Lapas

sestdiena, 2016. gada 21. maijs

Kur ir elektrība?

Piektdien 20.maijā aptuveni no plkst.12.00 līdz 16.30 Misas laukos nebija elektrības, tas saistīts ar avāriju Sadales tīklu (Latvenergo) tīklos, visi kas ir pieteikušies SMS apziņošanai http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/apzinosana-ar-sms.html saņēma pārsūtīto Sadales tīklu paziņojumu.
Šādā situācijā DKS spēkos nav nodrošināt elektrības padevi, jo mēs elektrību neražojam, bet uz savām līnijām saņemam to pa Sadales tīklu līnijām.
Ja ir vēlme mēģināt steidzināt Latvenergo darbiniekus, to var darīt zvanot uz Sadales tīklu klientu tālruņiem - 80200403 vai 80200404.
Visprātīgākā rīcība šādā gadījumā būtu netraucēt profesionāļiem strādāt.

Sestdien 21.maijā no plkst.11.00 līdz 19.00 tika veikti plānoti un kopsapulcē izrunāti remontdarbi, nomainot bojāto 3 elektrolīnijas līnijas sadales skapi un pārvietojot to ārpus privātīpašuma teritorijas.
Par plānoto darbu paziņojumus saņēma 3 līnijas lietotāji, kas ir pieteikušies SMS apziņošanai.
Remontdarbu laikā tika atslēgta elektrība 3 līnijā, un vairākas stundas šīs līnijas lietotāji bija bez elektrības padeves.
Darbu procesa laikā, iespējams, slodžu izmaiņu rezultātā atslēdzās vecā parauga automātiskais slēdzis (palaidējs) pie transformatora otrajai līnijai. Kā rezultātā elektrības padeve atslēdzās arī otrajai līnijai. Mēģinot atjaunot elektrības padevi otrajai līnijai, tika konstatēts, ka slēdzis nedarbojas, izjaucot slēdzi tika konstatēts, ka tas faktiski vairs nav derīgs lietošanai, jo ir oksidējies, korodējis utt., jo kopš tā uzstādīšanas 1983.gadā nekādi uzlabojumi vai modernizācijas darbi nav veikti. Šobrīd slēdža funkcionēšana ir nodrošināta pagaidu variantā, tas nozīmē ka elektrības padeve 2 līnijā var nebūt patstāvīga, līdz brīdim, kad tiks sagādātas nepieciešamās rezerves daļas un veikti remontdarbi.

Paldies Aldim un Ēvaldam, kuri aktīvi iesaistījās problēmu risināšanā!

Remontdarbi 3 līnijā tika veiksmīgi pabeigti, kā iepriekš plānots.

Plānotie darbi notiek brīvdienās, tādēļ, ka elektriķis uz Misas laukiem var atbraukt tikai ārpus sava pamatdarba laika! Pieņemot elektriķi patstāvīgā darbā, jābūt gataviem arī maksāt patstāvīgu algu, nevis tikai par konkrēto darbu izpildi.

Tuvākie nākamie darbi elektrotīkla sakārtošanai -
1. Jaunatklātā problēma - automātisko slēdžu remonts pie transformatora - atslēgums visām līnijām ap 2 stundām
2. Pieslēguma izbūve jaunam lietotājam pirmajā šķērsielā - atslēgums 4 līnijā ap 1 stundu
3. Daļēji nolūzuša pieslēguma kabeļa nomaiņa piektajā šķērsielā - atslēgums 2 līnijā ap 1 stundu
4. Plānotā stabu nomaiņa - nepieciešamais atslēguma ilgums vēl tiek rēķināts

Priekšā vēl ir daudz darba un daudz atslēgumi (cerams, ka tikai plānoti), lai sakārtotu vietējo elektrotīklu.

Priekšlikumus ar citiem darbu organizācijas variantiem var rakstīt komentāros vai uz e-pastu.

P.S.
Sestdien 21.maijā mūsu kooperatīvam apritēja 35 gadi kopš tā dibināšanas, to atzīmēsim Līgo pasākumā!

sestdiena, 2016. gada 7. maijs

Elektrības apmaksa uz 01.05.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.maiju.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu;
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī informāciju par pēdējā skaitītāju kontrolē fiksēto rādījumu.
 
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

524 211
1615 47581
5946 600
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29919 35034
30915 64
50564 984
59064 1566
71297 8268
111474 13037
111783 3147
113630 1555
115878 26811
123660 1415
147064 18810
162799 641
180779 2643
184880 903
186011 3478
194601 12564
196740 1400
205381 380
205992 2960
207214 4912
242289 16403
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 21285
340954 2000
340962 223
351308 6430
353858 8782
354917 5679
366114 0
366665 2128
371673 8126
371992 2227
388310 3987
389272 32350
389754 45864
400131 4657
402459 4511
402890 250
422010 356
428023 2235
444359 2852
446676 985
447867 1982
448217 6058
448527 2762
448835 68
469058 8777
471518 90
476772 1210
493263 5208
497117 2476
531695 1024
544372 2296
544887 4344
552978 10896
590380 8679
590419 1409
590515 3610
590518 2340
590572 1758
590616 38750
590641 1385
590845 39408
593629 9394
596581 18441
600020 3157
600217 15801
600675 113
600757 1017
601579 1386
611282 2826
629396 9550
632553 2954
632580 3288
632608 1520
632693 2205
632800 126
642752 1550
656576 5655
666152 915
668440 1540
672456 5682
675339 524
692935 15120
727682 7282
728225 1741
752206 3655
752439 315
753634 1025
753658 541
754097 2124
762450 145
768045 3947
769113 5942
771379 2191
773814 597
776001 1375
777936 2504
844703 825
858388 304
864394 208
880026 7598
902251 547
905925 5497
906192 189
933443 1605
948373 871
958549 50
979543 9565
996633 864
1009838 1240
1100666 855
1457868 986
1716078 3220
2677491 25781
3020797 2600
3571503 178
5027993 564
6432905 9437
7653154 2913
8917196 2
32466563 455
62314348 99582
02795106-2015 263
39602887-85 3750
46.119.801 66
4604782-206 11970
50688691-2007 139
512015-43-2008 2636
T-2CA43 0

svētdiena, 2016. gada 1. maijs

Papildus līdzekļi kapitālajam remontam elektrotīklā

DKS "Misas lauki" biedru kopsapulcē 2016.gada 30.aprīlī, izvērtējot situāciju elektrotīkla koka stabu posmā un izskatot visus piedāvātos remonta variantus, pieņemts lēmums veikt elektrotīkla koka stabu posma kapitālo remontu, nomainot visus koka stabus un uzstādot AMKA kabeli (izolēts elektrības kabelis).

Remonta izmaksas atbilstoši izvēlētā uzņēmuma sastādītajai tāmei plānotas aptuveni 6700,00EUR apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu remonta veikšanai, pieņemts lēmums vākt papildu līdzekļus 50,00EUR apmērā no katra zemesgabala īpašnieka.

Iemaksa bankas kontā jāveic līdz 2016.gada 15.jūnijam, maksājuma pamatojumā, jānorāda, ka tā ir iemaksa elektrotīkla remontam.

Piemērs: "Iemaksa elektrotīkla remontam Misa Nr.230"

Rekvizīti sadaļā maksājumu kārtība http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tiklīdz bankas kontā būs saņemtas 2/3 no nepieciešamās summas tiks uzsākti remontdarbi.

Remontdarbu laikā aptuveni vienu nedēļu jābūt gataviem elektrības atslēgumiem dienas laikā(naktī un brīvdienās elektrības padeve būs).

Par atslēgumu laiku iedzīvotāji tiks informēti iepriekš.

Pēc remonta pabeigšanas iegūsim elektrotīkla posmu, kuru varēsim ekspluatēt vismaz 30 gadus.
Līdzšinējais ir nokalpojis 33 gadus.

Kopsapulcē pieņemtie lēmumi 30.04.2016.

1. Uzņemt trīs jaunus biedrus
2. Apstiprināt 2015.gada pārskatu
3. Apstiprināt darbu un budžeta plānu 2016.gadam
4. Apstiprināt piecgades perspektīvo galveno darbu plānu
5. Veikt esošā elektrotīkla koka stabu posma kapitālo remontu, nomainot visus koka stabus, kopējās remonta izmaksas aptuveni 6700,00EUR
7. Remontam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai vākt papildu līdzekļus 50,00EUR apmērā no katra biedra. Maksājums elektrotīkla remontam jāveic līdz 2016.gada 15.jūnijam
8. Atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumiem papildināt statūtu 5.2.4. punktu ar teikumu - Paziņojumu par biedru kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību nosūta visiem biedriem vismaz 10 dienas pirms sapulces uz biedru reģistrā norādītajām elektroniskā pasta adresēm.
9. Noteikt statūtu 6.1. punktā, ka Sabiedrības minimālais pamatkapitāla apmērs ir 6146,81EUR
10. Grozīt Kārtības ruļļa 3.3. punktu,  nosakot iestāšanās maksu 56,8 EUR apmērā
11. Papildināt Kārtības rulli ar 5.9. punktu - Biedram jānodrošina nepārtrauktu pieejamību individuālajai elektrības sadales kastei un elektrības skaitītājam
12. Slēgt līgumu ar ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumu
13. Biedru naudas un elektrības maksājumu parādniekiem atslēgt elektrību, gadījumos, kad parādu nomaksa nav veikta 3 mēnešus pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas
14. Zāles pļaušanai iegādāties trimeri