Lapas

svētdiena, 2017. gada 27. augusts

Elektrības patēriņa apmaksa/jaunie skaitītāji 2017

Vasaras atpūtas sezona tuvojas noslēgumam, bet pirms doties atpakaļ uz pamata dzīvesvietām, svarīgi atcerēties apskatīt sava elektrības skaitītāja rādījumu un norēķināties par patērēto elektroenerģiju!

Vienlaicīgi atgādinām, ka DKS "Misas lauki" norit pakāpeniska elektrības skaitītāju nomaiņa un pāreja uz elektroniskajiem skaitītājiem. Šobrīd ir uzstādi jau 20 jaunās paaudzes skaitītāji, kas ir precīzāki un lieki netērē elektrību.

Šobrīd ir iespēja pieteikties vēl pāris atlikušajiem skaitītājiem no pēdējās iegādes partijas. Par skaitītāja nomaiņu nav jāmaksā, jāapmaksā tikai paša skaitītāja cena, kas ir 60,98EUR.

Vēršam uzmanību, ka elektrotīklā ir atklāti vairāki vecā parauga mehāniskie skaitītāji, kas lēnām griezušies uz priekšu arī bez elektrības patēriņa, šie skaitītāji ir nomainīti.

Lai pārliecinātos, ka individuālais skaitītājs negriežas uz priekšu mājā jāatslēdz visi drošinātāji vai elektrības patērētāji un jāapskatās skaitītājs. Šādus skaitītājus jānomaina prioritāri, lai neradītu liekus izdevumus lietotājam.

Viens no sakārtotajiem pieslēgumiem

Sporta laukums - smilšu kaste 2017

Sporta un bērnu rotaļu laukuma apmeklētāju netrūkst, tādēļ arī smilšu kastei jākļūst lielākai.
Izmaksas - kokmateriāli un skrūves 25EUR.

Četri brusi 50x200

Laiks paplašināties

Jaunā smilšu kaste

Arī smilšu daudzums palielināts

svētdiena, 2017. gada 6. augusts

Elektrības apmaksa uz 01.08.2017.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.jūliju.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Latvenergo rēķins - 2268,96EUR

Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.08.2017.
524 211
5946 800
6242 1098
6256 1609
19723 62
23328 123
29896 2569
29919 39563
29942 45940
30915 94
50564 1044
71297 8533
111134 3783
111474 13083
111783 4647
113630 2474
115878 33588
116264
0
123660 2164
147064 20502
162799 800
180779 58
184880 1950
186011 1285
194601 12924
205381 500
205992 3379
207214 6312
242289 18319
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 26242
340954 2600
340962 223
353858 8882
354917 5500
361136 18002
366665 2551
370897 1453
371673 10426
371808 4
371992 2727
388310 5039
389754 54377
400131 6131
400284 53
402459 5111
402890 250
402948 1886
422010 476
422903 10975
428023 2725
444359 3280
446401 9917
446676 1398
447867 2882
448217 7854
448527 3530
448835 68
469058 8777
469833 401
471518 90
476462 767
476772 1930
489987 1370
493263 5924
497117 2896
531695 3402
544372 3100
544887 5244
552978 15430
565356 958
590380 9877
590419 1760
590513 6272
590517 4920
590518 2900
590572 1758
590616 46136
590641 1385
590845 47808
593629 9627
596581 24668
600020 4400
600217 16654
600675 213
600757 1256
601579 1476
605428 4237
611282 3425
629396 11486
632553 4454
632580 4088
632608 1520
632646 1226
632800 126
642752 2000
656576 6852
666152 1215
668440 1845
672456 5983
675339 731
675351 1351
727682 8433
728225 1920
752206 4800
752439 315
753658 6770
754097 2654
762450 145
768045 4786
769113 7342
771379 2490
773814 635
776001 1675
789183 1218
844703 973
858388 304
864394 371
880026 9781
905925 5707
906132 1289
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 150
979543 9585
996633 1287
1009838 1442
1100666 1207
1457868 2361
1716078 3220
2677491 29045
3020797 2810
3571503 3271
5027993 564
6432905 12823
7653154 3153
8917196 2
26207568 102
29520461 771
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015
1163
39602887-85
5740
46.119.801
86
4604782-206
11977
4733468-99
5578
50688691-2007
169
512015-43-2008
2955
AW00196
3765
AW00406
103
AW00408
241
AW00410
381
AW00417
4160
AW00433
1001
AW00435
1453
AW00437
97
AW00441
1031
AW00446
323
AW00449
1320