Lapas

ceturtdiena, 2021. gada 15. jūlijs

Elektrības padeves traucējumi 2021

 Nedēļas laikā atkārtoti novēroti elektrības padeves traucējumi Misas lauku ciematam, kad elektrība īslaicīgi atslēdzas un vēlāk pieslēdzas, šādi atkārtojoties vairākas reizes.

Misas lauku elektrotīklā problēmu, kas varētu izraisīt šādus pārtraukumus nav, turklāt mūsu sistēma ir sadalīta četrās līnijās, divas no kurām ir vēl sadalītas divās apakšlīnijās. Katrai līnijas fāzei vēl ir savs drošinātājs. Līdz ar to padeves traucējumi iespējami tikai vienā posmā, ņemot vērā, ka šie novērotie traucējumi ir visam ciemtam, problēma jāmeklē ārpus mūsu atbildības robežas.

Informācija par pārtraukumiem nodota AS Sadales tīkli.

pirmdiena, 2021. gada 12. jūlijs

Rezerves dziļurbuma ūdens sūknis 2021

Atbilstoši 2021.gada darbu plānam veikts pagājušajā gadā bojātā Calpeda dziļurbuma ūdenssūkņa remonts.

Sūnknis maija mēnesī nogādāts uzņēmumā AS Akvedukts, kas sagādāja nepieciešamās rezerves daļas un veica sūkņa remontu. Sūknis pēc remonta saņemts 30.jūnijā.

Remonta izmaksas 162,99EUR un transporta izdevumi ~10EUR.

Sūknis ir pilnā darba kārtībā un turpmāk kalpos, kā rezerves sūknis. Atgādinām, ka pagājušajā gadā sūkņa nomaiņas laikā veikta mezgla modernizācija, kas turpmāk ļaus veikt sūkņa nomaiņu bez speciālās tehnikas (ceļamkrāna).

Informācija par sūkņa nomaiņu 2020.gadā -

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.htmlElektrības apmaksa uz 01.07.2021.

 


otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs

Elektrības piegādes pārtraukums 15. un 19.06.2021.

 Sakarā ar AS Sadales tīkli plānveida remontdarbiem 15. un 19.06.2021. no plkst 0900-1600 Misas laukos nebūs elektrības!

Centrālā ūdens apgādes sistēma darbosies, kamēr iztukšosies ūdenstornis. Attiecīgi šajās dienās ūdeni izmantojam tikai sadzīves vajadzībām nevis dārza, zāliena laistīšanas vai baseinu vajadzībām.

ceturtdiena, 2021. gada 3. jūnijs

Asfalts - 2022 2021


Ņemot vērā regulāri saņemtos jautājumus, 

atkartoti informējam, ka Rīgas ielas asfaltēšanai nav saņemts Baldones novada līdzfinansējums. DKS valde nevirzīs asfaltēšanu bez pašvaldības līdzfinansējuma, tas būtu nepieņemami gadiem samaksāto nodokļu dēļ – gadā pašvaldība no Misas lauku iedzīvotājiem nodokļos saņem vairāk kā 20tūkstošus eiro (nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, citas nodevas). Vienlaicīgi pretī nesaņemot nekādus ieguldījumus infrastruktūrā. Ņemot vērā novadu reformu un Baldones novada pievienošanu Ķekavas novadam, DKS valde uzrunājusi politiskās partijas turpmākai sadarbībai. Nodibināta sadarbība ar Ķekavas novada vadošo politisko partiju Jaunā vienotība, kas aktīvi izrādījusi interesi par mums, prezentēts mūsu ciemats un attīstības plāni, organizēta deputātu kandidātu vizīte klātienē. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par kārtību Misas laukos. No Viktorijas Baires (šī brīža Ķekavas novada domes priekšsēdētāja) un Arnolda Keistera (šī brīža Ķekavas novada domes deputāts) saņemts solījums saglabājoties politiskajam stāvoklim un Jaunās vienotības varas pozīcijām domē, Misas lauku ciemata infrastruktūrai Rīgas ielas asfaltēšanai finansējums tiks piešķirts. Nepieciešamais līdzekļu apjoms nav liels, ņemot vērā katru gadu Ķekavas novadā realizētos infrastruktūras attīstības projektus. Arnolds Keisters ir bijušais viena no Ķekavas novada DKS vadītājs, kas detalizēti pārzina DKS darbu un izaicinājumus. Gaidām 5.jūnijā paredzēto Ķekavas novada domes vēlēšanu  rezultātus.

 

Elektrības apmaksa uz 01.06.2021.

 


piektdiena, 2021. gada 28. maijs

Konteiners lielgabarīta atkritumiem 2021

No 4.jūnija pēcpusdienas līdz 7.jūnija rītam Misas laukos pie ziņojumu dēļa tiks novietots konteiners lielgabarīta atkritumu izvešanai DKS "Misas lauki" BIEDRU vajadzībām.

Konteinerā metamas vecās mēbeles un citas savu laiku nokalpojušās lietas.

Nedrīkst mest riepas, šīferi, lapas, zarus, šķidrumus, ķieģeļus (smagus būvgružus). Precizējošu jautājumu gadījumā rakstīt!

Konteineru piepildam tā, lai taupītu vietu un aizpildītu to vienmērīgi, netastājot gaisa spraugas.

Tilpums 10m3! Atkritumi nonāks Getliņu poligonā.

Pakalpojuma izmaksas ļoti augstas - 357EUR, tādēļ piepildīsim konteineru pilnu un padarīsim vidi mūsu ciematā vēl tīrāku!
svētdiena, 2021. gada 16. maijs

Ugunskuri 2021

 Atbilstoši 2020.gada rudens kopsapulces lēmumam un valdes 2021.gada precizējumiem Misas laukos ugunskuru kurināšana nav atļauta periodā no 1.maija līdz 1.oktobrim. Par šī noteikuma pārkāpšanu tiks piemērots līgumsods līdz 70EUR.


Kādēļ tas ir nepieciešams?

1.Periods no 1.maija līdz 1.oktobrim ir laiks, kad ciematā dzīvo visvairāk iedzīvotāju (300-700 cilvēki atkarībā no mēneša). Cilvēki vēlas baudīt veselīgu vidi un elpot tīru gaisu!

2. Visi dzīvo tuvu viens otram, dūmi un smakas vienmēr izplatās pa ciematu.

3. Ja arī kaimiņi kurinātājam neko nesaka, tad viņi informāciju - sūdzības nodod zvanot, rakstot, sūtot bildes valdei, kas apstrādā šo informāciju! Gadā tiek saņemtas vidēji 30 sūdzības.

4. Atbilstoši Baldones (Ķekavas) pašvaldības noteikumiem ugunskuru kurināšana ir aizliegta vispār, sods par šī noteikuma pārkāpšanu ir līdz 300EUR. 


Kādēļ šāds periods no 1.maija līdz 1.oktobrim?

1. Tas ir periods, kad lielākoties ir beigusies apkures sezona un privātmāju skursteņi nekūp!

2. Periods, kad visvairāk iedzīvotāju!

3. Tas lielākoties ir ugunsbīstamais periods. Mums visapkārt ir mežs. Nedrīkst pieļaut meža aizdegšanos.


Kur likt kurināmo?

1. Zarus, lapas, ābolus un tamlīdzīgus dabiskas izcelsmes pārpalikumus var vest uz mežu. Saberot tos dažādas ieplakās, ne tuvāk par 20m no celiņiem un takām.

2. Aizliegts mežā veidot kaudzes, aizliegts aizbērt grāvjus, aizliegts līdzi izvest arī atkritumus (plastmasa, stikli, celtniecības gruži u.tml.)

3. Izbērtais mežā ir jāizmētā.

4. Var vienoties ar SIA Ogres MARSS par atkritumu izvešanu.

5. JAUNUMS. Šogad jūnijā DKS organizēs konteineru lielgabarīta atkritumu izvešanai. Informācija sekos (konteinerā nevarēs mest šīferi, riepas, zarus, lapas).

6. Sagaidīt, kad ugunskuru kurināšanas lieguma periods beidzas un veikt kurināšanu!


Ko darīt, ja kāds tomēr kurina?

1. Pieklājīgi aizrādīt, atgādināt par noteikumiem!

2. Nofotogrāfēt vai nofilmēt pārkāpēju!

3. Nosūtīt informāciju kopā ar pierādījumiem valdei.


Izņēmumi!

1. Saprātīga grilla kurināšana ir atļauta.

2. LĪGO vakarā atļauti nelieli īslaicīgi ugunskuri.


Misas lauku valde novēl visiem jauku vasaru!

Kopsapulces kopsavilkums 15.05.2021.

 Apkopojot elektroniskās kopsapulces rezultātus:

1. Aicinājumam izteikt viedokli un balsot atsaucās 48 biedri.

2. Ar 48 balsīm PAR apstiprināts 2020.gada kopsavilkums, tas tiks iesniegts atskaitei VID.

3. Ar 48 balsīm PAR apstiprināts 2021.gada darbu plāns.

4. Balsojumi PRET nav saņemti. 

5. Paldies visiem, kas atsaucās un veica balsojumu šajā ierobežotās pulcēšanās laikā.

6. Klātienes kopsapulci organizēsim vasaras otrajā pusē, plānojot, ka pulcēšanās ierobežojumi tiks atcelti.


Turpinām darbu!

ceturtdiena, 2021. gada 6. maijs

Kopsapulce elektroniski līdz 15.05.2021.

Lūdzam balsot un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem – rakstot misaslauki@inbox.lv vai sūtot ziņas uz 28307127.


Izskatāmie jautājumi –

1.     Kopsavilkums par 2020.gada plāna izpildi;

2.     2021.gada plāna apstiprināšana;

3.     Informācija zināšanai.

 

 

1.                 Kopsavilkums par 2020.gada plānu izpildi:

1.1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktora un izvešanas pakalpojums) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html


1.2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga un Āžakroga ielās. Šķembu un izlīdzināšanas izmaksas 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR).

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html

 


1.3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.


1.4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli (daļa materiālu no uzkrājumiem), darbs, nodokļi.


1.5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

1.6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim, uzstādīti futbola vārti u.c. darbi.
Kopējās izmaksas 205EUR.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


1.7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.


1.8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana, krāsošanas piedāvājumi izrādījās ļoti dārgi. Torņa tehniskais stāvoklis šobrīd neprasa papildus ieguldījumus.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

1.9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

1.10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

1.11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

 

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

1.12. Veikt ūdens analīzes - paveikts

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


1.13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.html


Veiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).

2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).

3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).

4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).

8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).

 

Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa – kopējās izmaksas 1600EUR (materiāli, darbs, nodokļi)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

 

Balsojuma rezultāti:

          Par –      ;    Pret –    ;     Atturas –    ;

 

Nolemts: apstiprināt/neapstiprināt 2020.gada pārskatu (par periodu 01.01.2020. - 31.12.2020.) un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā.

 

 

2. 2021.gada plāna apstiprināšana

Galveno darbu plāns 2021.gadam atbilstoši 2020.gada kopsapulcē nolemtajam un ikgadējām vajadzībām:

 

Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu, attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāra sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).

6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.

7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikt regulāru koplietošanas teritorijas zālāju pļaušanu (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).

 

Papildus darbi:
1.  Rast risinājumus grāvja Z virzienā no ML iztīrīšanai.

2.  Sakopt teritoriju ap ugunsdzēsības dīķi Āžakroga ielā.

3. Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus (paredzēts ievest un izlīdzināt līdz 45m3 dažādu frakciju šķembu). Galvenokārt Galakroga ielā un Rīgas ielā.

4.  Pabeigt ielu nosaukumu zīmju uzstādīšanu.

5.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu un modernizāciju - kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz GVL nomaiņu (paredzēts mainīt kabeļus 15 pieslēgumos), skaitītāju nomaiņu, sadales kastu apkopi un remontu.

6.  Organizēt Misas lauku 40gadu jubilejas svinības.

7.  Turpināt attīstīt sporta laukumu, papildinot ar jaunām atrakcijām.

8. Veikt darbus ūdensapgādes sistēmā, nodrošinot pēc iespējas ilgāku centrālās ūdensapgādes periodu.

9. Sākt darbu pie maģistrālā ūdensvada Rīgas ielā nomaiņas.

10. Veikt ziņojumu dēļa jumtiņa remontu.

11. Veikt žoga pie ūdenstorņa remontu.

12. Organizēt meža ciršanas darbus, atbilstoši situācijai.

13. Remontēt demontēto dziļurbuma sūkni, rezervei.

14. Veikt kārtējo zaru un krūmu apzāģēšanu, vietās, kur tie traucē satiksmei, elektrotīklam vai ūdensapgādes sistēmai.

15. Turpināt virzīt Rīgas ielas asfaltēšanas projektu, tikai kopā ar pašvaldības finansējumu.

 

Citi saimnieciskie darbi:

1.Atbalsts biedriem dažādās situācijās.

2.Darbi atbilstoši individuāliem lūgumiem.

 

Administratīvie darbi:

1. Uzturēt kārtībā dokumentāciju.

2. Kontrolēt maksājumu kārtības ievērošanu.

3. Kontrolēt Kārtības ruļļa ievērošanu.

4. Pabeigt statūtu un Kārtības ruļļa aktualizēšanu.

5. Regulāri iesniegt atskaites VID, VVD, Elektrum u.c.

 

Balsojuma rezultāti:

          Par –    ;      Pret –   ;      Atturas –   ;

 

Nolemts: apstiprināt/neapstiprināt 2021.gada galveno darbu plānu.

 

3.   Informācija zināšanai

 

1. Jūnija otrajā nedēļā plānota atkritumu konteinera pasūtīšana un novietošana ciemata vidū Rīgas ielā pie lielajām liepām, lai iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Mērķis ir samazināt apkārtnes piesārņojumu, tai skaitā gadījumus, kad personas ciemata teritorijā dedzina savus vecos dīvānus. Detalizēta informācija sekos mājaslapā.

 

2.2021.gada rudenī būs jāpārslēdz līgums par elektrības iegādi. Lai samazinātu tarifu visticamāk var nākties izvēlēties citu tirgotāju. Šobrīd elektrību pērkam no Latvenergo. Tuvojoties rudenim tiks veikta cenu aptauja. Informācija sekos mājaslapā.

 

3. Drošība.

2020.gadā konstatēta iekļūšana divos īpašumos gar autoceļu V1010. Materiālie zaudējumi nav būtiski. Kopumā nav konstatētas tendences zādzību pieaugumam, kopš ciematā uzstādījām vairākas videokameras. Notiek patstāvīga sadarbība ar Valsts policiju.

Bijis viens gadījums, kad biedra suns sakodis cita biedra suni. Medicīniskie izdevumi ir segti. Joprojām notiek lietas izmeklēšana.

Lielākos drošības apdraudējumus rada personas, kas pārvietojas ar auto pa ciemata teritoriju, būtiski pārsniedzot atļauto ātrumu, tādējādi apdraudot citu cilvēku veselību. Ciematā pārvietojas bērni. Vienā gadījumā bijušas aizdomas par auto vadīšanu alkohola reibumā. Veikts izskaidrojošais darbs.

 

4. Līdz rudenim biedriem ir jāsakārto savi ūdenspieslēgumi, lai būtu iespēja atslēgt visus ārējos ūdensvadus un krānus. Plānots centrālo ūdensapgādi nodrošināt arī pie mīnus t.

 

5. Kārtības rullim sagatavoti grozījumi, ko izskatīsim klātienes kopsapulcē, jo nepieciešamas diskusijas.

 

6. Atbilstoši Kopsapulces lēmumam par koku ciršanu Misas lauku īpašumos un iegūto līdzekļu ieguldīšanu galvenā ūdensvada nomaiņai, ziemas laikā veikta meža inventarizācija un no Valsts meža dienesta saņemta koku ciršanas atļauja (izdevumi kopā 80eur). Informācija par ciršanas iespēju nodota apkārtnes uzņēmumiem, tomēr interese nav bijusi liela, nelielās meža platības un sarežģīto ciršanas apstākļu dēļ – elektrolīnija, ūdenstornis, žogi, būves. Šobrīd gaidām interesentu piedāvājumus.

 

7.Rīgas ielas asfaltēšanai nav saņemts Baldones novada līdzfinansējums. DKS valde nevirzīs asfaltēšanu bez pašvaldības līdzfinansējuma, tas būtu nepieņemami gadiem samaksāto nodokļu dēļ – gadā pašvaldība no Misas lauku iedzīvotājiem nodokļos saņem vairāk kā 20tūkstošus eiro (nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, citas nodevas). Vienlaicīgi pretī nesaņemot nekādus ieguldījumus infrastruktūrā. Ņemot vērā novadu reformu un Baldones novada pievienošanu Ķekavas novadam, DKS valde uzrunājusi politiskās partijas turpmākai sadarbībai. Nodibināta sadarbība ar Ķekavas novada vadošo politisko partiju Jaunā vienotība, prezentēts mūsu ciemats un attīstības plāni, organizēta deputātu kandidātu vizīte klātienē. Saņemtas pozitīvas atsauksmes par kārtību Misas laukos. No Viktorijas Baires (šī brīža Ķekavas novada domes priekšsēdētāja) un Arnolda Keistera (šī brīža Ķekavas novada domes deputāts) saņemts solījums saglabājoties politiskajam stāvoklim un Jaunās vienotības varas pozīcijām domē, Misas lauku ciemata infrastruktūrai Rīgas ielas asfaltēšanai finansējums tiks piešķirts. Nepieciešamais līdzekļu apjoms nav liels, ņemot vērā katru gadu Ķekavas novadā realizētos infrastruktūras attīstības projektus. Arnolds Keisters ir bijušais viena no Ķekavas novada DKS vadītājs, kas detalizēti pārzina DKS darbu un izaicinājumus. Šo informāciju jāņem vērā izdarot izvēli 5.jūnijā paredzētajās Ķekavas novada domes vēlēšanās.

 

pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis

Lielās talkas 2021 rezultāti

Neskatoties uz krusu, sniegu un lietu, Lielās Vislatvijas talkas ieplānotie darbi Misas laukos noritēja ļoti veiksmīgi.

Talkā piedalījās iedzīvotāji no 88/86, 94, 156, 110, 76, 107, 198, 197, 223, 17, 142, 219 un 170zg.

Novākti atkritumi 2km garā posmā gar autoceļu V1010 un apkātnes mežā, uzsākti sakopšanas darbi pie ML ugunsdzēsības dīķa, grābtas lapas, apzāģēti zari, kā arī veikti citi darbi Misas lauku ciemata arvien tālākai sakārtošanai un pilnveidošanai.

Paldies visiem, kas piedalījās! 

Kā arī paldies par sadarbību Baldones ceļu uzturēšanas dienesta personālam!


No novada koordinātoriem saņemtie talkas maisi
No novada talkas koordinātoriem saņemtie talkas maisiBez kārtīgiem instrumentiem darbi uz priekšu neiet

Egles zari, kas aizēnoja sporta laukumu, talkas laikā apzāģēti

Darbu procesā
Uzlabota piekļuve jaunajam tiltiņam

Sporta laukums attīstās

Skriešus var izdarīt vairāk!

Krusa darbu procesu neapturēja

Arvien vairāk saules gaismas

Būtiski uzlabojusies pārredzamība

Viens no maisu savākšanas punktiem mūsu tuvējā mežā. Mežs kļuvis tīrāks! Paldies Ivetai un Gintam!

Sakopta vieta Galakroga ielā

Viss sakopts! Iedzīvotāji no Misa Nr.88/86 labi pastrādājuši!


otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Lielā talka 2021

Šogad Lielā talka mūsu ciematā notiks 24.04.2021.

Pulcēšanās un darbu sadale nelielās grupās no plkst.10.00 - 13.00 sporta laukumā.

Par darbiem informāciju var saņemt arī jau iepriekš sazinoties.

Tiekamies!


svētdiena, 2021. gada 11. aprīlis

2020.gada darbu plāna izpilde 2021

2020.gada darbu plāna izpilde:


1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktors un izvešana) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga, Āžakroga ielās. Šķembas un izlīdzināšana 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html


3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli, darbs, nodokļi.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim,uzstādīti futbola vārti u.c. darbi. Kopējās izmaksas aptuveni 200EUR.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.

8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

12. Veikt ūdens analīzes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.htmlVeiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa -
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

Ūdens pieslēgts 2021

 Centrālā ūdensapgādes sistēma pieslēgta!


Turpmākie darbi krānu reorganizācijā turpināsies sezonas laikā.

otrdiena, 2021. gada 30. marts

Ūdens krānu reorganizācija 2021

 Notiek darbi publisko ūdens krānu demontāžai. Vietās kur iedzīvotāji to vēlas, tiek ierīkoti individuālie pieslēgumi uz teritoriju. Šādā gadījumā, konkrētajm biedram jāsedz radušies izdevumi.

pirmdiena, 2021. gada 29. marts

Pavasaris 2021

Pavasaris ir klāt, laiks sakopt savu un pieguļošo teritoriju! 

Ugunskuru kurināšana iespējama tikai līdz 01.05.2021.

Sporta laukums pēc lapu nogrābšanasPAVASARIS

Lapu kaudzes kļūs par meslojumu

Šupoļu laukums pirms Lieldienām!

Var spēlēt futbolu!
Laiks sakopt ceļmalas!


Jāizlīdzina kurmju rakumi pirms pļaušanas sezonas


Auto vs ūdenskrāns 2021

 Neveikls manevrs ar auto un krāns ir jādemontē! Arī auto cieta.

Šādas situācijas apstiprina pareizo 2020.gada kopsapulces lēmumu par nepieciešamību demontēt publiskos ūdens krānus.

Konkrētajā situācijā, neskatoties uz negadījuma vietas atstāšanu, vainīgais ātri atrasts. Darbojas iedzīvotāju un ML videonovērošana!
Zaru apzāģēšana 2021

 Ziemā veiktas vairākas organizētas aktivitātes, lai kopīgiem spēkiem attīrītu ielas no apauguma - koku un krūmu zaru apzāģēšana.

Šis darbs jāveic regulāri, lai:

1. Netraucētu auto, velo un gājēju satiksmei;

2. Neskrāpētu auto;

3. Ļautu saules gaismai piekļūt ceļa virsmai, tādējādi to žāvējot;

4. Atbrīvotu piekļūšanu pie elektrolīnijas stabiem, sadales kastēm, ūdens krāniem.


Tur kur ceļam jābūt 8m platam, zari no abām pusēm atņem 3m

70% ielas sakopts

Arī priedes Rīgas ielā apkoptas

Bez kāpnēm neiztikt

Šeit bija daudz sauso zaru, kas kādreiz bija aizlūzuši sniega masas dēļ

Pavisam tuvu elektrolīnijai. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam minimums 2,5m joslai zem 0,4kV līnijas jābūt tīrai. Nu vismaz vados kokus nelaižam!

Kādam nācās savu bīstamo koku nozāģēšanai piesaistīt pat pacēlāju ar zāģeri.
Labi padarīts darbs!


Sniega darbi ziemā 2021

 2020/2021.gada ziema izvērtās bagāta ar sniegu un arī sals turējās ilgstošu laika periodu. 

Zemākā novērotā t bija kādā februārā rītā -33C grādi. Kopumā bija ilgstošs sala periods, kad t turējās zem -20C grādiem.

Brīžos, kad sals atkāpās, sniga sniegs. Rezultātā Misas lauku ciematā sniegs ar tehniku tika tīrīts 7reizes. 

5 reizes atbalstu sniedza Baldones novada Ceļu dienests, par ko jāsaka paldies! 

Divas reizes izmantoti garām braucošās tehnikas pakalpojumi. 

4 reizes iztīrītas visas Misas lauku ielas, 3x notīrīta tikai Rīgas iela.

Sniegotākajos brīžos vietām sniegs bija pat 50cm dziļš, kas nebija redzēts vairākus gadus.

Šādos apstākļos pastirpināti pievērsta uzmanība vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo ciematā.

Akūti ciematā(vai tuvumā) trūkst kāda kalna, kur bērniem un pieaugušajiem braukt ar ragavām, iedzīvotāji ir uzklausīti un pie šī jautājuma sākts strādāt.

Kopumā ziema bija kārtīga ziema!

Lielākais sniegavīrs pie 33zg.

Kad traktora nav, var pastrādāt ar lāpstu

Ātrais ziemas vakars nav šķērslis sniega darbiem, jo ir mūsdienīgs un gaišs apgaismojums

LED "saule"

Ja ir pareizi instrumenti darbs iet ātri un patīkami

Gurkstošais sniegs -30C

Traktors labi pastrādājis

Rīgas ielu tīrījām visvairāk, tā ir mūsu galvenā iela


Futbola vārtu komplekts gatavs, bet spēlētāju/drosminieku trūkst

Regulāra problēma ziemā. Pēc tam, kad V1010 autoceļš tiek notīrīts, jāiet rakt nost sniega valni, kas veidojās pie ciemata vārtiem.

Dažkārt valnis nebija pārvarams ar zemākiem auto

Pēc vaļņa notīrīšanas

Katra iela iztīrīta, jo katrs īpašnieks grib piekļūt pie sava īpašuma

Sniega kalni sastumti grāvī

Vietām aizķerta grunts, bet tas ir sīkums, brīžos, kad pēc traktora apciemojuma pavērās iespēja nokļūt darbā, skolā vai bērnudārzā. Pavasarī šos nelīdzenumus kopīgiem spēkiem pielīdzināsim.