Lapas

piektdiena, 2022. gada 6. maijs

Elektrības atslēgums 09.05.2022.

 AS Sadales tīkli informē - 09.05.2022. no plkst.11.00-17.00 sakarā ar remontdarbiem būs elektroapgādes pārtraukums.


trešdiena, 2022. gada 4. maijs

Elektrības apmaksa uz 01.05.2022.

 Visi veiktie maksājumi par elektrību līdz 15.05.2022. tiks rēķināti atbilstoši tarifam 0,14eur/kWh, vēlāk atbilstoši jaunajam tarifam 0,2eur/kWhpirmdiena, 2022. gada 2. maijs

Iemaksa ceļa remontam 2022

 2022.gada 30.aprīļa kopsapulcē nolemts realizēt sen apspriesto plānu par Misas lauku ciemata galvenā ceļa - Rīgas ielas pārklāšanu ar melno segumu. Paredzēts veikt darbu dubultās virsmas apstrādes tehnoloģijā, kas ir segums, kāds redzams Dzimtmisā.

Kopējās izmaksas plānotas līdz 17'000EUR, tas ir lētākais saņemtais piedāvājums, kas spēkā līdz šī gada jūnijam. Pašvaldībā jau rudenī iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu, lēmums šajā jautājumā tiks pieņemts maija beigās. Tomēr kopsapulcē nolemts realizēt plānu neatkarīgi no pašvaldības lēmuma. Ja pašvaldība līdzfinansēs projektu, tad proporcionāli biedru iemaksa tiks atgriezta vai ieskaitīta elektrības/biedra naudas apmaksā.

Paredzēts pārklāt ceļu 670m garumā, no vārtiem līdz pēdējam krustojumam. Kas novērsīs putekļus, samazinās auto nolietojumu, samazinās trokšņu līmeni, kā arī ikgadējos izdevumus griederējot un papildinot sķembu segumu. Mūsu ciemata galvenais ūdensvads neatrodās zem ceļa seguma, tādējādi tā remonti vai nomaiņa nākotnē būs iespējama nebojājot ceļa segumu.

Katram biedram ne vēlāk kā līdz 2022.gada 15.jūnijam jāveic iemaksa ceļa remontam 100EUR apmērā pārskaitot uz DKS "Misas lauki" bankas konta numuru.

Gadījumā, ja kādam biedram nepieciešams sadalīt maksājumu ilgākā laika periodā, par to jāraksta misaslauki@inbox.lv.

Biedri, kam ir iespējas, var veikt arī lielāku iemaksu, kas vēlāk tiks ieskaitīta elektrības vai biedra naudas apmaksai.

Kopsapulces 2022.gada 30.aprīlī kopsavilkums

 1. Valdes priekšsēdētājs informēja:

    par 2021.gada darbu un budžeta plānu izpildi, galvenie punkti - https://misaslauki.blogspot.com/2022/03/darbu-plana-izpilde-par-2021gadu.html

    par nepieciešamību pieskatīt suņus, saistībā ar biedra sakošanu ciemata teritorijā;

    par nepieciešamību sargāt savu un pieskatīt kaimiņu īpašumus saistībā ar nepiederošām personām, kas pa laikam ierodas ciematā. Automašīnas jānovieto pagalmos, tikai ciemiņi tura automašīnas ārpus īpašuma. Neatstāt automašīnās un citās viegli pieejamās vietās vērtīgas mantas;

    Nolemts apstiprināt 2021.gada pārskatu un iesniegt to VID.

 

2. 2022.gada darbu plānā paredzēts veikt ikgadējos elektrotīkla, ceļu, grāvju, ūdensapgādes sistēmas, sporta laukuma, ielu apgaismojuma un pieguļošās teritorijas uzturēšanas darbus.

Drošības pilnveidošanai nepieciešams uzstādīt papildus videokameras, kas izmaksās aptuveni 500eur.

Valdes priekšsēdētājs ziņo, ka kārtējo reizi veicot tirgus izpēti saņemts piedāvājums veikt dubultās virsmas seguma uzstādīšanu uz ciemata galvenā ceļa par 17tk.EUR no vārtiem līdz pēdējam krustojumam kopā 670m garumā. Pašvaldība galīgo lēmumu par līdzfinansējumu plāno pieņemt maija beigās. Biedri uzstāja uz nepieciešamību veikt šo darbu neatkarīgi no pašvaldības līdzfinansējuma un aicina uzsākt līdzekļu vākšanu. Līdz 2tk.EUR šim darbam var novirzīt no gada budžeta. Izdodoties pārdot kokmateriālus no mūsu īpašuma AKAS un koku retināšanas īpašumā VALDES, šos līdzekļus arī var novirzīt ceļa remontam.

Nolemts vākt līdzekļus un veikt darbu, katram biedram jāiemaksā 100EUR līdz 2022.gada 15.jūnijam. 

Atsevišķi biedri lūdz uzstādīt ciematā atkritumu šķirošanas konteinerus. Apņemas pieskatīt, lai konteineros netiktu mesti neatbilstoši atkritumi. Vairāki biedri diskutēja un uzsvēra, ka tas var radīt papildus izdevumus ciematam, ja šajos konteineros tiks mesti neatbilstoši atkritumi.

Valdes priekšsēdētājs informē, ka uzstādot konteinerus nepieciešams izbūvēt laukumu un nojumi to novietošanai. Tāpat noteikti būs nepieciešams uzstādīt arī videokameru laukuma kontrolei.

Nolemts uzstādīt atkritumu šķirošanas konteinerus, atrašanās vieta pie zg.nr.171.

 

3. Atkritumu konteiners lielgabarīta atkritumiem 2022.gadā netiks pasūtīts, jo pagājušā gadā tas lielākoties tika piepildīts ar atkritumiem, ko jāizved izmantojot parastos individuālos konteineros. Visiem biedriem jābūt līgumam ar SIA “MARSS” par atkritumu izvešanu.

Vietējais elektrības tarifs no 01.05.2022. būs 0,2eur/kWh.

 

 


otrdiena, 2022. gada 5. aprīlis

Kopsapulce 30.04.2022.

 2022.gada 30.aprīlī notiks 

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Sporta laukums - VALDES, Baldones pagasts, Ķekavas novads, 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2021.gadu;


2. 2022.gada darbu plāna apstiprināšana;


3. Dažādi jautājumi.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2022.gada 30.aprīlī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

Elektrības apmaksa uz 01.04.2022.

 


otrdiena, 2022. gada 29. marts

Darbu plāna izpilde par 2021.gadu

Veiktie ikgadējie ikdienas ML ciemata uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus).

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).

5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


 Papildus darbi:

1.  Rast risinājumus grāvja Z virzienā no ML iztīrīšanai - no pašvaldības vai grāvja īpašnieka puses nekādas darbības grāvja iztīrīsanai nav veiktas. Būtiskākie aizsērējumi ūdens plūsmas no ML ciemata nodrošināšanai tīrīti mūsu spēkiem. Tāpat veikta krūmu ciršana. Kopējās izmaksas 120EUR (darbs, nodokļi)


2.  Sakopt teritoriju ap ugunsdzēsības dīķi - apzāģēti krūmi, uzstādīts žogs bērnu drošībai ar vārtiņiem. Vārtiņi atverami pieauguša cilvēka spēkiem, tādējādi makšķerēt var arī turpmāk. Izmaksas 280EUR (darbs, nodokļi, materiāli, siets, metāls, krāsa)


3. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā - vairākos piegājienos ievestas un izlīdzinātas šķembas 80m3. Leitišu, Baldones, Rīgas, Galakroga, Silamajoru, Dzimtmisas ielās. Kopējās izmaksas 1200EUR (šķembas, piegāde, traktora pakalpojumi)


4.  Pabeigt ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanu - uzstādīti visi ielu nosaukumi, tāpat atbalstīti biedri ar namu plākšnu nomaiņu. Ielu nosaukumu zīmju izmaksas 220EUR.


5.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu - nomainīti 16 skaitītāji, 3 pieslēguma kabeļi, veikta vairāku sadales kastu apkope. Kabeļu nomaiņu kavēja darbaspēka trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 1600EUR (materiāli, darbs, nodokļi)


6.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības - dažādo ierobežojumu dēļ pārcelts uz 2022.gadu.


7.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām - veikta esošo atrakciju uzturēšana, jaunu atrakciju ierikošanai nepieciešama koku retināšana.


8. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu - veikta krānu demontāža un vairāku pieslēgumu pārbūve. Centrālā ūdensapgādes perioda pagarināšanu kavēja vairāku individuālo pieslēgumu atslēgšanas iespējas trūkums. Paveikto darbu kopējās izmaksas 450EUR (materiāli remontiem un rezerves materiāli)


9. Sākt darbu pie maģistrālā ūdensvada Rīgas ielā nomaiņas - apzāģēti koki un krūmi, veikta izmaksu izpēte. Bez izmaksām.


10. Veikt ziņojumu dēļa remontu - veikta uzturēšana, 2022.gadā paredzēts veikt jumtiņa nomaiņu. Bez izmaksām.


11. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu. Paveikts, bez izmaksām.


12. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai - nav saņemti vērā ņemami piedāvājumi cirsmas pirkšanai.


13. Remontēt demontēto dziļurbuma sūkni - remonts paveikts, kopējās izmaksas 200EUR (remonts un transporta izdevumi)


14. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai - paveikts, kopējās izmaksas 200EUR (pakalpojums ar motorzāģi)


15. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai - pašvaldība līdzfinansējumu nav piešķīrusi, jautājuma risināšana turpināsies.


 

Citi saimnieciskie darbi:


1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās - atbalsts sniegts gan organizējot dažādus darbus, gan iesakot kontaktus darbu veikšanai.


2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem - vasaras garumā par atlīdzību DKS veikta individuālo teritoriju pļaušana un uzturēšana.


Administratīvie darbi:


1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju - paveikts.


2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu - paveikts, biedri maksājumus veic apzinīgi.


3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu - prasības ievērotas, izaicinājumu ar būtiskiem pārkāpumiem nav bijis.


4. Pabeigt statūtu un Kārtības ruļļa aktualizēšanu - paveikts.


5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c. - paveikts.

pirmdiena, 2022. gada 21. februāris

Ūdens līmenis Misas upē 2022

 Lielā sniega un lietus daudzuma dēļ Misas upē neredzēts ūdens līmenis. Misas laukiem applūšana nedraud. Tomēr daudzos pagrabos ir ūdens.
trešdiena, 2022. gada 9. februāris

Biedra naudas maksājumi 2022

Izmaiņu biedra naudas apmērā un maksājumu kārtībā nav.

Apmaksa notiek pamatojoties uz individuālu rēķinu e-pastā vai veicot apmaksu patstāvīgi.

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Ja īpašumam veikta zemes robežu pārmērīšana un mainījusies platība, lūdzam par to informēt individuāli.
Tāpat lūdzam informēt, ja mainījies zemesgabala īpašnieks vai kontaktinformācija. Rakstīt e-pastā, sms vai WU.

Spēkā esošā maksājumu kārtība - 

https://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Elektrības tarifs 0,14EUR/kWh (01.01.2022.-30.04.2022.)

Sakarā ar vienošanos par mūsu ciemata iekļaušanu valsts atbalsta programmā elektroenerģijas izdevumu samazināšanai iedzīvotājiem un piešķirto valsts atlaidi, vietējais elektroenerģijas tarifs no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. tiek noteikts 0,14EUR/kWh.

Visi maksājumi, kas jau saņemti par šī gada janvārī patērēto elektrību, tiks pārrēķināti atbilstoši tarifam 0,14EUR/kWh.

Plānojam, ka no 01.05.2022. atgriežamies pie tarifa 0,2EUR/kWh.

Aicinām šajos mēnešos ietaupītos līdzekļus novirzīt savu saimniecību iekšējo elektrotīklu pārbaudei un sakārtošanai. Ja nepieciešams atbalsts šajā jautājumā, lūdzu sazināties, izmantojot DKS kontaktinformāciju.

trešdiena, 2022. gada 5. janvāris

Laimīgu jauno 2022.gadu!

 Misas lauku valde visiem ciemata iedzīvotājiem novēl veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno 2022.gadu! Katram spēcīgu veselību un mūžīgu vēlmi darboties, attīstot sevi un savu īpašumu!


Elektrības apmaksa uz 01.01.2022.

Atgādinājums - februārī norēķinoties par janvārī patērēto elektrību, jāsāk piemērot jaunais tarifs 0,2EUR/kWh.