Lapas

svētdiena, 2021. gada 11. aprīlis

2020.gada darbu plāna izpilde 2021

2020.gada darbu plāna izpilde:


1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktors un izvešana) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga, Āžakroga ielās. Šķembas un izlīdzināšana 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html


3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli, darbs, nodokļi.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim,uzstādīti futbola vārti u.c. darbi. Kopējās izmaksas aptuveni 200EUR.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.

8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

12. Veikt ūdens analīzes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.htmlVeiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa -
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

Ūdens pieslēgts 2021

 Centrālā ūdensapgādes sistēma pieslēgta!


Turpmākie darbi krārnu reorganizācijā turpināsies sezonas laikā.

otrdiena, 2021. gada 30. marts

Ūdens krānu reorganizācija 2021

 Notiek darbi publisko ūdens krānu demontāžai. Vietās kur iedzīvotāji to vēlas, tiek ierīkoti individuālie pieslēgumi uz teritoriju. Šādā gadījumā, konkrētajm biedram jāsedz radušies izdevumi.

pirmdiena, 2021. gada 29. marts

Pavasaris 2021

Pavasaris ir klāt, laiks sakopt savu un pieguļošo teritoriju! 

Ugunskuru kurināšana iespējama tikai līdz 01.05.2021.

Sporta laukums pēc lapu nogrābšanasPAVASARIS

Lapu kaudzes kļūs par meslojumu

Šupoļu laukums pirms Lieldienām!

Var spēlēt futbolu!
Laiks sakopt ceļmalas!


Jāizlīdzina kurmju rakumi pirms pļaušanas sezonas


Auto vs ūdenskrāns 2021

 Neveikls manevrs ar auto un krāns ir jādemontē! Arī auto cieta.

Šādas situācijas apstiprina pareizo 2020.gada kopsapulces lēmumu par nepieciešamību demontēt publiskos ūdens krānus.

Konkrētajā situācijā, neskatoties uz negadījuma vietas atstāšanu, vainīgais ātri atrasts. Darbojas iedzīvotāju un ML videonovērošana!
Zaru apzāģēšana 2021

 Ziemā veiktas vairākas organizētas aktivitātes, lai kopīgiem spēkiem attīrītu ielas no apauguma - koku un krūmu zaru apzāģēšana.

Šis darbs jāveic regulāri, lai:

1. Netraucētu auto, velo un gājēju satiksmei;

2. Neskrāpētu auto;

3. Ļautu saules gaismai piekļūt ceļa virsmai, tādējādi to žāvējot;

4. Atbrīvotu piekļūšanu pie elektrolīnijas stabiem, sadales kastēm, ūdens krāniem.


Tur kur ceļam jābūt 8m platam, zari no abām pusēm atņem 3m

70% ielas sakopts

Arī priedes Rīgas ielā apkoptas

Bez kāpnēm neiztikt

Šeit bija daudz sauso zaru, kas kādreiz bija aizlūzuši sniega masas dēļ

Pavisam tuvu elektrolīnijai. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam minimums 2,5m joslai zem 0,4kV līnijas jābūt tīrai. Nu vismaz vados kokus nelaižam!

Kādam nācās savu bīstamo koku nozāģēšanai piesaistīt pat pacēlāju ar zāģeri.
Labi padarīts darbs!


Sniega darbi ziemā 2021

 2020/2021.gada ziema izvērtās bagāta ar sniegu un arī sals turējās ilgstošu laika periodu. 

Zemākā novērotā t bija kādā februārā rītā -33C grādi. Kopumā bija ilgstošs sala periods, kad t turējās zem -20C grādiem.

Brīžos, kad sals atkāpās, sniga sniegs. Rezultātā Misas lauku ciematā sniegs ar tehniku tika tīrīts 7reizes. 

5 reizes atbalstu sniedza Baldones novada Ceļu dienests, par ko jāsaka paldies! 

Divas reizes izmantoti garām braucošās tehnikas pakalpojumi. 

4 reizes iztīrītas visas Misas lauku ielas, 3x notīrīta tikai Rīgas iela.

Sniegotākajos brīžos vietām sniegs bija pat 50cm dziļš, kas nebija redzēts vairākus gadus.

Šādos apstākļos pastirpināti pievērsta uzmanība vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo ciematā.

Akūti ciematā(vai tuvumā) trūkst kāda kalna, kur bērniem un pieaugušajiem braukt ar ragavām, iedzīvotāji ir uzklausīti un pie šī jautājuma sākts strādāt.

Kopumā ziema bija kārtīga ziema!

Lielākais sniegavīrs pie 33zg.

Kad traktora nav, var pastrādāt ar lāpstu

Ātrais ziemas vakars nav šķērslis sniega darbiem, jo ir mūsdienīgs un gaišs apgaismojums

LED "saule"

Ja ir pareizi instrumenti darbs iet ātri un patīkami

Gurkstošais sniegs -30C

Traktors labi pastrādājis

Rīgas ielu tīrījām visvairāk, tā ir mūsu galvenā iela


Futbola vārtu komplekts gatavs, bet spēlētāju/drosminieku trūkst

Regulāra problēma ziemā. Pēc tam, kad V1010 autoceļš tiek notīrīts, jāiet rakt nost sniega valni, kas veidojās pie ciemata vārtiem.

Dažkārt valnis nebija pārvarams ar zemākiem auto

Pēc vaļņa notīrīšanas

Katra iela iztīrīta, jo katrs īpašnieks grib piekļūt pie sava īpašuma

Sniega kalni sastumti grāvī

Vietām aizķerta grunts, bet tas ir sīkums, brīžos, kad pēc traktora apciemojuma pavērās iespēja nokļūt darbā, skolā vai bērnudārzā. Pavasarī šos nelīdzenumus kopīgiem spēkiem pielīdzināsim.

Caurteku stāvokļa kontrole, sals -28C grādi 2021

 Ko darīt, kad ārā -28C grādu sals?

Šādā t aizsalst ūdens pat caurtekās, līdz ar to ir ērta iespēja novērtēt to tehnisko stāvokli no iekšpuses.

Novērtējot situāciju secināms, ka galvenās caurtekas 70cm D ir apmierinošā stāvoklī, tomēr ņemot vērā, ka to garums ir tikai 5m, vietās kur tās savienojas ir spraugas vai pat nobīdes, kā rezultātā vietām skalojas ceļa pamatnes smiltis.

Cauretekas, kas ir mazāka D, ir sliktākā tehniskā stāvoklī un vietām pamatīgi apdrupušas, iespējams tās kādreiz izgatavotas no zemākas markas/kvalitātes betona.

Mūsdienās caurtekas izgatavo no PE (plastmas) materiāla garumā līdz 10m, savienojuma vietas ir hermētiskas. Šādu caurteku izmaksas ir aptuveni 70EUR par 1m atkarībā no D.

Šobrīd nav ciematā kritisku situāciju, kur būtu jāveic steidzama caurteku nomaiņa. 

Ir atsevišķas problemātiskas vietas, pie kurām tiks strādāts vasarā.Ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanas turpinājums 2021

Kamēr ārā valdīja sals, sagatavoti stabi ielu nosaukumu zīmēm priekš ielām, kur nebija žogu zīmju piestiprināšanai. Stabiem izmantotas ūdens caurules, kas izceltas no urbuma, sūkņa nomaiņas laikā 2020.gadā. 

Caurules attīrītas no korozijas, gruntētas un krāsotas 2 kārtās.

Caurules sagarinātas pa 3m (1m zemē, 2m virs zemes)

Vietām korozijas diezgan dziļa. Veikta tīrīšana, slīpēšana

Kronšteiniem tiek izmantots kādreiz bijušas dzelzs siltumnīcas karkasa elements, kas tiek piezāģēts pēc nepieciešamības

Kronšteini sagatavoti atbilstoši zīmju izmēriem

Caurules ir 5m garas, atlikušie 2m tiks izmantoti citā projektā

Iegūti 7 stabi

Liels darbs attīrīt no korozijas. Kādreiz caurules bijušas cinkotas, tomēr gandrīz 40 gadi ūdenī darījuši savu

Gruntēšana, krāsošana 2 kārtās


Krāsa ar pretkorozijas īpašībām

Piestiprināts kronšteins

Zīmes uzreiz sagatavotas, atliek tikai urbt caurumus zemē

Abi cauruļu gali tiek aizpūsti ar putām, lai nepieļautu ūdens iekļūšanu caurulē

Atrasta pareizā vieta, izurbts caurums

Dziļums 1m

Stabi tiek iebetonēti izmantojot gatavo cementa maisījumu, atliek vien iesmelt ūdeni no grāvja

Katram stabam aptuveni 50kg gatavās javas maisījuma.