Lapas

pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

Kopsapulces 29.04.2018. kopsavilkums


Kopsapulcē pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemta zināšanai pārvaldnieka un padomes atskaite par 2017.gada darbu un budžeta plāna izpildi. Galvenie paveiktie darbi - ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošana, noliktavas jumta nomaiņa, tiltiņa rekonstrukcija, caurteku tīrīšana, individuālo pieslēgumu GVL kabeļu nomaiņa, jaunu el. skaitītāju uzstādīšana, sporta laukuma inventāra papildināšana, ielu apgaismojuma LED laternu uzstādīšana (detalizēta informācija par paveikto pieejama mājaslapā).
2. Apstiprināts 2017.gada pārskats un tā iesniegšana VID.
3. Apstiprināts 2018.gada darbu un budžeta plāns.
4. Par godu valsts simtgadei un DKS 37 dibināšanas gadskārtai, izgatavot DKS karogu un uzstādīt karogu mastus valsts un DKS karogiem.
5. Ņemot vērā, ka jūlijā beidzas noslēgtais elektrības piegādes līgums ar Latvenergo, līdz jauna līguma noslēgšanai saglabāt esošo elektrības tarifu. Uzsākt elektrības piegādes piedāvājumu izpēti. Orientēties uz sadarbības turpināšanu ar Latvenergo.
6.Pieņemt zināšanai, ka 2017.gadā parādu piedziņas rezultātā atgūti vairāk, kā 1200EUR, kas radīja iespējas nomainīt noliktavas ēkas jumtu un veikt citus papildu darbus. 2018.gadā parādu piedziņa tiks aktīvi turpināta. No gada sākuma jau atgūti vairāk kā 500EUR iepriekšējo gadu parādus. Parādu piedziņu traucē grāmatvedības dokumentu iztrūkums par periodu no 2008.gada līdz 2014.gadam. Piezīme: dokumenti saņemti 2018.gada 11.maijā. Paldies par sadarbību!
7. Pieņemt zināšanai, ka ūdenssūknim samazinājusies ūdens sūknēšanas ražība un ievērojami palielinājies elektrības patēriņš, kas liecina par iespējamiem bojājumiem un nolietojumu. Ūdenssūknis uzstādīts 2007.gadā un šobrīd kalpo jau 11 sezonu. Ir uzsākta sūkņa nomaiņas darbu izmaksu izpēte. 2007.gadā ūdenssūkņa nomaiņa izmaksāja 2200LVL, tai skaitā sūknis, vadības bloks, dažādi piederumi, ceļamkrāna pakalpojumi, darbs, nodokļi. Piezīme: pēc meistara apmeklējuma  izdevies panākt sūkņa ražības rādītāju uzlabojumu no 0,5L/sek līdz aptuveni 3L/sek. (faktiski būtu jābūt 5L/sek.). Tiks turpināta sūkņa darbības rādītāju novērošana.
8. Ņemot vērā labos DKS darbības rezultātus un finanšu rādītājus, kā arī to, ka pārvaldnieks no savas atlīdzības sedz dažādus DKS izdevumus, no 2018.gada 1.maija noteikt pārvaldnieka atlīdzību 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, līdzšinējo 50% vietā. Grāmatvedei noteikt atlīdzību 40EUR apmērā mēnesī, līdzšinējo 30EUR vietā.
9. Ņemot vērā, ka 2016.gadā apstiprinātais piecgades darbu plāns tiek izpildīts apsteidzot grafiku, 2018.gada rudenī būs jāapstiprina jauns piecgades darbu plāns, līdz ar to biedri tiek aicināti iesniegt priekšlikumus darbu plāna sastādīšanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru