Lapas

otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Elektrības skaitītāju maiņa 2024

Marta mēnesī sāksies individuālo skaitītāju nomaiņas 2024.gada plāna realizācija. Paredzēts nomainīt ~25 skaitītājus. Darbu pakāpeniski līdz vasarai veiks sertificēts elektriķis. Skaitītāja nomaiņas brīdī jārēķinās ar īslaicīgu elektrības atslēgumu ~ 30min. Biedri tiks atsevišķi informēti par dienu, kad notiks konkrētā skaitītāja maiņa. Prioritātes secība ir lielāki patērētāji un biedru vēlme tikt pie jauna skaitītāja.

Visi uzstādāmie skaitītāji ir jauni ar sākotnējo rādījumu 0 un atbilst visām tehniskajām prasībām. 

Elektriķis pirms skaitītāja maiņas fiksē plombes stāvokli, skaitītāja Nr. un rādījumu.

Ja plombe ir bojāta vai tās nav par to tiek sastādīts atbilstošs akts un veiktas tālākās nepieciešamās darbības. Jāatgādina, ka jebkāda ar DKS valdi nesaskaņota darbība sadales kastēs var novest pie materiālās un/vai kriminālatbildības.Vakara pastaigas 2024

Pateicoties apgaismojumam ciematā pieaugusi ne tikai drošība, bet arī iedzīvotāju vēlme vakaros doties pastaigās. Katru vakaru uz ciemata ielām var sastapt gan individuālo, gan ģimenes pastaigu cienītājus.

Neskatoties uz to, ka vēl ir tikai februāris, jau ir jūtamas pavasara noskaņas gan dabā, gan cilvēkos.

Misas lauki nodrošina 12 LED laternas uz Rīgas ielas, kā arī sadarbībā ar biedriem vēl 11 LED laternas šķērsielās. Plus vienu laternu pieturvietā.Biedra naudas apmaksa 2024

Tāpat kā iepriekš, arī šogad visi biedra naudas apmaksai saņems rēķinu. Ņemot vērā grāmatvedības noteikumus, rēķinu e-pastā saņems arī biedri, kas jau ir paspējuši veikt biedra naudas apmaksu, tādā gadījumā rēķins vienkārši saglabājams individuālajā grāmatvedībā.

Ja kāds biedrs nav saņēmis rēķinu, lūdzam par to ziņot rakstot SMS, WA vai e-pastā.

Paldies visiem, kas jau ir veikuši biedra naudas iemaksas!

Detalizēts apraksts par maksājumu kārtību pieejams:

https://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Kā jau pagājušajā gadā kopsapucē nolemts, biedra naudas apmērs šogad pieaudzis, kas galvenokārt saistīts ar biedru vēlmju pieaugumu un vispārīgo inflāciju, kā arī atbalsta neesamībā no pašvaldības puses.