Lapas

piektdiena, 2019. gada 22. novembris

Kopsavilkums par centrālās ūdens apgādes sistēmu 2019

2019.gadā kopējais ūdens patēriņš no centrālās ūdens apgādes sistēmas 9316m3 ūdens.
Tiešās uzturēšanas izmaksas EUR:
Elektrība ūdens sūkņa darbībai - 431,24
Ūdens skaitītāja maiņa - 84,58
Dabas resursu nodoklis - 381,89
Remonta materiāli (krāni, pārejas, blīvējumi, krāsa, otas, cimdi, citi piederumi) - 74
Kopā 971,71

Tādējādi 1 ūdens m3 izmaksas 2019.gadā sastādīja - 0,1043EUR

Dažādi fakti:
- Ziemā uz 2019.gadu nolauzts viens publiskais ūdens krāns, kurš atrasts turpat 150m attālumā un pavasarī atjaunots;
- Sezonas laikā bijuši tikai 2 īslaicīgi aptuveni 20min atslēgumi, kas veikti ūdens vada bojājumu operatīvai novēršanai;
- 5 ūdens krāni nomainīti neatslēdzot sistēmu - nomaiņa zem spiediena;
- Ierīkoti 4 jauni individuālie pieslēgumi;
- 5 gadījumos sniegts atbalsts biedriem individuālo pieslēgumu remontos(izdevumus sedza konkrētie biedri);
- Par galveno cēloni ūdens vada remontiem uzskatāma korozija, tādēļ visur, kur tehniski iespējams, remontos izmantotas PVC detaļas;
- Sistēmas spiediens uzturēts 1,5 - 1,7 atmosfēras, 1,7 atmosfēru spiediens konstatēts pirmajā šķērsielā pa kreisi, zemākā iela ciematā attiecībā pret ūdens torņa tvertni. Kā zināms mūsu sistēmā spiedienu uztur ūdenstornis, bet ūdens sūknis veic tikai uzpildes funkciju;
- Atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai, ūdeni no mūsu artēziskā urbuma varam izmantot tikai 210 dienas gadā, diennaktī maksimālais patēriņš 50m3, visā periodā 10500m3. Šobrīd ir nosūtīts lūgums Valsts Vides dienestam palielināt noteiktos limitus, sakarā ar pēdējo gadu sausajām vasarām un iedzīvotāju pieprasījumu pēc ilgāka ūdens apgādes perioda. Ūdens patēriņš 2018.gadā 10460m3;
- Ūdens sūknis, lai gan ir novērojamas nodiluma pazīmes, joprojām turpina darboties. Budžetā tiek uzturēti līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu operatīvi nomainīt.

Nākamajā gadā:
 - lai uzlabotu ūdens kvalitāti un pagarinātu ūdens torņa kalpošanas laiku, paredzēts attīrīt ūdens tvertnes iekšpusi no korozijas un pārklāt to ar speciālu emaljas krāsojumu;
- būs nepieciešams veikt čuguna cauruļu remontu/nomaiņu pie ūdens torņa, iemesls korozija;
- jāveic kārtējās ūdens analīzes, kuru veikšanas periods ir divi gadi.


Mazās talkas 16.11.2019. sporta laukumā rezultāti 2019

Sporta laukumā, kā iepriekš izziņots
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/talka-sporta-laukuma-2019.html
16.11.2019. norisinājās talka, kuras mērķis bija sakopt sporta laukumu - nogrābt lapas, novākt sakritušos zarus un izlīdzināt kurmju rakumus.
Uz talku ieradās biedri no 51, 98, 76, 107, 110, 223, 170 zg.

PALDIES par aktivitāti un dalību!

Viss ieplānotais, neskatoties uz kopējo 2732m2 lielo sporta laukuma platību, pāris stundās paveikts, sagrābtās lapas izmantotas dabīgajam zemes bagātinājumam ap ceriņiem, kas aug gar galveno ceļu.

Valdes locekļu sanāksmē tika nolemts sakopt sporta laukumu, lai pavasara talkā varētu koncentrēties uz citiem saimnieciskajiem darbiem. Darbu saraksts pavasarim jau top, piemēram, elektrības staba iztaisnošana 1 ceļā pa kreisi, caurteku tīrīšana, krāsošanas darbi, Misas lauku pieguļošās teritorijas sakopšana...

Decembrī ieplānota vēl viena mazā talka, kas visticamāk notiks 14.datumā, tās mērķis būs grāvī saaugušo krūmu izzāģēšana Misas lauku teritorijā. Gatavojamies...otrdiena, 2019. gada 12. novembris

Talka sporta laukumā 2019

Sestdien 16.11.2019. no plkst.11-13.00 notiks lapu grābšanas talka sporta laukumā.
Paredzēts nogrābt lapas un novākt sakritušos zarus, lai sporta laukums ir sakopts noslēdzot sezonu un pavasarī lielajā talkā var veikt citus darbus.

Tiks nodrošināti instrumenti un darba cimdi, kā arī uzkodas!

Līdzi darba spars un labs noskaņojums!

Rezultāts
http://misaslauki.blogspot.com/2019/11/mazas-talkas-16112019-sporta-laukuma.html

Pirms talkas

sestdiena, 2019. gada 9. novembris

Elektrības apmaksa uz 01.11.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.novembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.11.2019. Kontrole 26.10.2019.
W3617 243  
ET200718 0 14
ET200644 228  
ET200618 520  
ET200595 877  
ET200161 1884  
ET200033 107 7
ET200025 744  
BG01620 200 209
BG01613 1000 1603
BG01584 467  
BG01254 817  
BG00590 56  
AW00975 1094  
AW00970 8344 9278
AW00529 421 372
AW00449 7885  
AW00446 1755 1873
AW00441 4902 5018
AW00437 297  
AW00435 9688  
AW00433 6431 6747
AW00417 13720 13096
AW00410 581  
AW00408 452 413
AW00406 762 950
AW00215 9233  
AW00209 255 248
AW00196 6749  
AW00194 9194  
AW00186 11130  
AW00185 3173  
AW00183 3028 2961
AW00161 419 570
512015-43-2008 3510  
50688691-2007 285 193
4733468-99 7878  
4604782-206 12183  
46.119.801 86  
39602887-85 9352  
02795106-2015 3070 2976
62314348 99702  
32466563 1886  
29520461 782 785
26207568 504  
19845470 11941  
8917196 2 4
7653154 4208  
6432905 19755  
5027993 1017  
3571503 3271  
3020797 3340  
2087710 208  
1716078 3220 3454
1100666 1620 1662
1009838 1681  
996633 2082 2040
979543 9650 9656
958549 662 660
948373 871 917
933443 2235  
906192 304 178
906132 1470  
905925 6449  
880026 4245 3969
864394 425  
858388 304  
789183 309 267
776001 2075  
773814 1132  
771379 2653 2552
769113 9042 8720
768045 5939 5796
762450 145 181
752439 315  
752206 6350  
728225 2301  
727682 1940 1753
710471 2662  
676833 1332  
675351 1351  
675339 901  
672456 7077  
670329 1124  
666152 1724  
656576 12424  
642752 3000 2890
632800 145 145
632693 3295 3198
632646 1253  
632608 1520  
632580 6688  
632553 7254  
629396 14564  
611282 3525 4600
605428 5895  
601579 1766  
600757 1460  
600675 1121  
600020 6204 6343
593629 9931  
590845 61508 61260
590641 2299 2605
590572 2800 2810
590518 3800  
590517 5775  
590513 11963  
590419 1921 1922
565356 3353  
552978 22670 22992
544887 7056  
534592 3511  
531695 11171 11181
527723 9865  
497117 3490  
493263 6803  
476772 1930  
476462 767  
471518 159  
469833 401  
469058 12 12
448835 68  
448527 4830  
448217 10191  
447867 5728 5714
446676 1638  
444359 4592  
428023 3570 3612
422010 476  
402948 1901  
402890 560  
402889 241  
402459 6111  
400284 53  
400131 7900  
389754 58046 58014
388310 7139 7078
371992 3727 3733
371808 19  
370897 1905  
370897 0  
354917 6394  
353858 8882  
340962 223 140
340954 2999  
339550 34954  
323256 1392 1442
266551 2508 2284
250905 485  
242289 4533  
205992 4770 4591
205381 500 515
196740 3517 3512
194601 13809  
186011 3447 3503
184880 4034 4090
180779 118  
162799 1350  
123660 3139  
116264 0  
115878 13993  
113630 2935  
111783 6066 5858
111134 4573  
71297 8788 8819
50564 1218  
30915 115  
29942 58554  
29919 47663 45253
29896 3962  
23328 123  
19723 122 88
6256 1609  
6246 1640  
6242 1368  
5946 1200 1144
524 334 139