Lapas

pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

Jauns jumts administratīvajai ēkai 2019

Kā kopsapulcē nolemts, ņemot vērā administratīvās ēkas jumta kritisko stāvokli un nepieļautu koka konstrukciju turpmāku bojāšanos, veikta jumta pilnīga nomaiņa, uzstādot jaunu TP-20 profila metāla jumtu.

Kopējās izmaksas - jumta profils, vējmalas, skrūves, piegāde, nodokļi, kā arī daži piederumi nākamajiem plāniem 614EUR.

Pie darba ķērās pieredzējusi komanda, kas pāris gadus atpakaļ veica arī noliktavas ēkas jumta nomaiņu.
http://misaslauki.blogspot.com/2017/07/noliktavas-jumta-nomaina-pateiciba.html

Paralēli veikta administratīvās un noliktavas ēkas pārkrāsošana, kas vēl tiks turpināta.

PALDIES - Vjačeslavam, Normundam, Oļegam, Olafam, Tatjanai, Guntai, Albertam, Ivitai un Tomasa komandai, kā arī citiem dalībniekiem!

Vecais jumts ļoti sliktā stāvoklī

Šīfers gadu gaitā sadalījies pa škiedrām un vairs pilnvērtīgi nenodrošina aizsardzību pret nokrišņiem

Dažas loksnes sadrūp rokās demontāžas laikā


Viss notiek rati


Viens izvelk naglas, otrs padod uz leju, trešais pieņem, ceturtais sakrauj

 
Pavisam sadrupis

Vietām jumta konstrukcija jau būtiski bojāta, tiek veikta atsevišķu dēļu nomaiņa

Profils klājas labi, tomēr būtu nepieciešama arī atsevišķu spāru nomaiņa, iztiekam ar esošo nostirpināšanu

Gunta krāso labi

Paralēli krāsojas otra puse

Cits skats, drīzuma tiks nokrāsotas arī pārējās sienas

Pārkare taisna un lielāka, lai nodrošinātu tālāku ūdens aizvadīšanu no ēkas

Jauni vingrošanas rīki sporta laukumā 2019

Misas lauku sporta laukumā uzstādīti jauni vingrošanas rīki.

Stabu betonēšanas komanda

Veikta stabu nostiprināšana, lai var sākt metināšanas darbus

Ņemot vērā, ka stabi iepriekš kalpojuši citām funkcijām un salasīti dažādās vietās, tām vēl ir lieki piederumi

Tiek gatavots arī otrs vingrošanas rīks

Profesionāls metinātājs sāk darbu

Izmantojam dažādas caurules

Metināšanas darbi pabeigti

Kad metināšanas darbu pabeigti, tiek veikta stabu kapitālā iebetonēšana

Sākam gatavot konstrukciju krāsošanai

Caurules attīrītas no liekajiem piederumiem

Stabi iebetonēti

Kad krāsa nožūst var sākt lietot

otrdiena, 2019. gada 16. jūlijs

Atgādinājums par elektrības patēriņa apmaksu 2019

Atgādinām, ka par patērēto elektrību jānorēķinās katru mēnesi līdz 15.datumam. Nav pieļaujama pēcapmaksa ilgāk par vienu mēnesi.

Latvenergo piestāda rēķinus katru mēnesi, kas jāapmaksā noteiktā termiņā. Ja patēriņš ir neliels, var veikt priekšapmaksu.

Latvenergo rēķins par jūniju 2462,71EUR.
Apmaksas dati - http://misaslauki.blogspot.com/2019/07/elektribas-apmaksa-uz-01072019.html

Saņemts no biedriem rēķina apmaksai līdz 15.07.2019. tikai 1176,99EUR !!!
Atgādinām, ka atbilstoši 2016.gada kopsapulces lēmumam parādi par patērēto elektrību var tikt nodoti parādu piedziņas procesa uzsākšanai.

Rēķins samaksāts, tomēr biedra naudas maksājumu novirzīšana elektrības patēriņa apmaksai kavē citu būtisku darbu izpildi.

Informācija par maksājumu kārtību - http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

svētdiena, 2019. gada 7. jūlijs

Elektrības skaitītāju nomaiņa 2019

Kopš gada sākuma uzstādīti vēl 7 jaunās paaudzes skaitītāji, kas nodrošina precizitāti elektroenerģijas uzskaitē.
Lietotāji sedza skaitītāja iegādes izmaksas 60,98EUR, DKS nodrošināja uzstādīšanu. 
 
 
 


piektdiena, 2019. gada 5. jūlijs

Pabeigta žoga krāsošana gar autoceļu V1010 2019

Atbilstoši kopsapulcē apstiprinātajam darbu plānam veikta žoga gar autoceļu V1010 attīrīšana un krāsošana, lai mazinātu tā turpmāko koroziju un uzlabotu tā ārējo izskatu.

Žogs nokrāsots, papildus veikta pagājušā gadā iestādīto tūju stādu apkopšana.Pirms tam žogs attīrīts no netīrumiem un drūpošās krāsas

Lielāki un mazāki darbi Misas lauku saimniecībā vasaras sākumā 2019

Veicot darbus Misas laukos atbilstoši darbu plānam, faktiskajām vajadzībām un iedzīvotāju lūgumiem, vasaras sākumā...

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pie ieejām ML teritorijā uzstādītas informatīvas plāksnes par videonovērošanas esamību

Kopumā uzstādīti 4 brīdinājumi

Veikta vairāku grāvju gultnes pārtīrīšana

Mazāks grāvis šķērsielā prasīja būtiskus darba ieguldījumus, lai nodrošinātu ūdens aizplūšanu

Sens celms krustojumā, kas traucēja satiksmei, īpaši sniega tīrīšanai. Atrakts, nozāģēts, zeme izlīdzināta

Nozāģēts zem zemes virskārtas līmeņa

Laukums izlīdzināts

Veikta vairāku ūdens pieslēgumu apkope

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma izveidoti 2 jauni individuālie pieslēgumi centrālajai ūdensapgādes sistēmai

Uzstādītas 2 informatīvas plāksnes uz žoga


Nomainīts viens pieslēguma kabelis, sakarā ar lokāliem īssavienojumiem

Par atlīdzību sniegts atbalsts iekšējo teritoriju izpļaušanā

Izpļauts grāvis gar ML ziemeļu robežu, lai sagatavotu to gultnes attīrīšanai


Veikti vairāki nelieli ūdensapgādes sistēmas remonti, lai novērstu nevajadzīgu ūdens noplūšanu

Teritorija uzturēta kārtībā un nopļauta

Nopļauta teritorija iebraucot ML

Elektrības apmaksa uz 01.07.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.jūliju.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Maksājums par aprīlī patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Latvenergo rēķins 2462,71EUR

Vietējais elektrības tarifs no 2019.gada 1.janvāra 0,185EUR/kWh.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.07.2019. Kontrole 04.07.2019. Jāsamaksā līdz 15.07.2019.
W3617 -63 149 39,22
ET200718 0 3 0,56
ET200644 120 107  
ET200618 270 317 8,69
ET200595 477    
ET200161 1344 1569 41,71
ET200033 1 4 0,55
ET200025 384 497 20,94
BG01620 200 73  
BG01613 -425 615 192,40
BG01584 37 144 19,75
BG01254 -5 524 97,87
BG00590 0 10 1,85
AW00970 7046 7661 113,69
AW00529 231 193  
AW00449 7335 7436 18,68
AW00446 1430 1656 41,75
AW00441 4156 4112  
AW00437 297 243  
AW00435 8705 8978 50,59
AW00433 5501 5888 71,57
AW00417 12098 11695  
AW00410 581 350  
AW00408 402 370  
AW00406 762 834 13,27
AW00215 6165 6500 61,91
AW00209 174 210 6,69
AW00196 5994 6051 10,53
AW00194 8213 8697 89,54
AW00186 9528 9960 80,01
AW00185 2605 2939 61,78
AW00183 2163 2295 24,37
AW00161 219 436 40,09
512015-43-2008 3478    
50688691-2007 231 179  
4733468-99 7378    
4604782-206 12129 12131 0,46
46.119.801 86 29  
39602887-85 8552 8756 37,82
02795106-2015 2450 2545 17,57
62314348 99702 99610  
32466563 1486 1545 10,82
29520461 782 785 0,52
26207568 504 292  
19845470 11536    
8917196 2    
7653154 3531 4066 99,06
6432905 18737 18963 41,79
5027993 1017 1070 9,82
3571503 3271 3003  
3020797 3240 3338 18,13
2087710 208 163  
1716078 3220 3442 41,07
1100666 1576 1602 4,86
1009838 1681 1592  
996633 1920 1861  
979543 9650 9629  
958549 562 525  
948373 871 736  
933443 2235 2312 14,18
906192 304 178  
906132 1406 1419 2,36
905925 6449 6660 39,02
880026 3339 3224  
864394 371 349  
858388 304 302  
789183 1332    
776001 1875 1792  
773814 1132 1108  
771379 2653 2472  
769113 8642 8244  
768045 5744 5575  
762450 145 167 4,07
752439 315    
752206 5900 5938 7,03
728225 2301 2148  
727682 1095 948  
675351 1351 1072  
675339 901 951 9,25
672456 6804 6964 29,59
670329 1124    
666152 1624 1683 10,85
656576 1134 1192 10,70
642752 2800 2736  
632800 145 145  
632693 3295 3193  
632646 1226 1215  
632608 1520 852  
632580 6288    
632553 6854    
629396 14345    
611282 3525 3854 60,90
605428 5577 5795 40,33
601579 1766 1579  
600757 1406 1416 1,83
600675 243 1108 160,06
600020 5700 5950 46,25
593629 9782 9838 10,33
590845 59787    
590641 2299 2256  
590572 2800 2809 1,67
590518 3700 3689  
590517 5551 5555 0,73
590513 11013 11170 29,06
590419 1921 1922 0,22
565356 3253    
552978 21551 21863 57,78
544887 6876 6677  
534592 3435 3487 9,62
531695 10019 10142 22,69
527723 9865    
497117 3379 3435 10,36
493263 6409    
476772 1930 1934 0,74
476462 767    
471518 159 159  
469833 401    
469058 12 12  
448835 68 68  
448527 4630 4415  
448217 9651 9427  
447867 5378 5193  
446676 1638 1523  
444359 4592 4649 10,61
428023 3570 3373  
422010 476 386  
402948 1886 1869  
402890 560 709 27,53
402459 5911 5844  
400284 53 30  
400131 7400 7509 20,16
389754 58006 58011 0,93
388310 6039 6479 81,37
371992 3627 3450  
371808 19 19  
370897 1905    
354917 5799 6105 56,54
353858 8882 8734  
340962 223 96  
340954 2892 2934 7,77
339550 33704 34029 60,05
323256 1392 1320  
266551 2508    
250905 435 439 0,74
242289 3593 3464  
205992 4337 4274  
205381 500 468  
196740 3382 3444 11,47
194601 13573 13698 23,15
186011 3305 3238  
184880 3734 3698  
180779 118 102  
162799 1200 1172  
123660 3004 2949  
116264 0    
115878 2388 2752 67,31
113630 2773 2828 10,18
111783 5666 5541  
111134 4483    
71297 8652 8721 12,69
50564 1164 1125  
30915 115 120 0,92
29942 57290    
29919 46463    
29896 3692 3770 14,43
23328 123 108  
19723 122 81  
6256 1609 1553  
6246 1580    
6242 1098 866  
5946 1200 1071  
524 334 135