Lapas

otrdiena, 2015. gada 27. oktobris

Rail Baltica II

Pēc jaunākās (pagaidām vēl neoficiālās) informācijas Rail Baltica II tiks izbūvēts ceļa Baldone-Iecava tuvumā, atzars uz lidostu sāksies jau aiz Misas upes. Tādējādi ietekme uz Misas laukiem būs iespējami mazākā.

Faktiski apzināti vai neapzināti no projektētāju puses ir pilnībā ir ņemts vērā neatkarīgais iesniegums, kas tika sagatavots pagājušā gada rudenī un kuru parakstīja vairāki desmiti Misas lauku iedzīvotāju.

Atceroties priekšlikumu iesnieguma saturu -

Par Rail Baltica II ietekmes uz vidi mazināšanu Sarmu ciematā

Vēlamies informēt, ka kopumā pilnībā atbalstam Rail Baltica II (turpmāk RB) projektu un uzskatam to par svarīgu investīciju Latvijas valsts attīstībā. Lai saskaņotu RB un vietējo iedzīvotāju intereses, tai skaitā, lai maksimāli samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, mēs piedāvājam zemāk aprakstītu izmaiņu risinājumu RB projektā Sarmu ciemata tuvumā, kur galvenās apdzīvotās vietas ir DKS „Misas lauki” un DKS „Sarmas lauki” apsaimniekotās teritorijas.

Kategoriski esam pret RB trases B alternatīvu jeb sarkano variantu Sarmu rietumu puses tuvumā, jo tas būtu nedabīgs šķērslis ceļā, kas savieno Sarmas ar valsts galveno autoceļu A7 un pārējo valsts teritoriju. A7 ir galvenais un īsākais ceļš pa kuru uz Sarmu ciematu nokļūst lielākā daļa iedzīvotāju, tāpat tas ir galvenais valsts operatīvo dienestu piekļūšanas ceļš, galvenais ciemata apgādes ceļš. Mežu posmā no Sarmām uz A7 apdzīvo vairākas meža dzīvnieku sugas, tai skaitā stirnas, kuras dodoties uz darbu redzam gandrīz katru rītu, nav pieļaujama viņu mājvietu izpostīšana, būtu liels zaudējums, iznīcinot šādu savvaļas dabas ainavu. Ņemot vērā, ka celtniecība ilgs vairākus gadus, tā radītu nopietnas neērtības iedzīvotāju ikdienas gaitās, jo būtu jāmeklē apvedceļi, lai nokļūtu uz valsts galvenā autoceļa.

Mēs, Sarmu iedzīvotāji, nevēlamies nekādas izmaiņas apkārtējā dabas ainavā, vēlamies saglabāt esošo situāciju vides un ekoloģijas jomā. Tādēļ piedāvājam Sarmu apkārtnē pamattrasi būvēt pēc iespējas tuvāk ceļam Baldone – Iecava, bet atzaru uz lidostu sākt pamattrasē aiz Misas upes. Būvējot trasi blakus jau esošajam autoceļam Baldone – Iecava, kas jau ir kā nedabiska apvidu sadalošā līnija, tā joprojām būtu viena sadalošā līnija, nevis divas gadījumā, kad dzelzceļš būtu nost no ceļa tuvāk Sarmu ciematam. Būvējot atzaru uz lidostu jau aiz Misas upes un nevirzot to starp DKS „Misas lauki” un DKS „Sarmas lauki”, tādējādi pretdabiski sadalot Sarmu ciematu divās daļās un izjaucot dabas ainavu, kā arī radot neērtības vietējiem iedzīvotājiem, projektā tiktu ietaupīti vairāki miljoni eiro, jo divu dzelzceļa tiltu vietā pāri Misas upei būtu jābūvē tikai viens. Tāpat šī brīža variantā lidostas atzara A7 šķērsojums ir ~4 km garš, tādēļ, ka starp autoceļu un dzelzceļa trasi ir ļoti šaurs leņķis, uzsākot atzaru jau aiz Misas upes, leņķis būtu platāks, līdz ar to šķērsojuma vieta (tilts vai tunelis) būtu daudz īsāks, kas dotu vēl papildus ievērojamu līdzekļu ekonomiju.
 
 
Drīzumā gaidāma nākamā publiskā apspriešana par RBII projektu Baldones novadā.

Tēmas turpinājums:
http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/rail-baltica-ii3.html

 

Sporta/bērnu rotaļu laukuma attīstība

2016. gada pavasarī DKS "Misas lauki" īpašumā VALDES paredzēts attīstīt sporta un bērnu rotaļu laukumu.

Mērķis ieinteresēt un radīt iespēju Misas lauku patstāvīgajiem un vasaras iedzīvotājiem nodarboties ar sportu un popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Sporta laukuma iekārtojumu paredzēts veidot tā, lai tur būtu ko darīt ikvienam neatkarīgi no vecuma.

Galvenie virzieni: metāla konstrukciju vingrošanas rīki - pievilkšanās stieņi un līdztekas, līdzsvara stienis. Koka konstrukciju aprīkojums mazajiem sportotājiem.

Ņemot vērā, ka no Misas lauku budžeta šī projekta realizācijai var atvēlēt tikai nelielu daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem, ir nepieciešams arī brīvprātīgs atbalsts no iedzīvotāju puses.

Daļēji iedzīvotāji jau ir saziedojuši nepieciešamos metāla materiālus, tomēr, lai sporta laukuma aprīkojums būtu pilnvērtīgāks un plašāks, ir nepieciešami papildus materiāli.

Tādēļ, ja kādam ir liekas metāla caurules vai koka brusi un dēļi, lūgums šos materiālus ziedot Misas lauku sporta laukuma attīstīšanai.

Par materiālu ziedojumu iespējams vienoties sazinoties ar pārvaldnieku.

Ja ir vēlme palikt anonīmam, ziedojumu/dāvinājumu iespējams veikt materiālus vienkārši novietojot pie noliktavas ēkas zem jumta.

Papildināts 30.12.2015.
Uz doto brīdi papildus ir saņemtas vairākas metāla caurules, kā arī pieteicies biedrs, kas bez atlīdzības gatavs palīdzēt ar metināšanas darbiem.

ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Misas lauku elektrotīkls


2015.gada augusta un septembra kopsapulcēs tika apspriesta nepieciešamība nomainīt elektrotīkla sapuvušo stabu pie transformatora, jo bija acīmredzams, ka stabs ir bojāts. Izskanēja vairākas iespējamo izmaksu cenas sākot no 300 līdz pat 2000 EUR par viena staba nomaiņu. Misas lauku vadība apzvanīja vairākus uzņēmumus, kas nodarbojas ar šāda veida elektromontāžas darbiem. Telefoniski vislētāko piedāvājumu izteica uzņēmums SIA "Kvēle", kuram tika lūgts atbraukt novērtēt situāciju klātienē un sastādīt tāmi diviem risinājumu variantiem staba nomaiņai un posma aizstāšanai ar pazemes kabeli.
2015.gada 12.oktobrī saņemtas tāmes (materiāli un darbs):
- posmu aizstāt ar pazemes kabeli - 1829,52 EUR.
- viena staba nomaiņu trijkājim uzņēmums atsakās veikt, pamatojoties ar drošības un citiem apsvērumiem, jāmaina esot visa trijkāja konstrukcija, kas izmaksā 1805,51 EUR.

Konsultējoties ar citiem elektriķiem iegūta apstiprinoša informācija, ka vienu stabu šādā situācijā nemainot.
Pazemes kabeļa tāmes gadījumā, to iespējams samazināt atsevišķus darbus neveicot un dažus darbus veicot pašu spēkiem, samazinājums varētu būt līdz pat 800 EUR. Tomēr šādā gadījumā tas nebūtu parasts elektrotīkla remonts, bet gan pārbūve un tādam darbam ir nepieciešams projekts un saskaņošana, kas rada vēl papildus izmaksas. Tātad izmaksas būtu aptuveni 1000EUR + projektēšanas saskaņošanas izdevumi.

Situācija ar to nebeidzas, jo saskaņā ar Misas lauku elektrotīkla apskates laikā uzņēmuma pārstāvja sniegto informāciju, tikpat sliktā stāvoklī ir arī trijkājis, kas atrodas turpat netālu 193 zg. teritorijā.
Līdz ar to jāmaina arī tas.

Šobrīd finanšu līdzekļu trūkuma dēļ faktiski nav iespējams paveikt nevienu no šiem darbiem. Pozitīvais moments ir tas, ka vairāki elektriķi norādījuši, ka neskatoties uz to, ka stabs pie transformatora ir bojāts, tas varot nostāvēt vēl gadu vai pat divus gadus.

Konsultējoties ar dažādiem speciālistiem saņemta informācija, ka elektrotīkla koka stabi periodiski ir jāmaina. Mūsu gadījumā tīkls būvēts 80to gadu sākumā un ļoti iespējams, ka strauji tuvojas brīdis, kad būtu jānomaina visi Misas lauku elektrotīkla koka stabi. Tāpat ir jāveic arī citi sakārtošanas un modernizācijas pasākumi.

Ņemot vērā to, ka šāda mēroga darbus nav iespējams paveikt par ikgadējo biedru naudu iemaksām, jo tam ir nepieciešams ievērojams finanšu līdzekļu ieguldījums, ikvienam zemes īpašniekam Misas laukos ir jāsāk domāt par to vai investēt finanšu līdzekļus esošā DKS elektrotīkla sakārtošanā vai meklēt citus risinājumus, kā piemēram, to izdarīja kaimiņu DKS "Sarmas lauki", pārejot uz individuāliem pazemes elektrības pieslēgumiem AS "Sadales tīkli" elektrotīklam.

Priekšlikumus vēlamai turpmākai rīcībai lūdzu rakstīt komentāros vai sūtīt uz misaslauki@inbox.lv


Tēmas turpinājums:

Misas lauku elektrotīkls II http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/misas-lauku-elektrotikls-ii.html

Misas lauku elektrotīkls III http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html


pirmdiena, 2015. gada 19. oktobris

Talkas rezultāti 17.10.2015.

2015.gada 17.oktobrī
DKS "Misas lauki" apsaimniekotajā teritorijā noritēja talka.

Iedzīvotāju atsaucība bija vareni liela, kopumā saskaitot gan mazākos, gan pieredzējušākos talciniekus tajā piedalījās vismaz 35 cilvēki.

Kopīgā darba rezultāti ir iespaidīgi:
izlīdzināts ceļš pie galvenajiem vārtiem, turpat arī izgriezti krūmi un liekie zari. Tālāk posmā no vārtiem līdz lielajām liepām gar galveno ceļu savākts maiss ar zālē ieaugušiem atkritumiem, izgriezti vairāki m3 grāvī saaugušo krūmu, no grāvjiem izvākti sakritušie koki un zari. Kokiem apgriezti nokaltušie un traucējošie zari. Viss liekais akurāti sakurināts ugunskuros. Atkritumi konteinerī.

Īpašs paldies jāsaka klusajam trimmerētājam, kurš nemanāmi, bet akurāti izpļāva abas galvenā ceļa malas, tādējādi mūsu kopīgo darbu padarot vizuāli vēl pievilcīgāku.

Darba procesā ikviens bez liekiem jautājumiem nāca klāt un ķērās pie lietas.
Brīžiem talcinieku komanda bija neapturama un izdarīts tika vairāk nekā plānots.

Talkas izmaksas:

DKS "Misas lauki" izdevumi - 00,00 EUR
Talcinieku personīgā degviela un eļļas motorzāģiem, trimmerim.
Katra dalībnieka personīgais laiks aptuveni 2 līdz 3 stundas.

Rezultāts ir iespaidīgs, turpinājums sekos...

PALDIES VISIEM TALKAS DALĪBNIEKIEM!!!

Kopā mēs varam!

ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris

Apmeklētāju pieņemšana


Apmeklētāju pieņemšana valdes ēkā 2015.gadā:


17.oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


21.novembrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


19.decembrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


Nepieciešamības gadījumā saziņai var izmantot

misaslauki@inbox.lv vai 28307127, ja atbildi zvanot nesaņemat uzreiz, Jums tiks atzvanīts.


Saskaņā ar 2013.gada kopsapulces lēmumu –

visi maksājumi par kooperatīva pakalpojumiem veicami ar pārskaitījumu un

maksājumi skaidrā naudā netiek pieņemti.

trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Maksājumu kārtība 2024

1. Elektroenerģijas tarifs no 2022.gada 1.maija ir 0,2 EUR/kWh.
 

2. Biedra naudas maksājumu apmērs un kārtība no 2024.gada 1.janvāra, atbilstoši 2023.gada 29.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

No 2024.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 ir 100,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,05EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota). Piemaksa par papildus elektrības pieslēgumu 15EUR gadā.

Piemēram,

ja īpašumā ir 600m2, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100EUR

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100+600*0,05=130EUR

ja īpašumā ir 1200m2 un ir otrs elektrības pieslēgums, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100+15+600*0,05=145EUR

 Biedra naudas maksājums vismaz 50,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 1.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

3. Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
Ķekavas novads, Baldones pagasts, VALDES, LV-2125
 
4. Vienmēr ir iespējams saņemt DKS „Misas lauki” (turpmāk - ML) rēķinu biedra naudas nomaksai. Elektrības apmaksa veicama patstāvīgi katru mēnesi sekojot individuālā skaitītāja rādījumiem un veicot patēriņa nomaksu.
5. Maksājums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad tas tiek saņemts ML bankas kontā.
6. Atbilstoši 2016.gada 30.aprīļa kopsapulces lēmumam par elektrotīkla kapitālā remonta veikšanu, katram biedram un zemesgabala īpašniekam jāveic iemaksa remontam 50,00 EUR apmērā. Kapitālais remonts - koka stabu nomaiņa un izolētā AMKA kabeļa uzstādīšana - paveikts 2016.gadā, kopējās izmaksas 6636,43EUR.
7. Elektroenerģijas tarifs līdz 2018.gada 31.decembrim 0,167 EUR/kWh. 
Elektroenerģijas tarifs no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim - 0,185 EUR/kWh. 
Elektronerģijas tarifs (sakarā ar vienošanos par atlaidi) no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim 0,14EUR/kWh.

8.Biedra naudas maksājumu apmērs un kārtība no 2020.gada 1.janvāra, atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

No 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 bija 70,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, bija noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota).

Piemēram,

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs ir 70+600*0,03=88EUR

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Biedra naudas apmērs līdz 2020.gada 1.janvārim gadā saskaņā ar kopsapulces 2013.gada 25.augusta lēmumu no 2014.gada 1.janvāra bija:
maksājot no 1.janvāra līdz 31.martam – 50.00 EUR
maksājot no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam – 65.00 EUR
maksājot pēc kārtējā gada 30.jūnija – 80.00 EUR
Par papildus gruntsgabalu bija noteikta biedra naudas piemaksa 10.00 EUR apmērā.

9. Gruntsgabalu īpašniekiem, kas nav ML biedri, bet izmanto tās pakalpojumus, piemēram, centrālo ūdensapgādes sistēmu, perimetra žogu, sporta laukumu vai tās apsaimniekotos koplietošanas ceļus, arī jāveic iemaksa ML biedru naudas apmērā, pretējā gadījumā īpašniekiem nav nekādu tiesību, izmantot ML pakalpojumus, un šie pakalpojumi tiks liegti. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, elektroapgādi DKS "Misas lauki" var nodrošināt tikai DKS biedriem.

10. Saskaņā ar ML Kārtības ruļļa noteikumiem (https://misaslauki.blogspot.com/2015/12/kartibas-rullis.html) samaksa par patērēto elektrību jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam, vadoties no individuālā elektrības skaitītāja rādījuma.
11. Par patērēto elektrību jānorēķinās katru mēnesi, bet gadījumos, kad elektrības patēriņš ir neliels, lai taupītu laiku un izmaksas par bankas noteiktajām komisijas maksām ir pieļaujami arī avansa maksājumi uz priekšu. Nav pieļaujama pēcapmaksa par vairāk kā vienu mēnesi. Kavējuma nauda ir 0,15% dienā no parāda apmēra.

12. Tāpat kā biedru naudas maksājumā, arī maksājot par elektrību, obligāti jānorāda gruntsgabala numurs, lai grāmatvede varētu identificēt maksājumu un reģistrēt to uzskaites sistēmā. Jānorāda arī skaitītāja rādījums līdz kādam tiek veikts norēķins.
 
13. Noapaļošana. Jāatceras, ka gadījumā, ja sarēķinātā maksājuma par elektrību trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, atbilstoši grāmatvedības prasībām, maksājums noapaļojams uz augšu. Piemēram, 9,435EUR gadījumā, jāmaksā 9,44EUR.

14. Maksājuma pamatojuma piemēri:
„Par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”
„Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu”
„Biedra nauda par 2019.gadu un par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”

15. Gadījumos, kad nav iespējams identificēt par kuru gruntsgabalu tiek maksāts, maksājums netiek ieskaitīts un konkrētajam gruntsgabalam krājas parāds.
16. Izpildot kopsapulces lēmumu, tiks uzsākta elektrības atslēgšana visiem gruntsgabaliem, par kuriem nav veikta biedru naudas iemaksa vai savlaicīgi nav veikti norēķini par patērēto elektroenerģiju.

17. Parādu piedziņas lietas tiks nodotas profesionāliem un sertificētiem parādu piedziņas uzņēmumiem. Parādu piedziņas izdevumus sedz parādnieks.
18. Lai atjaunotu elektrības piegādes pakalpojumu, būs jāsedz ML gan izdevumi par pakalpojuma atslēgšanu, gan izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu.

19. Iegādājoties (vai izīrējot) gruntsgabalu ML apsaimniekotajā teritorijā, jaunajam saimniekam jāpārliecinās vai gruntsgabalam nav uzkrāti parādi. Parādu gadījumos līdz tā pilnīgai nomaksai ML pakalpojumus saņemt nebūs iespējams.

20. Ja konkrētajam gruntsgabalam nav biedra naudas vai elektrības maksājumu parāda, iestāšanās un reģistrācijas maksa ir 56.80EUR, papildus jāveic arī biedru naudas iemaksa par konkrēto gadu.

21. Paldies visiem, kas savlaicīgi un precīzi veic savus maksājumus!


22. ML no saņemtajām iemaksām nodrošina:

elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot ML elektrotīklu;

centrālo ūdensapgādi siltajā un vēsajā sezonā;

sporta un bērnu rotaļu laukumu;

grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu, galveno grāvju izpļaušanu;

- perimetra nožogojumu;

- videonovērošanas sistēmas darbību un citus drošības pasākumus;

ceļu uzturēšanu – sniega tīrīšanu, šķembu seguma atjaunošanu, līdzināšanu, appļaušanu, krūmu apzāģēšanu;

- atkritumu šķirošanas punkta darbību;
 
- ciemata un pieguļošās teritorijas, tajā skaitā pieturvietu uzturēšānu kārtībā - atkritumu novākšana, labiekārtošana u.c.;

- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada un valsts līmenī (piemēram, grants autoceļa V1010 uzturēšana, RailBaltica jautājumi, sabiedriksā transporta jautājumi, skolēnu autobusa jautājumi u.tml.);

- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;

- apziņošanu ar SMS, WhatsApp vai e-pastu;

- galvenā ceļa un citu ciematā būtisku vietu apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;

- atbalstu biedriem citos saimnieciskos jautājumos.

 

Talka 17.10.2015.

2015.gada 17.oktobrī

no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 notiks talka.

 
Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļi ir ierobežoti, bet kārtībai ir jābūt!!

 
Aicinām piedalīties talkā Misas lauku ceļmalu gar galveno ceļu sakopšanai.

Paredzēts:

1. Nozāģēt gar galveno ceļa malu saaugušos krūmus un apzāģēt koku zarus, kas liecas uz ceļu.

2. Krūmus un zarus sakraut kaudzēs.

3. Nopļaut ceļmalas un sagrābt nopļauto zāli.

4. Savākt maisā atrastos atkritumus.

 
Ieguvums:

1. Sakopta teritorija Misas laukos

2. Prieks par padarītu darbu

3. Iespēja tuvāk iepazīties ar kaimiņiem

4. Fiziskas aktivitātes svaigā gaisā

Līdzi jāņem: cimdi pēc nepieciešamības, kāds grābeklis, pie iespējas motorzāģis vai trimeris.

Darbs atradīsies ikvienam neatkarīgi no vecuma vai dzimuma!


Tikšanās vieta: pie valdes ēkas.

Kopā mēs varam!

 

ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

Ievads

Sveiks lasītāj!

Šī būs informatīva vietne par to, kas notiek Misas laukos -
- kā tur izskatās;
- kas izdarīts;
- kas jāizdara un kāpēc jāizdara;
- kas tiek plānots tuvākā un tālākā nākotnē;
- ko gribam un ko negribam;
- ko varam un ko pagaidām vēl nevaram.

Saturs veidosies pakāpeniski, atkarībā no tā, kas šobrīd ir aktuāls. Un, protams, saturu var ietekmēt ikviens sūtot priekšlikumus uz misaslauki@inbox.lv.

Lai neradītu papildus izdevumus mūsu budžetam, iepriekšējais informācijas resurss Interneta vidē par Misas laukiem pagaidām tiks "iesaldēts".