Lapas

piektdiena, 2020. gada 31. janvāris

Rēķini par biedra naudu 2020

Lūdzam biedriem, kas vēl nav saņēmuši rēķinu par 2020.gada biedra naudas maksājumu, iesūtīt savu e-pasta adresi SMS, WatsUp vai epastā. Paldies!


sestdiena, 2020. gada 11. janvāris

Galveno darbu plāns 2020

Galveno darbu plāns 2020.gadam atbilstoši 2019.gada kopsapulcē nolemtajam un faktiskajām vajadzībām:

1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu.

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 150m3 dažādu frakciju šķembu). Būtiskākie darbi paredzēti uz galvenā ceļa, 2 šķērsielā pa kreisi, 7 šķērsielā pa kreisi.

3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 12 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu. 1 un 4 līnijas zemes kabeļu pieslēguma vietas pie GVL remontu.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas).

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu. Jumta uzstādīšana šūpoļu/slidkalniņa tornim, jaunas atrakcijas uzstādīšana, futbola vārtu uzstādīšana, lielo šūpoļu remonts.

7.   Veikt žoga remontu pie ūdenstorņa vārtiņiem (iztaisnošana, nostiprināšana, pārkrāsošana, ja būs pieejami materiāli, iespējama rezerves vārtu uzstādīšana, lai ārkārtas situācijā no ciemata būtu iespējams izbraukt pa otru ceļu).

8.  Sakārtot elektroinstalāciju noliktavas ēkā (drošinātāju nomaiņa, apgaismojuma remonts).

9. Veikt ziņojumu dēļa remontu (pārkrāsošana, jumtiņa nomaiņa, paplašināšana)

10. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu.

11. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu.

12. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi.

13. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC).

14. Veikt ūdens analīzes.

15. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes.


Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).
Priekšlikums darbu plānam var iesniegt līdz 2020.gada 10.aprīlim nosūtot uz e-pastu misaslauki@inbox.lv

otrdiena, 2020. gada 7. janvāris

Elektrības atslēgums 15.01.2020. un 16.01.2020.

Saņemta informācija no Sadales tīkliem -

Par elektroenerģijas piegādes pārtraukumu

Cienījamais klient!

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem.

15.01.2020 no plkst. 09:30 līdz 15:00 (atslēgums Nr. 895795) Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr. "Tīreļi", Baldones pag., Baldones nov. DĀRZIŅI T-0726 Z-1 62554874 

16.01.2020 no plkst. 08:30 līdz 14:30 (atslēgums Nr. 895809) Objekta adrese, nosaukums TP nr. Fīdera nr Skaitītāja nr. "Tīreļi", Baldones pag., Baldones nov. DĀRZIŅI T-0726 Z-1 62554874 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.

Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jūsu Sadales tīkls

sestdiena, 2020. gada 4. janvāris

Biedra naudas samaksas kārtība 2020

Atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, biedra naudas apmērs no 2020.gada 1.janvāra, ja biedra īpašumā vai lietošanā ir zemesgabals, kas nepārsniedz 600m2 noteikts 70EUR apmērā (līdzšinējo 50EUR vietā). Par platību virs 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR apmērā par m2. Tādējādi, piemēram, par otru 600m2 lielu zemesgabalu turpmāk jāpiemaksā 18EUR (līdzšinējo 10EUR vietā), kopā 88EUR, bet, ja, piemēram, papildus zemesgabala platība ir 100m2, tad piemaksa ir 3EUR, kopā 73EUR. Par meža platību Misas lauku teritorijā biedra naudas piemaksa nav jāveic.

Misas laukos reģistrēti 48 biedri, kam mūsu ciematā pieder vairāk kā 600m2 liels zemesgabals, kas uzskatāma par pilnībā dabisku un apsveicamu attīstības tendenci, lielākoties biedri iegādājušies blakus zemesgabalus savu saimniecību attīstīšanai.

Lai nodrošinātu precizitāti, DKS "Misas lauki" biedra naudas apmēru katram biedram aprēķinās vadoties no Valsts zemes dienesta informācijas, kas pieejama publiski
https://www.kadastrs.lv/#
šajā vietnē sadaļā meklēt īpašumus jāieraksta īpašuma nosaukums, piemēram, Misa Nr.35, tādējādi ir iespējams uzzināt platību.

Biedra naudas maksājums vismaz 40EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.martam, atlikušais biedra naudas maksājums jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Biedri, kas biedru reģistrā norādījuši savu e-pasta adresi, līdz nākamā gada 31.janvārim saņems rēķinu ar informāciju par biedra naudas apmēru un nomaksas termiņu, kā arī citu noderīgu informāciju

Biedri, kas līdz šim nav iesnieguši informāciju par e-pasta adresi,  paziņojumu par e-pasta adresi var nosūtīt uz misaslauki@inbox.lv.

Ja biedram nav e-pasta adrese, tad individuāli par to jāziņo un rēķins tiks nosūtīts uz pasta adresi.trešdiena, 2020. gada 1. janvāris

Elektrības apmaksa uz 01.01.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2020.gada 1.janvāri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.01.2020. Kontrole 29.12.2019. 
W3617 784 910
ET200718 0 14
ET200644 228 219
ET200618 560 616
ET200595 977  
ET200161 2154 2400
ET200033 6 7
ET200025 834 834
BG01620 300 224
BG01613 2000 2215
BG01584 620 646
BG01254 1905 2076
BG00590 56 52
AW00970 9533 10348
AW00529 421 394
AW00449 8500 8822
AW00446 2025 1980
AW00441 5352 5063
AW00437 297 289
AW00435 10158 10451
AW00433 6851 7188
AW00417 14530 13950
AW00410 581 458
AW00408 452 416
AW00406 762 963
AW00215 9233 8976
AW00209 255 305
AW00196 7142 7141
AW00194 9194 11052
AW00186 11671 12118
AW00185 3497 3844
AW00183 3136 3046
AW00161 419 587
512015-43-2008 3564 3551
50688691-2007 285 193
4733468-99 7878 7892
4604782-206 12215 12215
46.119.801 86 29
39602887-85 9352 9380
02795106-2015 3070 2990
62314348 99702 99648
32466563 1886 1906
29520461 782 785
26207568 504 324
19845470 12184  
8917196 2 4
7653154 4237 4237
6432905 19849 19856
5027993 1017 1175
3571503 3271 3041
3020797 3340 3501
2087710 208  
1716078 3220 3454
1100666 1664 1664
1009838 1681 1600
996633 2191 2040
979543 9650 9652
958549 662 833
948373 871 918
933443 2235 2312
906192 304 178
906132 1470 1448
905925 6449 6808
880026 4312 4062
864394 425 431
858388 304 302
789183 309 267
776001 2075 1852
773814 1132 1443
771379 2653 2553
769113 9042 8722
768045 5939 5809
762450 145 213
752439 315  
752206 6350 6347
728225 2301 2169
727682 2754 2836
676833 1332  
675351 1351 1194
675339 994 994
672456 7292 7292
670329 1124 887
666152 1974 1962
656576 12424 2201
642752 3000 2909
632800 145 146
632693 3295 3201
632646 1253 1240
632608 1520 864
632580 6688  
632553 7254  
629396 14799  
611282 4552 4600
605428 5895 6168
601579 1766 1611
600757 1460 1451
600675 1121 1121
600020 6400 6400
593629 9931 9932
590845 62458  
590641 2570 2606
590572 2800 2810
590518 3800 3832
590517 5775  
590513 12317  
590419 1921 1922
565356 3610 3610
552978 23548 24031
544887 7056 6932
534592 3511 3545
531695 11463 11848
527723 9905  
497117 3615 3611
493263 6803 6799
476772 1930 1934
476462 767  
471518 159 159
469833 401  
469058 12 12
448835 68 68
448527 4830 4748
448217 10191 9909
447867 5728 5822
446676 1638 1565
444359 4592 4782
428023 3700 3612
422010 476 386
402948 1901 1976
402890 560 722
402459 6111 6067
400284 53  
400131 7900 7824
389754 58046 58014
388310 7139 7086
371992 3827 3743
371808 19 52
370897 1905 2168
370897 0  
354917 7259 7298
353858 8882 8788
340962 223 140
340954 2999 3123
339550 35554 35860
323256 1446 1448
266551 2508  
250905 485 464
242289 5593 4942
205992 4770 4596
205381 500 515
196740 3517 3512
194601 13933 13926
186011 3620 3697
184880 4184 4211
180779 118 114
162799 1350 1286
123660 3253 3253
116264 0  
115878 14720 5119
113630 3097 2946
111783 6066 5858
111134 4573 4463
71297 8788 8819
50564 1218 1169
30915 115 128
29942 59366  
29919 48263 45722
29896 3962 4049
23328 123 108
19723 122 88
6256 1609 1613
6246 1640  
6242 1368 895
5946 1200 1144
524 334 139