Lapas

svētdiena, 2018. gada 13. maijs

Meža ugunsgrēks pie Misas lauku robežām 2018

12.05.2018. mežā pie Misas lauku robežas aiz ūdenstorņa konstatēts meža ugunsgrēks. Pateicoties iedzīvotāju operatīvai rīcībai, to izdevās apturēt, tādējādi ņemot vērā silto un sauso laiku izdevies izvairīties no iespējamām ārkārtīgi negatīvām sekām.
Izdegusī platība aptuveni 100m2.
Ugunsgrēka dzēšanā iesaistījās ģimenes no 2, 7/9 un 220/221 zg. Ugunsgrēks apturēts un nodzēsts izmantojot Misas lauku ūdens apgādes sistēmas ūdeni, mežā to nogādājot ar spaiņiem un lejkannām. Sazinoties ar VUGD atsūtīta Valsts meža dienesta ekipāža, kas ierodoties veica zemsedzes saliešanu ar ūdeni izmantojot augstspiediena sūkni.

PALDIES MISAS LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM, KAS IESAISTĪJĀS UGUNSGRĒKA DZĒŠANĀ!Ugunsgrēks apturēts mūsu iedzīvotāju spēkiem

Izdegusī platība aptuveni 100m2

Priedes apdega  2m augstumā

Arī jaunās egles apdegušas

Valsts meža dienests ieradies

Lai būtu drošs par ugunsgrēka likvidēšanu pilnībā, zemsedze tiek skalota ar augstspiediena sūkni

Pirms ekipāža dodas tālāk uzpildām atpakaļ to ar ūdeni


pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

Kopsapulces 29.04.2018. kopsavilkums


Kopsapulcē pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemta zināšanai pārvaldnieka un padomes atskaite par 2017.gada darbu un budžeta plāna izpildi. Galvenie paveiktie darbi - ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošana, noliktavas jumta nomaiņa, tiltiņa rekonstrukcija, caurteku tīrīšana, individuālo pieslēgumu GVL kabeļu nomaiņa, jaunu el. skaitītāju uzstādīšana, sporta laukuma inventāra papildināšana, ielu apgaismojuma LED laternu uzstādīšana (detalizēta informācija par paveikto pieejama mājaslapā).
2. Apstiprināts 2017.gada pārskats un tā iesniegšana VID.
3. Apstiprināts 2018.gada darbu un budžeta plāns.
4. Par godu valsts simtgadei un DKS 37 dibināšanas gadskārtai, izgatavot DKS karogu un uzstādīt karogu mastus valsts un DKS karogiem.
5. Ņemot vērā, ka jūlijā beidzas noslēgtais elektrības piegādes līgums ar Latvenergo, līdz jauna līguma noslēgšanai saglabāt esošo elektrības tarifu. Uzsākt elektrības piegādes piedāvājumu izpēti. Orientēties uz sadarbības turpināšanu ar Latvenergo.
6.Pieņemt zināšanai, ka 2017.gadā parādu piedziņas rezultātā atgūti vairāk, kā 1200EUR, kas radīja iespējas nomainīt noliktavas ēkas jumtu un veikt citus papildu darbus. 2018.gadā parādu piedziņa tiks aktīvi turpināta. No gada sākuma jau atgūti vairāk kā 500EUR iepriekšējo gadu parādus. Parādu piedziņu traucē grāmatvedības dokumentu iztrūkums par periodu no 2008.gada līdz 2014.gadam. Piezīme: dokumenti saņemti 2018.gada 11.maijā. Paldies par sadarbību!
7. Pieņemt zināšanai, ka ūdenssūknim samazinājusies ūdens sūknēšanas ražība un ievērojami palielinājies elektrības patēriņš, kas liecina par iespējamiem bojājumiem un nolietojumu. Ūdenssūknis uzstādīts 2007.gadā un šobrīd kalpo jau 11 sezonu. Ir uzsākta sūkņa nomaiņas darbu izmaksu izpēte. 2007.gadā ūdenssūkņa nomaiņa izmaksāja 2200LVL, tai skaitā sūknis, vadības bloks, dažādi piederumi, ceļamkrāna pakalpojumi, darbs, nodokļi. Piezīme: pēc meistara apmeklējuma  izdevies panākt sūkņa ražības rādītāju uzlabojumu no 0,5L/sek līdz aptuveni 3L/sek. (faktiski būtu jābūt 5L/sek.). Tiks turpināta sūkņa darbības rādītāju novērošana.
8. Ņemot vērā labos DKS darbības rezultātus un finanšu rādītājus, kā arī to, ka pārvaldnieks no savas atlīdzības sedz dažādus DKS izdevumus, no 2018.gada 1.maija noteikt pārvaldnieka atlīdzību 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, līdzšinējo 50% vietā. Grāmatvedei noteikt atlīdzību 40EUR apmērā mēnesī, līdzšinējo 30EUR vietā.
9. Ņemot vērā, ka 2016.gadā apstiprinātais piecgades darbu plāns tiek izpildīts apsteidzot grafiku, 2018.gada rudenī būs jāapstiprina jauns piecgades darbu plāns, līdz ar to biedri tiek aicināti iesniegt priekšlikumus darbu plāna sastādīšanai.

svētdiena, 2018. gada 6. maijs

Elektrības apmaksa uz 01.05.2018.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2018.gada 1.maiju.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Rēķins 1809,85EUR
 
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr.
Apmaksāts uz 01.05.2018.
AW00970
4715
AW00449
4080
AW00446
532
AW00441
2226
AW00437
97
AW00435
3968
AW00433
2901
AW00417
6854
AW00410
381
AW00408
241
AW00406
372
AW00209
120
AW00196
3476
AW00194
1105
AW00186
1357
AW00185
-118
AW00183
139
512015-43-2008
3099
50688691-2007
199
4733468-99
5978
4604782-206
12001
46.119.801
86
39602887-85
6901
02795106-2015
1550
62314348
99582
32466563
936
29520461
771
26207568
342
8917196
2
7653154
3213
6432905
5923
5027993
822
3571503
3271
3020797
2910
1716078
3220
1457868
2840
1100666
1355
1009838
1442
996633
1497
979543
9585
958549
200
948373
871
933443
2235
906192
304
906132
1321
905925
5707
880026
995
864394
371
858388
304
844703
1037
789183
1278
776001
1775
773814
635
771379
2490
769113
7742
768045
4875
762450
145
754097
2919
753658
817
752439
315
752206
5050
728225
2040
727682
9411
675351
1351
675339
731
672456
6500
668440
2161
666152
1225
656576
8349
642752
2200
632800
126
632693
3160
632646
1226
632608
1520
632580
5288
632553
5254
629396
12495
611282
3425
605428
4837
601579
1566
600757
1316
600675
243
600217
19921
600020
4900
593629
9677
590845
52808
590641
1730
590616
50481
590572
2800
590518
3200
590517
5035
590513
8089
590419
1900
590380
11075
565356
1458
552978
17606
544887
5744
544372
3100
534592
3233
531695
5294
497117
3009
493263
6085
489987
1370
476772
1930
476462
767
471518
159
469833
401
469058
8905
448835
68
448527
3730
448217
8453
447867
3942
446676
1638
444359
3939
428023
2855
422010
476
402948
1886
402890
560
402459
5311
400284
53
400131
6254
388310
5339
371992
2927
371808
4
370897
1583
366665
2900
361136
9497
354917
5500
353858
8882
340962
223
340954
2600
339550
29257
323256
1192
266551
2448
250905
385
242289
10385
207214
7112
205992
4337
205381
500
196740
3382
194601
13210
186011
2220
184880
2582
180779
118
162799
1000
147064
1586
123660
2364
116264
0
115878
7056
113630
2474
111783
5156
111474
13083
111134
3883
71297
8652
50564
1104
30915
94
29942
51040
29919
42263
29896
2628
23328
123
19723
62
6256
1609
6242
1397
5946
900
524
334