Lapas

pirmdiena, 2022. gada 21. februāris

Ūdens līmenis Misas upē 2022

 Lielā sniega un lietus daudzuma dēļ Misas upē neredzēts ūdens līmenis. Misas laukiem applūšana nedraud. Tomēr daudzos pagrabos ir ūdens.
trešdiena, 2022. gada 9. februāris

Biedra naudas maksājumi 2022

Izmaiņu biedra naudas apmērā un maksājumu kārtībā nav.

Apmaksa notiek pamatojoties uz individuālu rēķinu e-pastā vai veicot apmaksu patstāvīgi.

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Ja īpašumam veikta zemes robežu pārmērīšana un mainījusies platība, lūdzam par to informēt individuāli.
Tāpat lūdzam informēt, ja mainījies zemesgabala īpašnieks vai kontaktinformācija. Rakstīt e-pastā, sms vai WU.

Spēkā esošā maksājumu kārtība - 

https://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Elektrības tarifs 0,14EUR/kWh (01.01.2022.-30.04.2022.)

Sakarā ar vienošanos par mūsu ciemata iekļaušanu valsts atbalsta programmā elektroenerģijas izdevumu samazināšanai iedzīvotājiem un piešķirto valsts atlaidi, vietējais elektroenerģijas tarifs no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. tiek noteikts 0,14EUR/kWh.

Visi maksājumi, kas jau saņemti par šī gada janvārī patērēto elektrību, tiks pārrēķināti atbilstoši tarifam 0,14EUR/kWh.

Plānojam, ka no 01.05.2022. atgriežamies pie tarifa 0,2EUR/kWh.

Aicinām šajos mēnešos ietaupītos līdzekļus novirzīt savu saimniecību iekšējo elektrotīklu pārbaudei un sakārtošanai. Ja nepieciešams atbalsts šajā jautājumā, lūdzu sazināties, izmantojot DKS kontaktinformāciju.