Lapas

svētdiena, 2021. gada 5. septembris

Žogs bērnu drošībai pie ugunsdzēsības dīķa 2021

 Augusta mēnesī, atbilstoši darbu plānam, uzstādīts žogs Āžakroga ielā pie ugunsdzēsības dīķa. Žogā ierīkoti vārtiņi ar aizbīdni, kas atverams pieaugušam cilvēkam. Nekādu ierobežojumu makšķerēšanai, slidošanai vai citādai dīķa apmeklēšanai nav, bērni dīķi var apmeklēt tikai vecāku pavadībā.

Žoga nepieciešamība saistīta ar apstākli, ka dīķi regulāri apmeklēja 3-5 gadus veci bērni bez vecāku uzraudzības, kas radīja augstu negadījumu risku.

Izmaksas 237EUR (materiāli, meistara alga, nodokļi)

Garāka centrālās ūdensapgādes sezona 2021

 Atbilstoši 2020.gada rudens kopsapulces lēmumam, lai nodrošinātu pēc iespējas garāku centrālās ūdensapgādes sezonu veikta ūdens pieslēgumu un publisko krānu reorganizācija.

Esošie individuālie virszemes ūdens pieslēgumi pārslēgti līmenī zem zemes un publiskie ūdens krāni noņemti. 

2 publiskie ūdens krāni ir atslēgti, to virszemes daļa ir atslēdzama: 

Viens- Rīgas ielā sporta laukuma tuvumā pretī 218zg., lai sportotājiem būtu iespēja nomazgāt rokas un padzerties ūdeni.

Otrs  - pie 200zg. Vectīreļu ielā, Tuvu Rīgas ielai. Vietā, kas aptuveni atrodas ciemata vidējā daļā. Ikviena vajadzībām.

Biedriem līdz salnu sākumam jāsakārto atlikušie pieslēgumi, lai ārējās virszemes daļas būtu atslēdzamas.

Noņemtās ūdensapgādes sistēmas daļas krājas noliktavā. Liela daļa detaļu tiek izmantota citu pieslēgumu remontiem.

Noņemtās ūdensapgādes sistēmas daļas krājas noliktavā. Liela daļa detaļu tiek izmantota citu pieslēgumu remontiem.


Krāna vietā neliela lūka, kur var atslēgt virszemes daļas

Elektrības apmaksa uz 01.09.2021.

 


piektdiena, 2021. gada 3. septembris

Kopsapulce 2021/2

 Atbilstoši epidemiloģiskajām prasībām nav iespēja organizēt kopsapulci fiziski klātienē, vienlaicīgi ir jautājumi, ko mums ir jāizskata.

Risinājums - kopsapulce notiks elektroniski, atbilstoši uzraugošo iestāžu norādījumiem.

DKS "Misas lauki" kopsapulce:

Norises vieta un laiks: 
Elektroniskā platformā 25.09.2021.
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00.
Tiks izsūtīta saite.
Biedri, kuriem nebūs iespēju piedalīties, varēs nodot balsojumu arī rakstiskā formā.

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2021.gada plāna izpildi;

2. Valdes vēlēšanas;

3. 2022.gada budžeta un darbu plāna apstiprināšana;

4. Statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas apstiprināšana;

5. Dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja nebūs kvoruma, nākamā atkārtotā kopsapulce notiks 25.09.2021. elektroniskā platformā no plkst.11.15 līdz plkst.13.15

trešdiena, 2021. gada 1. septembris

SVEICAM 1.SEPTEMBRĪ

 Sveicam 1.septembrī visus Misas lauku bērnus, uzsākot bērnudārza, skolas un studiju gaitas, kā arī daudzos mūsu pedagogus un zinātniekus!

Lai visiem veiksmīga un panākumiem bagāta jaunā mācību sezona!