Lapas

otrdiena, 2018. gada 27. februāris

Rēķini maksājumu veikšanai 2018

DKS "Misas lauki" rēķinus maksājumu veikšanai izraksta tikai gadījumos, kad to lūdz biedrs, vai gadījumā, ja nav savlaicīgi veikts kāds no maksājumiem un ir nepieciešams biedru rakstiski informēt par nepieciešamību to nokārtot.

Citos gadījumos maksājumi veicami līdz šim pieņemtajā kārtībā, patstāvīgi sekojot elektrības skaitītājam un veicot naudas pārskaitījumu atbilstoši tarifam, kā arī veicot biedru naudas iemaksu Kārtības rullī noteiktajā termiņā.

ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Biedra nauda 2018

Atgādinājums:
biedra naudas maksājums pamatlikmes 50EUR apmērā ir spēkā tikai līdz 31.martam. Piemaksa par papildus gruntsgabalu 10EUR.

Vairāk informācijas sadaļā Maksājumu kārtība
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html


Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
 
Maksājumu pamatojumā obligāti jānorāda gruntsgabala numurs,
piemēram, "Biedra nauda Misa Nr.230 par 2018.gadu"
 
DKS "Misas lauki"
no saņemtajām biedru naudas iemaksām nodrošina:
elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot Sabiedrības elektrotīklu;
centrālo ūdensapgādi siltajā sezonā;
sporta/bērnu rotaļu laukumu;
grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu;
- perimetra nožogojumu;
- galvenā ceļa videonovērošanu un citus drošības pasākumus;
ceļu uzturēšanu – līdzināšanu, sniega tīrīšanu, appļaušanu;
- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada līmenī (piemēram, Rail Baltica II projekts, grants autoceļa V1010 uzturēšana u.c.);
- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;
- apziņošanu ar SMS;
- uzsākta galvenā ceļa apgaismošana ar LED energoefektīvajām lampām.

 
 
 
 

Ielu apgaismojuma lampas 2018

Saņemtas piecas 2018.gada LED ielu apgaismojuma lampas. No kurām 3 tiks uzstādītas uz galvenā ceļa, savukārt divas lampas šķērsielās. Šo divu lampu iegādi apmaksā konkrētie iedzīvotāji, pie kuru mājām lampas tiks uzstādītas, tāpat tās tiks pieslēgtas pie individuālās elektrības uzskaites.

Visas lampas tiks uzstādītas līdzko iestāsies darbam labvēlīgi laika apstākļi.

Misas lauku izdevumi lampu iegādei 212,64EUR

Elektrolīnijas aizsargjoslas attīrīšana 2018

Lai nepieļautu elektrodrošības pārkāpumus, kā arī potenciālu elektrības zudumu novēršanai 2018.gada janvāra un februāra mēnesī organizētas nelielas talkas koku un krūmu apzāģēšanai Misas lauku teritorijā, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības.
Pēc apzāģēšanas

Pēc apzāģēšanas

Pirms apzāģēšanas

Pirms apzāģēšanas

Pirms apzāģēšanas

Pēc apzāģēšanas

Pirms apzāģēšanas

Žogā ieaudzis koks, kurš vējā nolūzis, sabojājot žoga posma rāmi

Iestājoties siltākam laikam žogs tiks salabots

otrdiena, 2018. gada 13. februāris

Galveno darbu plāns 2018


 
1.    Veikt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu, piesaistot traktortehniku

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus

3.  Uzstādīt papildus vēl 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas uz galvenā ceļa

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņu

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu

7.   Veikt izpētes un plānošanas darbus ūdens apgādes sistēmas maģistrālā ūdensvada caurules zem galvenā ceļa nomaiņai

8.  Nomainīt administratīvās ēkas jumtu

9.  Remontēt perimetra žoga vārtiņus

10.Izveidot volejbola laukumu

   

Ikgadējie uzturēšanas darbi –


1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā

pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

Darbu plāna izpilde par 2017.gadu


1.                Veikt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus

-                    uzklāts šķembu segums uz galvenā ceļa dubliera un vairākos šķērsielu posmos, kā arī uz galvenā ceļa

2.              Uzstādīt papildus 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas uz galvenā ceļa

-                    uzstādītas 3 jaunas LED lampas

3.              Turpināt elektrības zudumus mazinošus pasākumus

-        nomainīti 5 pieslēguma kabeļi, modernizēts ūdenssūkņa elektrības pieslēgums

4.              Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai

-        notikusi Lielā pavasara talka, noliktavas jumta nomaiņas talka un vairākas citas mazās talkas

5.              Turpināt remontēt perimetra žogu

-        salaboti un nostiprināti vairāki bojātie žoga posmi un siets

6.              Pabeigt galvenās iebrauktuves Misas laukos sakārtošanu

-        nokrāsoti vārti un tiem pieguļošais žogs, žogs attīrīts no ieaugušajiem krūmiem

7.               Nodrošināt ceļmalu un grāvju izpļaušanu vismaz divas reizes sezonā

-        ceļmalas gar galveno ceļu nopļautas 3 reizes, grāvis gar galveno ceļu izpļauts 1 reizi pilnībā un 2 reizes daļēji

8.              Greiderēt ceļus

-        četras reizes veikta galvenā ceļa greiderēšana

9.              Attīstīt sporta laukumu

-        sporta laukums papildināts ar jauniem sporta objektiem, uzstādīts basketbola grozs, jauna smilšu kaste un jauns slidkalniņš

10.        Organizēt Līgo atzīmēšanu ar sportiskām aktivitātēm

-        Līgo pasākums tika organizēts un bija plaši apmeklēts

11.           Veikt nepieciešamos ūdens apgādes sistēmas remontus

-        veikta vairāku ūdenskrānu nomaiņa, novērstas trīs avārijas ūdens noplūdes

12.         Remontēt noliktavas ēkas jumtu

-        noliktavas jumts nomainīts pilnībā

13.         Remontēt tiltiņu uz sporta laukumu

-        tiltiņš pilnībā rekonstruēts un papildināts ar margām.

Sportiskas aktivitātes ziemā 2018

Ziemas miers Misas laukos nav iestājies. Arvien vairāk iedzīvotāji nodarbojās ar sportiskām aktivitātēm un izbauda veselīgo dabu mūsu ciematā un tā apkārtnē.
Skriešana, slidošana, braukšana ar ragavām, vingrošana, tās ir tikai pamanītās aktivitātes...

Viss sākas ar staipīšanos

Iesildīšanās

Ugunskurs, lai sasildītos

Sporta laukuma inventārs tiek lietots arī ziemā

Sniegs notīrīts


Kamēr citi jau slido, citi vēl tikai velk slidasViss funkcionāls arī ziemā

Tricepsi jāuztur formā arī ziemā
Masļeņicas tradīcijas

Kāds pamanās darboties arī smilšu kastē. Misas lauku rūdītie iedzīvotāji!

 

Elektrības apmaksa uz 01.02.2018.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2018.gada 1.februāri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 31.decembrim.

 Latvenergo rēķins 1684,61EUR.
 
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.02.2018.
AW00970 3589
AW00449 2980
AW00446 323
AW00441 2076
AW00437 97
AW00435 3058
AW00433 2301
AW00417 5058
AW00410 381
AW00408 241
AW00406 372
AW00209 120
AW00196 2713
AW00194 -3
AW00186 -628
AW00185 -268
AW00183 -11
512015-43-2008 3051
50688691-2007 199
4733468-99 5878
4604782-206 12001
46.119.801 86
39602887-85 6421
02795106-2015 1550
62314348 99582
32466563 936
29520461 771
26207568 342
8917196 2
7653154 3213
6432905 4499
5027993 763
3571503 3271
3020797 2910
1716078 3220
1457868 2840
1100666 1355
1009838 1442
996633 1497
979543 9585
958549 200
948373 871
933443 2235
906192 304
906132 1321
905925 5707
880026 903
864394 371
858388 304
844703 1037
789183 1218
776001 1675
773814 635
771379 2490
769113 7542
768045 4875
762450 145
754097 2886
753658 817
752439 315
752206 5000
728225 2040
727682 9411
675351 1351
675339 731
672456 6300
668440 1845
666152 1215
656576 8349
642752 2200
632800 126
632693 3160
632646 1226
632608 1520
632580 4488
632553 4854
629396 12111
611282 3425
605428 4837
601579 1476
600757 1316
600675 213
600217 18375
600020 4900
593629 9627
590845 51308
590641 1730
590616 50400
590572 2800
590518 3100
590517 5035
590513 7575
590419 1760
590380 10775
565356 1458
552978 16796
544887 5544
544372 3100
531695 4558
497117 3009
493263 6085
489987 1370
476772 1930
476462 767
471518 90
469833 401
469058 8905
448835 68
448527 3730
448217 8453
447867 3642
446676 1398
444359 3939
428023 2855
422010 476
402948 1886
402890 250
402459 5311
400284 53
400131 6254
388310 5339
371992 2927
371808 4
370897 1583
366665 2774
361136 8899
354917 5500
353858 8882
340962 223
340954 2600
339550 28277
323256 1192
266551 2448
250905 385
242289 9771
207214 6812
205992 3858
205381 500
196740 3382
194601 13210
186011 1489
184880 2416
180779 118
162799 1000
147064 1521
123660 2364
116264 0
115878 5942
113630 2474
111783 4856
111474 13083
111134 3883
71297 8652
50564 1104
30915 94
29942 49040
29919 41363
29896 2628
23328 123
19723 62
6256 1609
6242 1098
5946 900
524 334