Lapas

trešdiena, 2022. gada 9. februāris

Biedra naudas maksājumi 2022

Izmaiņu biedra naudas apmērā un maksājumu kārtībā nav.

Apmaksa notiek pamatojoties uz individuālu rēķinu e-pastā vai veicot apmaksu patstāvīgi.

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Ja īpašumam veikta zemes robežu pārmērīšana un mainījusies platība, lūdzam par to informēt individuāli.
Tāpat lūdzam informēt, ja mainījies zemesgabala īpašnieks vai kontaktinformācija. Rakstīt e-pastā, sms vai WU.

Spēkā esošā maksājumu kārtība - 

https://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru