Lapas

sestdiena, 2016. gada 5. novembris

Kas jāzina iegādājoties nekustamo īpašumu Misas laukos? 2020

Pamatojoties uz regulāriem potenciālo pircēju informācijas lūgumiem, apkopota informācija par neapbūvētu un apbūvētu zemesgabalu iegādi Misas laukos, saistībā ar vēlmi šeit ierīkot dārzu, vasarnīcu vai būvēt privātmāju patstāvīgai dzīvei.

1. Pirms iegādāties īpašumu jāpārliecinās vai tam nav uzkrātas maksājumu saistības pret DKS. Elektrības maksājumi, biedru naudas maksājumi, iemaksas infrastruktūras kapitālajiem remontiem u.c. Parādi samazina nekustamā īpašuma vērtību un pircējam jābūt par to informētam. Vairāk informācijas http://misaslauki.blogspot.com/2016/04/informacija-jaunpienacejiem.html
un http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

2. Nekustamā īpašuma nodoklis, salīdzinot ar citiem pierīgas novadiem, ir salīdzinoši zems.

3. Ceļu tīrīšanu ziemā jāveic patstāvīgi, bet intensīvas snigšanas gadījumos DKS organizē tehnikas pakalpojumus.

4. Applūšanas draudu nav, DKS uztur grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā.

5. Dzeramais ūdens ir jau 7-15m dziļumā, tas atkarīgs no zemesgabala novietojuma Misas lauku teritorijā.

6. DKS biedri uztur savus īpašumus kārtībā un to noteikti prasīs arī no jebkura jaunpienācēja.

7. Iedzīvotāji prot runāt gan latviski, gan krieviski.

8. Iedzīvotāji atbalsta Rail Baltica, esam atvirzījuši to no sevis līdz IECAVAS-BALDONES ceļam, kas ir aptuveni 2km no ciemata. Vairāk informācijas http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/rail-baltica-ii3.html

9. Iedzīvotājiem jāpiedalās talkās Misas lauku teritorijas uzturēšanai un attīstīšanai.

10. Teritorijā atļauta mazstāvu ēku apbūve, ievērojot 4 m attālumu no kaimiņu robežām, tāpat jānodrošina aizsargjosla no elektrotīkla. Vairāk skatīt pašvaldības noteikumos.

11. Katram īpašniekam jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu, to nodrošina SIA "Marss", izmaksas gadā, izvedot atkritumus 2x mēnesī, ir aptuveni 77EUR gadā, izvedot vienu reizi mēnesī attiecīgi uz pusi mazāk.

12. Tāpat jāslēdz līgums par asenizācijas pakalpojumiem, to nodrošina SIA "BŪKS", izmaksas - viena izvešanas reize aptuveni 40EUR.

13. Lai saņemtu DKS "Misas lauki" pakalpojumus, tai skaitā elektrības piegādi, jākļūst par DKS biedru. Jāievēro vietējie kārtības noteikumi.

14. Uzņēmums LinkIT nodrošina kvalitatīvu Internetu Misas lauku teritorijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru