Lapas

trešdiena, 2016. gada 23. novembris

Izskalojumi virs caurtekām

Ceļu seguma labošanas darbu laikā tika atklāti trīs izskalojumi virs caurtekām. Kā tie radušies?
Mūsu grāvju caurtekas sastāv no vairāku posmu betona caurulēm, šīs betona caurules nav savstarpēji sastiprinātas. Vibrācijas, ko rada satiksme, kā arī dabas apstākļu ietekmē ar laiku zem ceļa seguma esošās caurules izkustās, kā rezultātā starp tām veidojas spraugas, caur kurām caurtekā ieplūst ceļa smiltis. Pamazām veidojas gaisa kabatas, kuras sakrītot noteiktiem apstākļiem (slapjums, vibrācija) iebrūk. Šāda situācija ir ļoti bīstama, jo var izraisīt gan satiksmes negadījumu, gan caurtekas aizdambēšanos. Misas lauku teritorijā ir divas kritiskās caurtekas uz maģistrālā grāvja, kuru aizdambēšanās var izraisīt arī noteiktas teritorijas applūšanu.
Darbu gaitā atklātās gaisa kabatas tika aizpildītas ar liela izmēra akmeņiem un šķembām.

Situācija ar zemāk attēloto izskalojumu(ceturtais), kas atklāts jau nākamajā dienā pēc ceļu labošanas darbiem, kad tehnika jau bija prom -

23.11.2016. dienas vidū no iedzīvotāja saņemta telefoniska informāciju, ka iebrucis galvenais ceļš virs maģistrālā grāvja caurtekas. Vienojamies, ka tiks veikti pasākumi, lai brīdinātu autobraucējus, par izveidojušos bedri, patstāvīgi novērst bojājumus iespēju neesot.

Ierodoties Misas laukos tiek apsekota notikuma vieta.
Konstatēts, ka
- caurteka nav aizdambējusies, tātad gaisa kabata ir veidojusies ilgstošā laika posmā un smiltis ir aizskalotas, applūšanas riska nav, ūdens caurplūst brīvi,
- caurulei redzamu bojājumu nav, tikai sprauga savienojuma vietā,
- šķembu un tehnikas uz vietas operatīvam un vienkāršam risinājumam nav,
- bedres dziļums 1,35m.

Risinājums-
Situācija atrisināta Misas lauku teritorijā operatīvi sameklējot un savācot lielāka izmēra akmeņus, betona un šīfera gabalus, visu kas novērstu vai samazinātu smilšu aizplūšanu. Pēc bedres aizpildīšanas izlīdzinātas šķembas.

Ikvienam biedram vai iedzīvotājam jāapzinās, ka šāda situācija var izveidoties. Pamanot šādus bīstamus ceļa bojājumus jārīkojas līdzīgi pēc iepriekš aprakstītā - citu brīdināšana, bojājuma novēršana.

BŪSIM UZMANĪGI UN VĒRĪGI!

Priekšlikumi...
Caurteku nomaiņa pret mūsdienu plastmasas viengabala caurtekām? Protams, labs risinājums, bet izmaksas arī lielas.Iegruvušais izskalojums. Tilpums aptuveni 0,5m3

Tieši virs maģistrālā grāvja caurtekas

Improvizētās brīdinājuma zīmes

Akmeņi, šīferi pie pamestas puķu dobes ceļa malā. Arī noderēja izskalojuma aizpildīšanai

Biedri iesaistās bojājuma novēršanā

Bojājums pagaidām novērsts. Jākontrolē situācija

otrdiena, 2016. gada 22. novembris

Zīme

Valsts svētku nedēļā veikti remontdarbi zīmei pie galvenajiem vārtiem. Nomainīts gan savu laiku nokalpojušais jumtiņš, gan arī pati zīme. Ņemot vērā to, ka visās kartēs un Baldones novadā mūsu ciemats tiek apzīmēts, kā MISA, tad šis vēsturiskais vietas nosaukums ir saglabāts, bet drīzumā uzraksts tiks papildināts arī ar norādi DKS "MISAS LAUKI", kā oficiālais nosaukums jau no 2005.gada.

Izmaksas -
uzraksta izgatavošana - bezmaksas, to paveica viens no mūsu biedriem, neprasot atlīdzību;
koksnes aizsarglīdzekļi, otas, skrūves, leņķi kopā ~35eur.


Jaunā zīme


Ceļu seguma virskārtas atjaunošana 2016

Kopsapulcē kā 2017.gada prioritāte Misas laukos izvirzīta un apstiprināta ceļu seguma atjaunošana.

Ņemot vērā to, ka budžeta iespējas ļāva šo darbu uzsākt jau šogad, lai novērstu lielākos bojājumus un sagatavotu ceļus ziemas sezonai Misas laukos 22.11.2016. veikti ceļu labošanas darbi, atjaunojot šķembu virskārtu uz galvenā ceļa, kā arī sliktākā stāvoklī esošajās un vairāk izmantotajās šķērsielās. Tāpat izbūvēts šķembu segums uz ceļa, kur iepriekš vispār nebija seguma.

Kopā izlietoti 102,9m3 šķembu.

Šķembu un piegādes izmaksas 1543,49eur.

No šķērsielu iedzīvotājiem (pēc pašu iniciatīvas), kuriem tika labots pieguļošais ceļš, saņemts līdzfinansējums(pārskaitījums uz bankas kontu) 290eur apmērā, līdz ar to faktiskās Misas lauku tiešās izmaksas ir vēl mazākas.

Nākošajā pavasarī paredzēts turpināt ceļu labošanas darbus vismaz tādā pašā apjomā, koncentrējot uzmanību uz galvenā ceļa dublieri un citiem sliktākā stāvoklī esošiem šķērsielu posmiem.
Darbu finansējuma modelis būtu saglabājams - no Misas lauku kopējiem budžeta līdzekļiem pilnībā sedzam galveno ceļu remonta izmaksas, bet šķērsielas papildus līdzfinansē arī konkrētie biedri, kuriem pieder līdzās esošie zemesgabali.


Darbi sākas līdz ar dienas gaišo laiku
Strādā divas kravas mašīnas un minitraktors

Galvenais ceļš pirms darbu uzsākšanas

Segums jau pamatīgi noskalots


Trešā šķērsiela - faktiski bezceļš

Pirmā krava jau klāt

Tiks izbūvēts segums tur, kur tā nav bijis

Sākumā rupjā frakcija

Atliek izlīdzināt


Rupjākās šķembas apakšā un pa virsu smalkākās frakcijas

Kāda krava arī šeit

Galvenais ceļš - prioritāte

Labosim arī šo

Puse šķembu jau savesta

Mazs cinītis gāž lielus vezumus

Vienmērīgs segums

Vēl pieslīpējam. Nostiprināta arī izskalotā grāvjmala

Atliek tikai līdzināt

Rezultāts. Paspējām līdz tumsai.

Mūsu galvenais ceļš

sestdiena, 2016. gada 12. novembris

Ielu apgaismojums

Pie galvenā ceļa uzstādīta pirmā LED ielu apgaismojuma lampa.
Pēc gaismas spožuma novērtēšanas tiek gaidītas atsauksmes no biedriem, lai pieņemtu lēmumu par nākamo šāda veida lampu pasūtīšanu un uzstādīšanu.

Lampas jauda 50W.
Ieslēdzas un izslēdzas automātiski.

Jaunā LED lampa
Taupot līdzekļus tiks izmantots vecais kronšteins.

Kronšteins tiek sagatavots un pielāgots jaunajai lampai

Lampas pieslēgšana

Gaismas izkliede

Gaismas spilgtums

trešdiena, 2016. gada 9. novembris

Brīdinājums - meža dzīvnieki 09.11.2016.

Misas lauku apkārtnē novērota neparasti liela savvaļas dzīvnieku aktivitāte, sakarā ar to jābūt īpaši uzmanīgiem pārvietojoties ar automašīnu pa apkārtnes ceļiem.

Aktivitāte iespējams saistīta ar pastiprinātu mežu izciršanu Iecavas un Baldones novados. Līdz ar to dzīvniekiem samazinās ierastā dzīves telpa un tie ir pārvietojušies tuvāk mūsu teritorijai.

Būsim uzmanīgi!

sestdiena, 2016. gada 5. novembris

Elektrības apmaksa uz 01.11.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.novembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
Rēķins par oktobri 1681,16EUR
 
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Paldies par savlaicīgiem norēķiniem!

Skaitītāja Nr. Rādījums
165 48808
524 211
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29896 2569
29919 36863
29942 41190
30915 94
50564 1044
59064 1566
71297 8533
111134 3783
111474 13083
111783 4047
113630 1755
115878 29227
123660 1865
147064 19586
162799 641
180779 58
184880 1314
186011 832
194601 12761
196740 2100
205381 500
205992 2960
207214 5512
242289 17048
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 23080
340954 2200
340962 223
351308 8160
353858 8882
354917 5530
361136 16000
366665 2288
370897 1353
371673 8989
371992 2727
388310 4709
389272 33715
389754 48302
400131 5914
402459 4911
402890 250
402948 1886
422010 476
428023 2370
444359 3072
446676 1189
447867 2482
448217 6657
448527 3146
448835 68
469058 8777
471518 90
476462 567
476772 1210
489987 1071
493263 5672
497117 2636
531695 2079
544372 2800
544887 4844
552978 12719
590380 9278
590419 1529
590515 4059
590518 2600
590572 1758
590616 41375
590641 1385
590845 42658
593629 9560
596581 20357
600020 3900
600217 15801
600675 213
600757 1256
601579 1386
605428 4237
611282 3425
629396 10170
632553 3354
632580 3488
632608 1520
632693 2564
632800 126
642752 1800
656576 6852
666152 1115
668440 1540
672456 5682
675339 524
692935 16400
727682 8263
728225 1920
752206 4300
752439 315
753634 636
753658 667
754097 2454
762450 145
768045 4786
769113 6742
771379 2490
773814 597
776001 1575
777936 3420
844703 925
858388 304
864394 208
880026 8932
902251 1684
905925 5707
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 100
979543 9565
996633 1138
1009838 1340
1100666 1113
1457868 1738
1716078 3220
2677491 25901
3020797 2700
3571503 2763
5027993 564
6432905 11045
7653154 3033
8917196 2
26207568 2
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015 763
39602887-85 5200
46.119.801 86
4604782-206 11970
4733468-99 4778
50688691-2007 169
512015-43-2008 2800