Lapas

svētdiena, 2017. gada 26. februāris

Daži ziemas foto 2017

Izmantojot saulainu ziemas dienu, kā iepriekš paredzēts, uzstādīta otra zīmes daļa.
Koka grebšanas darbu autors mūsu biedrs Sergejs Z.
 

Dažās ziemas dienās viss kā pavasarī

Bet citās sniegs atgriežas

Misas lauku ziemas iemītnieki. 1,5m augsts žogs nav šķērslis, ja ir iespēja tik pie āboliem.


Ja pēc ziemas teritorijās pamanīti kādi bojājumi, drīzākais tas būs šo dzīvnieku darbs,
kuri ziemas laikā apciemoja lielāko daļu īpašumu.

Jaunais šķembu segums visu ziemu ir bijis gluds. Pavasarī darbi tiks turpināti.
Viens no ceļa posmiem, kur paredzēts uzbērt šķembas.

Nakts pastaiga pēc āboliemPie piebraucamā ceļa veikti meža zāģēšanas darbi, kas krietni izmainījuši ierasto ainavu.

Mežs pretī galvenajiem vārtiem tika izzāģēts aptuveni 6-7 gadus atpakaļ, bet nu jau jaunās priedes sasniegušas cilvēka augumu. Atjaunošanās process notiek.

Atkritumu izvešanas grafiks 2017

SIA "Marss" atkritumu izvešanas grafiks Misas laukos
Atgādinām, ka ikviena apbūvēta zemesgabala īpašniekam ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu. Mūsu novadā šo pakalpojumu nodrošina SIA "Marss". Ja atkritumu ir maz, vienmēr pastāv iespēja vienoties ar kaimiņiem par viena konteinera pasūtīšanu uz vairākiem īpašumiem.

Rūpēsimies par tīru vidi Misas laukos!

ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Atgādinājums par biedru naudas maksājumu

Atgādinām, ka biedru naudas maksājums pamatlikmes 50,00EUR apmērā ir spēkā tikai līdz 31.03.2017. (maksājumam jābūt saņemtam Misas lauku kontā līdz šim datumam).
Par papildus zemesgabalu biedra naudas apmērs ir 10,00EUR.
Sīkāk par maksājumu kārtību - http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Atbilstoši 2016.gada 27.augusta kopsapulces lēmumam 2017.gada darbu prioritāte būs ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošana. Darbi ir uzsākti jau 2016.gada nogalē - http://misaslauki.blogspot.com/2016/11/celu-seguma-virskartas-atjaunosana-2016.html

Vairāk par darbu plānu 2017.gadam - http://misaslauki.blogspot.com/2017/01/darbu-plans-2017gadam.html