Lapas

pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis

Lielās talkas 2021 rezultāti

Neskatoties uz krusu, sniegu un lietu, Lielās Vislatvijas talkas ieplānotie darbi Misas laukos noritēja ļoti veiksmīgi.

Talkā piedalījās iedzīvotāji no 88/86, 94, 156, 110, 76, 107, 198, 197, 223, 17, 142, 219 un 170zg.

Novākti atkritumi 2km garā posmā gar autoceļu V1010 un apkātnes mežā, uzsākti sakopšanas darbi pie ML ugunsdzēsības dīķa, grābtas lapas, apzāģēti zari, kā arī veikti citi darbi Misas lauku ciemata arvien tālākai sakārtošanai un pilnveidošanai.

Paldies visiem, kas piedalījās! 

Kā arī paldies par sadarbību Baldones ceļu uzturēšanas dienesta personālam!


No novada koordinātoriem saņemtie talkas maisi
No novada talkas koordinātoriem saņemtie talkas maisiBez kārtīgiem instrumentiem darbi uz priekšu neiet

Egles zari, kas aizēnoja sporta laukumu, talkas laikā apzāģēti

Darbu procesā
Uzlabota piekļuve jaunajam tiltiņam

Sporta laukums attīstās

Skriešus var izdarīt vairāk!

Krusa darbu procesu neapturēja

Arvien vairāk saules gaismas

Būtiski uzlabojusies pārredzamība

Viens no maisu savākšanas punktiem mūsu tuvējā mežā. Mežs kļuvis tīrāks! Paldies Ivetai un Gintam!

Sakopta vieta Galakroga ielā

Viss sakopts! Iedzīvotāji no Misa Nr.88/86 labi pastrādājuši!


otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Lielā talka 2021

Šogad Lielā talka mūsu ciematā notiks 24.04.2021.

Pulcēšanās un darbu sadale nelielās grupās no plkst.10.00 - 13.00 sporta laukumā.

Par darbiem informāciju var saņemt arī jau iepriekš sazinoties.

Tiekamies!


svētdiena, 2021. gada 11. aprīlis

2020.gada darbu plāna izpilde 2021

2020.gada darbu plāna izpilde:


1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktors un izvešana) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga, Āžakroga ielās. Šķembas un izlīdzināšana 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html


3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli, darbs, nodokļi.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim,uzstādīti futbola vārti u.c. darbi. Kopējās izmaksas aptuveni 200EUR.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.

8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

12. Veikt ūdens analīzes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.htmlVeiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa -
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

Ūdens pieslēgts 2021

 Centrālā ūdensapgādes sistēma pieslēgta!


Turpmākie darbi krānu reorganizācijā turpināsies sezonas laikā.