Lapas

piektdiena, 2024. gada 19. aprīlis

Kopsapulce pārcelta uz 18.05.2024.

 Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ kopsapulce pārcelta no 20.04.2024. uz 18.05.2024.

Kopsapulce 2024

 

2024.gada 18.maijā notiks kārtējā

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: Sporta laukums
VALDES, Baldones pagasts, Ķekavas novads,
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2023.gada darbu plāna izpildi un gada pārskata apstiprināšana;

2. 2024.gada darbu un budžeta plāna apstiprināšana - ceļu remonti, ūdens apgādes sistēmas attīstība, videonovērošanas sistēmas papildināšana u.c.;
3.Citi jautājumi
- informācija par ciemata apkārtnes attīstības plāniem.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2024.gada 18.maijā no plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.DKS "Misas lauki" valde

 

Krāna maiņa 2024

Rutīnas darbi..

Identificēta noplūde un nomainīts krāns. Izmaksas sedz biedrs.

Bojājumu cēlonis - uz ziemu neatslēgta individuālā pieslēguma ārējā daļa. Sala plīsums.

 

Elektrodarbi turpinās 2024

 Šonedēļ turpinājās darbi elektrotīklā, mainot skaitītājus un veicot apkopes darbus pieslēgumos. Uzstādīti 10 jauni skaitītāji.

Darbi turpināsies maijā ar vairāku pieslēguma kabeļu maiņu. 

Informāciju par maiņas datiem, tai skaitā jaunā skaitītāja Nr. individuāli katrs saņems epastā.

Izmaksas par paveikto 675EUR (darbs, nodokļi, skaitītāji, citi materiāli)

Attēlos pirms un pēc

svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Svētdienas ūdens darbi 2024

 Sestdienas laikā 13.04.2024. no biedra saņemta ziņa, ka pamanījis ūdens pieplūšanu ūdens pieslēguma lūkā, bet kritiski neesot. Pēc talkas apsekojot secināms, ka noplūde ir neliela un darbs tiek atlikts uz nākamo dienu.

Svētdien ierodoties pie lūkas, redzams, ka tā ir pilna. Ūdens tiek izsmelts, bet tas ātri atgriežas. 

Tiek atslēgta visa ciemata apgāde, jo bojājums pie maģistrālā ūdensvada. Pēc atslēgšanas bedre izsmelta un veikti darbi, izjaucot pieslēgumu. Sarūsējusī caurule tiek nomainīta pret lokano pievadu, kas kā prakse rāda kalpo ilgi un bez problēmām. Šāds risinājums paātrina darbu procesu un ļauj ātrāk atjaunot ciemata ūdensapgādi.

Iemesls korozija un sala bojājumi.

Materiāli rezerves.


sestdiena, 2024. gada 13. aprīlis

Elektrodarbi 2024

Šonedēļ aktīvi darbojās elektriķis, nomainīti vairāki skaitītāji un veikti dažādi citi apkopes un kontroles darbi mūsu elektrotīklā. 

Izmaksas: 

Darbs, nodokļi 150eur

Materiāli no rezervēm.

Izcils talkas sniegums 13.04.2024.

 Veiksmīgi noritējusi 2024.gada pavasara talka. Mūsu ciemata aktīvie biedri nodrošināja izcilu sniegumu darbu plānu izpildot par vairāk kā 100%.

Pilnībā atjaunots sporta laukuma inventāra izskats, veicot nepieciešamos pārkrāsošanas un uzlabošanas darbus. 

Pārkrāsoti visi vingrošanas rīki, soliņš, tilts, futbola vārti u.c.

Pieremontēta noliktavas, WC un administratīvās ēkas fasāde.

Veikti citi darbi un pēc tiem sporta laukums nogrābts.

Paldies visiem talkas dalībniekiem!


piektdiena, 2024. gada 12. aprīlis

Talka 13.04.2024.

 Aicinām piedalīties talkā 13.04.2024.

Paredzēti krāsošanas darbi un citas saimnieciska rakstura aktivitātes.

Tikšanās sporta laukumā no plkst.10.00

otrdiena, 2024. gada 9. aprīlis

Kopsavilkums par 2023.gadu

 


Veikti ikgadējie ikdienas ML ciemata uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti, uzstādīti vairāki jauni skaitītāji, pēc nepieciešamības mainīti kabeļi līdz GVL, sadales kastu apkope un krāsošana).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus). Veikta arī grāvju tīrīšana ārpus ciemata.

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).

5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, tai skaitā ap šķirošanas konteineriem, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums; pārējā teritorija).


 Papildus darbi:

1.  Veikta ceļu padziļinātā greiderēšana, lai izveidotu vai atjaunotu ceļa profilu Greidera pakapojums 446,22EUR.


2. Veikta ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošana -  Galakroga, Rīgas, Dzelzāmura, Leitišu, Vecstūru ielā un citos atsevišķos posmos. Šķembu izmaksas - 2485,15EUR.


3.  Uzstādīta laterna pieturā. Darbs - brīvprātīgie, materiāli ieprikti iepriekš.


4.  Organizēt Misas lauku 42gadu jubilejas svinības. Balle bija, ar mūziku, piepūšamajām atrakcijām, uzkodām un torti. Izmaksas 700EUR.


5.  Veikta Rīgas ielas pretputekļu apstrāde.


6. Uzstādīts jauns soliņš Piena punktā. 250EUR (soliņš, vietas sagatavošana, piegāde, uzstādīšana).


7. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu. Paveikts, bez izmaksām.


8. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai - nav saņemti vērā ņemami piedāvājumi cirsmas pirkšanai.


9. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai - paveikts, kopējās izmaksas 300EUR (pakalpojums ar motorzāģi)


10. Organizēt Rīgas ielas asfaltēšanas darbus, atbilstoši situācijai - pašvaldība līdzfinansējumu nepiešķīra, darbs atlikts. Izmaksas pārāk augstas.


 

Citi saimnieciskie darbi:


1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās - atbalsts sniegts gan organizējot dažādus darbus, gan iesakot kontaktus darbu veikšanai.


2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem - vasaras garumā par atlīdzību DKS veikta individuālo teritoriju pļaušana un uzturēšana.


Administratīvie darbi:


1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju - paveikts.


2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu - paveikts, mēdz būt arī kavējumi.


3. Kontrolēt kārtības ruļļa ievērošanu - prasības ievērotas, izaicinājumu ar būtiskiem pārkāpumiem nav bijis. Jāuzlabo ātruma ievērošanas prasību ievērošana.


4. Kārtības ruļļa aktualizēšanu - paveikts.


5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c. - paveikts.

 

Dažādas izmaksas:

Dabas resursu nodoklis 417,87EUR

Laternu elektrība 300EUR

Ūdenssūkņa elektrība - 872,56EUR (4768,09kWh)

Darbaspēka nodokļi 1800EUR