Lapas

trešdiena, 2017. gada 29. marts

Kopsapulce 2017

2017.gada 29.aprīlī notiks DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks:
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:

1. Kopsavilkums par 2016.gada darbu un budžeta plāna izpildi
2. 2016.gada pārskata apstiprināšana
3. 2017.gada budžeta un darbu plāna apstiprināšana
4. Biedra naudas apmēra par papildus grunts gabalu pārskatīšana
5. Dažādi jautājumi


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2017.gada 29.aprīlī plkst.11.30 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

DKS "Misas lauki" pārvaldnieks un padome

trešdiena, 2017. gada 1. marts

Elektrības apmaksa uz 01.03.2017.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.martu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2017.gada 28.februārim
 
Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru, ziņojiet par to uz e-pastu.
Skaitītāja Nr. Apmaksāts uz 01.03.2017.
524 211
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29896 2569
29919 38063
29942 42669
30915 94
50564 1044
71297 8533
111134 6127
111474 13083
111783 4047
113630 2174
115878 31073
116264 0
123660 1865
147064 20266
162799 761
180779 58
184880 1475
186011 885
194601 12796
196740 2734
205381 500
205992 3379
207214 5912
242289 17754
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 24498
340954 2400
340962 223
351308 8185
353858 8882
354917 5530
361136 17105
366665 2429
370897 1353
371673 9677
371808 4
371992 2727
388310 4889
389754 51377
400131 5940
400284 53
402459 4911
402890 250
402948 1886
422010 476
422903 10225
428023 2370
444359 3280
446401 9917
446676 1189
447867 2682
448217 7255
448527 3146
448835 68
469058 8777
469833 401
471518 90
476462 567
476772 1930
489987 1071
493263 5672
497117 2790
531695 3240
544372 3100
544887 4844
552978 13964
565356 358
590380 9278
590419 1754
590513 5539
590515 4059
590517 4830
590518 2600
590572 1758
590616 42814
590641 1385
590845 45008
593629 9606
596581 22812
600020 3900
600217 16654
600675 213
600757 1256
601579 1386
605428 4237
611282 3425
629396 10818
632553 4054
632580 3688
632608 1520
632646 1136
632693 2564
632800 126
642752 1800
656576 6852
666152 1115
668440 1845
672456 5983
675339 731
675351 1351
727682 8433
728225 1920
752206 4300
752439 315
753634 1236
753658 667
754097 2454
762450 145
768045 4786
769113 6742
771379 2490
773814 635
776001 1675
777936 3460
789183 1174
844703 973
858388 304
864394 371
880026 9237
905925 5707
906132 1270
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 100
979543 9585
996633 1138
1009838 1340
1100666 1113
1457868 1738
1716078 3220
2677491 27708
3020797 2700
3571503 3271
5027993 564
6432905 11562
7653154 3033
8917196 2
26207568 2
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015 913
39602887-85 5200
46.119.801 86
4604782-206 11970
4733468-99 4778
50688691-2007 169
512015-43-2008 2854
AW00408 241
AW00417 567
AW00433 87
AW00435 161
AW00449 130