Lapas

ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

Kopsapulce 30.04.2016.

2016.gada 30.aprīlī notiks DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES no plkst.11.00 līdz plkst. 13.00

Darba kārtība:

1. Jaunu biedru uzņemšanas apstiprināšana
2. Pārvaldnieka un padomes atskaite par paveikto
3. Darbu plāna un budžeta apstiprināšana
4. Elektrotīkla remonta jautājums
5. Statūtu grozīšana, sakarā ar izmaiņām likumā
6. Kārtības ruļļa papildināšana
7. Dažādi jautājumi

Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2016.gada 30.aprīlī plkst.11.30 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

DKS "Misas lauki" pārvaldnieks un padome

Lielā talka Misas laukos 23.04.2016.

Misas laukos Vislatvijas talkas ietvaros 23.aprīlī notiks reģistrēta talka, pasākuma laiks no plkst.11.00 līdz 13.00.

Tikšanās un darbu sadales vieta - sporta laukums DKS "Misas lauki" īpašumā VALDES.

Plānotie darbi:
1. Galveno vārtu remonts un krāsošana
2. Perimetra žoga aizsargjoslas attīrīšana no krūmiem 1m attālumā
3. Misas lauku zīmes remonts
4. Atkritumu vākšana
5. Ūdenstorņa pamatnes pārkrāsošana
6. Ugunsdzēsības inventāra skapja pārkrāsošana
7. Zaru kurināšana pamestajos zemesgabalos 2 vietās
8. Zaru apgriešana pie pamestajiem zemesgabaliem 3 vietās
9. Atsevišķi darbi sporta laukumā
10.Talkas dalībnieku iniciētie darbi

Ir iespējama iepriekšēja pieteikšanās darbiem.

Paveicamais darba apjoms būs atkarīgs no dalībnieku skaita.

Tiks nodrošināts: maisi atkritumu vākšanai, krāsas, krāsošanas piederumi - saņemšana sporta laukumā.

Aprīlis - spodrības mēnesis Misas laukos

Pavasaris ir klāt un laiks gatavoties vasarnīcu sezonai.

Lai dārza darbi un atpūta vasarā Misas laukos būtu patīkamāka ikvienam, aicinām aprīļa mēnesi aktīvi izmantot savas un pieguļošās teritorijas sakopšanai.
Savu īpašumu var sapost dažādi - nogrābjot pērnās lapas, apgriežot sausos zarus, nepieciešamības gadījumā iztaisnojot un piekrāsojot žogu vai nopietnākos gadījumos piekrāsojot arī ēkas fasādi vismaz ceļa pusē utml.

Katrs saimnieks zina, kas jādara, lai īpašums būtu sakopts un patīkams gan pašam, gan garāmgājējiem.

Īpašuma apsaimniekošanas galvenās prasības var atrast gan Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos, gan DKS "Misas lauki" Kārtības rullī.

Īpašs aicinājums padomāt arī par ēku numuru vizuālo stāvokli un to redzamību, kā arī ir jāpiedomā pie nepieciešamības pārkrāsot lietošanā esošās elektrības kastes, jo ir redzams, ka korozija atsevišķas pieslēgumu kastes ir jau pabojājusi.

Mērķis: aprīlī paveikt visus primāros sava īpašuma sakopšanas darbus, lai aprīļa beigās varētu piedalīties arī Lielajā talkā un kopīgiem spēkiem sakopt arī koplietošanas teritoriju.

trešdiena, 2016. gada 16. marts

Atgādinājums 2016

Atbilstoši Kārtības ruļļa noteikumiem biedra naudas maksājums par 2016.gadu pamatlikmes - 50EUR apmērā ir spēkā tikai līdz 31.martam.

Maksājumam DKS "Misas lauki" bankas kontā ir jānonāk līdz 31.martam.

Sīkāka informācija http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

piektdiena, 2016. gada 4. marts

Balsstiesības

Atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 40.panta 3.daļai, biedram ir balsstiesības, ja ir nokārtotas statūtos un kopsapulces lēmumos noteiktās saistības.
2016.gadā balsstiesības ir biedriem, kas ir veikuši biedra naudas iemaksas pilnā apmērā par 2013., 2014. un 2015. gadu, kā arī ir nokārtojuši elektrības maksājumu saistības.