Lapas

svētdiena, 2016. gada 7. augusts

Elektrības apmaksa uz 01.08.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.augustu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 31.jūlijam.

Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Latvenergo rēķins par jūliju 2471,50EUR
Gaidām biedru maksājumus!
 
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!


Skaitītāja Nr. Rādījums
524 211
1615 48227
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29896 2509
29919 35994
29942 40590
30915 64
50564 984
59064 1566
71297 8631
111474 13037
111783 3747
113630 1755
115878 27989
123660 1715
147064 19046
162799 641
180779 58
184880 993
186011 3604
194601 12609
196740 1600
205381 500
205992 2960
207214 5212
242289 16663
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 22035
340954 2200
340962 223
351308 7260
353858 8882
354917 5460
361136 15402
366665 2178
370897 1223
371673 8510
371992 2427
388310 3987
389272 33100
389754 47324
400131 5312
402459 4711
402890 250
402948 1886
422010 476
428023 2235
444359 3072
446676 1189
447867 2182
448217 6657
448527 3146
448835 68
469058 8777
471518 90
476772 1210
489987 1071
493263 5441
497117 2476
531695 1623
544372 2800
544887 4544
552978 11868
590380 8979
590419 1529
590515 3759
590518 2340
590572 1758
590616 39970
590641 1385
590845 40858
593629 9394
596581 19579
600020 3540
600217 15801
600675 113
600757 1017
601579 1386
611282 3425
629396 9918
632553 3154
632580 3488
632608 1520
632693 2325
632800 126
642752 1700
656576 5655
666152 1115
668440 1540
672456 5682
675339 524
692935 15700
727682 7407
728225 1920
752206 3900
752439 315
753634 636
753658 667
754097 2317
762450 145
768045 4366
769113 6342
771379 2490
773814 597
776001 1475
777936 3105
844703 839
858388 304
864394 208
880026 8102
902251 786
905925 5707
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 100
979543 9565
996633 894
1009838 1340
1100666 915
1457868 1355
1716078 3220
2677491 25781
3020797 2700
3571503 2763
5027993 564
6432905 10227
7653154 2973
8917196 2
26207568 0
32466563 455
62314348 99582
02795106-2015 313
39602887-85 4350
46.119.801 86
4604782-206 11970
50688691-2007 169
512015-43-2008 2674

sestdiena, 2016. gada 6. augusts

Kopsapulce

2016.gada 27.augustā notiks DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES no plkst.11.00 līdz plkst. 13.00

Darba kārtība:

1. Informācija par 2016.gada darbu un budžeta plāna izpildi
2. Atskaite par paveikto elektrotīkla kapitālo remontu
3. Nākamo elektrotīkla sakārtošanas darbu apspriešana
4. Elektrības piegādātāja izvēle un vietējā tarifa noteikšana
5. 2017.gada budžeta un darbu plānošana
6. Dažādi jautājumi


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2016.gada 27.augustā plkst.11.30 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

DKS "Misas lauki" pārvaldnieks un padome

Ūdens analīzes

Misas lauku centrālās ūdens apgādes sistēmas ūdenim veiktas analīzes.
Lai pārbaudītu visu sistēmu kopumā, ūdens paraugi ņemti no vistālākā krāna no ūdenstorņa. Analīžu rezultāti apstiprina, ka mūsu ūdens ir ļoti kvalitatīvs un ir pilnībā derīgs lietošanai. Pieļaujamās normas pārsniedz tikai dzelzs rādītāji, bet šāda īpatnība ir raksturīga lielākajā daļā valsts teritorijas.

Dabas resursu nodoklis atbilstoši ūdens ķīmiskajam sastāvam ir 0,03 EUR par m3, līdz ar to par otro ceturksni samaksāti 132,43EUR.