919 39863 39975
29942 46440  
30915 94 99
50564 1044  
71297 8533 8413
111134 3783  
111474 13083 13246
111783 4647 4661
113630 2474  
115878 33950 4317
116264
0  
123660 2364 2239
147064 20616 777
162799 900  
180779 58  
184880 2050 2094
186011 1334 1249
194601 13060  
205381 500 408
205992 3858 3507
207214 6412  
242289 8689 8818
250905 385 361
266551 2448 2151
323256 1192 1230
339550 26592 26854
340954 2600 2485
340962 223 82
353858 8882 8734
354917 5500  
361136 8301 8432
366665 2601 2966
370897 1583  
371673 10605 10760
371808 4 9
371992 2827  
388310 5039 5048
389754 54677 56002
400131 6131 6367
400284 53  
402459 5111  
402890 250 545
402948 1886  
422010 476 386
422903 11375 11334
428023 2725 2668
444359 3280 3906
446401 10216 11098
446676 1398  
447867 3382 3446
448217 7854 7415
448527 3530  
448835 68  
469058 0 6
469833 401  
471518 90  
476462 767  
476772 1930 1931
489987 1370  
493263 5924  
497117 2896  
531695 3402 3422
544372 3100 3007
544887 5244 5060
552978 15740 15971
565356 1058  
590380 10177 10400
590419 1760 1891
590513 6594  
590517 4920  
590518 2900 3005
590572 1758 2784
590616 47350 46856
590641 1595 1705
590845 48408 48672
593629 9627  
596581 24788 24566
600020 4600 4647
600217 16654  
600675 213  
600757 1256 1264
601579 1476 1417
605428 4237  
611282 3425 3400
629396 11602  
632553 4454  
632580 4088  
632608 1520 816
632646 1226  
632800 126 145
642752 2100 2070
656576 6852 7741
666152 1215 1253
668440 1845  
672456 5983 6295
675339 731  
675351 1351  
727682 8700 8624
728225 1920  
752206 4800  
752439 315  
753658 767 712
754097 2740 2872
762450 145 79
768045 4786 4732
769113 7342 7140
771379 2490 2205
773814 635 693
776001 1675 1573
789183 1218  
843742 2 13
844703 973 1017
858388 304 284
864394 371 233
880026 10107 10230
905925 5707 6191
906132 1289 1304
906192 304 178
933443 1904  
948373 871 466
958549 150 122
979543 9585 9582
996633 1437 1375
1009838 1442  
1100666 1291 1338
1457868 2613 2778
1716078 3220 3393
2677491 29045 30330
3020797 2850 2978
3571503 3271  
5027993 564 727
6432905 12823  
7653154 3213 3532
8917196 2 4
26207568 102  
29520461 771 774
32466563 706  
62314348 99582 99508
02795106-2015 1263 1287
39602887-85 5915 6104
46.119.801 86 29
4604782-206 11977  
4733468-99 5678  
50688691-2007 169 154
512015-43-2008 3015  
AW00196 543  
AW00406 103 268
AW00408 241 104
AW00410 381 61
AW00417 4759 2890
AW00433 1176 1400
AW00435 1707  
AW00437 97 95
AW00441 1361 1278
AW00446 323 272
AW00449 1470 1609