Lapas

otrdiena, 2021. gada 2. februāris

Elektrības apmaksa uz 01.02.2021.


Darbu plāns 2021

Galveno darbu plāns 2021.gadam atbilstoši 2020.gada kopsapulcē nolemtajam un ikgadējām vajadzībām:

Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).

 

Papildus darbi:
1.  Rast risinājumus grāvja Z virzienā no ML iztīrīšanai.

2.  Sakopt teritoriju ap ugunsdzēsības dīķi.

3. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā.

4.  Pabeigt ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanu.

5.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu.

6.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības.

7.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām.

8. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu.

9. Sākt darbu pie maģistrālā ūdensvada Rīgas ielā nomaiņas.

10. Veikt ziņojumu dēļa remontu.

11. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu.

12. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai.

13. Remontēt demontēto dziļurbuma sūkni.

14. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai.

15. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai.

 

Citi saimnieciskie darbi:

1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās.

2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem.

 

Administratīvie darbi:

1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju.

2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu.

3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu.

4. Pabeigt statūtu un Kārtības ruļļa aktualizēšanu.

5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c.


Priekšlikums darbu plānam var iesniegt līdz 2021.gada 12.aprīlim, nosūtot uz e-pastu misaslauki@inbox.lv