Lapas

sestdiena, 2020. gada 11. janvāris

Galveno darbu plāns 2020

Galveno darbu plāns 2020.gadam atbilstoši 2019.gada kopsapulcē nolemtajam un faktiskajām vajadzībām:

1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu.

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 150m3 dažādu frakciju šķembu). Būtiskākie darbi paredzēti uz galvenā ceļa, 2 šķērsielā pa kreisi, 7 šķērsielā pa kreisi.

3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 12 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu. 1 un 4 līnijas zemes kabeļu pieslēguma vietas pie GVL remontu.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas).

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu. Jumta uzstādīšana šūpoļu/slidkalniņa tornim, jaunas atrakcijas uzstādīšana, futbola vārtu uzstādīšana, lielo šūpoļu remonts.

7.   Veikt žoga remontu pie ūdenstorņa vārtiņiem (iztaisnošana, nostiprināšana, pārkrāsošana, ja būs pieejami materiāli, iespējama rezerves vārtu uzstādīšana, lai ārkārtas situācijā no ciemata būtu iespējams izbraukt pa otru ceļu).

8.  Sakārtot elektroinstalāciju noliktavas ēkā (drošinātāju nomaiņa, apgaismojuma remonts).

9. Veikt ziņojumu dēļa remontu (pārkrāsošana, jumtiņa nomaiņa, paplašināšana)

10. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu.

11. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu.

12. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi.

13. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC).

14. Veikt ūdens analīzes.

15. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes.


Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).
Priekšlikums darbu plānam var iesniegt līdz 2020.gada 10.aprīlim nosūtot uz e-pastu misaslauki@inbox.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru