Lapas

otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Lielā talka 2021

Šogad Lielā talka mūsu ciematā notiks 24.04.2021.

Pulcēšanās un darbu sadale nelielās grupās no plkst.10.00 - 13.00 sporta laukumā.

Par darbiem informāciju var saņemt arī jau iepriekš sazinoties.

Tiekamies!


Kopsapulce 15.05.2021.

Sākotnēji tradicionāli aprīļa pēdējā sestdienā plānotā kopsapulce notiks 2021.gada 15.maijā, ņemot vērā pakāpenisku epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos pastāv iespēja, ka varēs pulcēties klātienē

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
vai elektroniski, atkarībā no epidemioloģiskā režīma valstī -
izmantojot interneta un mobilos sakarus. 
Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2020.gada darbu un
budžeta plāna izpildi;


2. 2020.gada pārskata apstiprināšana;


3. 2021.gada budžeta un darbu plāna apstiprināšana;


4. Jautājuma izskatīšana par melnā seguma  uzklāšanas iespējām uz Rīgas ielas - Baldones novada dome līdzfinansējumu ceļa asfaltēšanai nav piešķīrusi;

5. Ciemata 40 gadu jubilejas svinības 2021;

6. Kārtības ruļļa jaunās redakcijas apstiprināšana.


svētdiena, 2021. gada 11. aprīlis

2020.gada darbu plāna izpilde 2021

2020.gada darbu plāna izpilde:


1.    Turpināt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu - faktiski ar traktortehnikas palīdzību (600EUR traktors un izvešana) iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu, Baldones ielu, Iecavas ielu un Blauku ielu. Ar roku darbu iztīrīts grāvis Vectīreļu, Lielpūteļu, Galakroga ielā un citos mazākos posmos, kur bijuši aizsērējumi (320EUR darbs un darbaspēka nodokļi).

https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/gravju-tirisana-ar-traktoru-2020.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus - atjaunots un izveidots no jauna šķembu segums - Iecavas, Lielpūteļu, Mežastūru, Rīgas, Galakroga, Āžakroga ielās. Šķembas un izlīdzināšana 2500EUR. Atsevišķi vairākas reizes veikta ceļu greiderēšana (150EUR)

https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/celu-remontdarbi-2020-i-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/celu-remontdarbi-2020-ii-dala.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/celu-greideresana-2020.html


3.  Papildus videokameru uzstādīšana drošības paaugstināšanai - papildus uzstādītas 3 videokameras. Kopējās izmaksas 220EUR.

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu remontu - kopumā nopietnāki remontdarbi veikti 15 pieslēgumos mainot pieslēguma kabeļus un skaitītājus - 125, 157, 160, 158, 122, 120, 134, 119, 138, 140, 104, 59, 161 u.c. zg. Kopējās izmaksas aptuveni 1550EUR materiāli, darbs, nodokļi.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai - organizētas vairākas aktivitātes, lai paveiktu kopīgām interesēm nepieciešamus darbus, piemēram, sporta laukuma attīstīšanai, futbola laukuma izveidei, krūmu zāģēšanai.

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu -  uzstādīts jumts  šūpoļu/slidkalniņa tornim,uzstādīti futbola vārti u.c. darbi. Kopējās izmaksas aptuveni 200EUR.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/futbola-varti-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/05/jaunumi-sporta-laukuma-2020.html


7. Veikt ziņojumu dēļa remontu  - veikti krāsošanas un citi uzturēšanas darbi.

8. Veikt ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšanu no korozijas un krāsošanu - veikta torņa tīrīšana.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

9. Turpināt veikt biedru reģistra datu atjaunošanu - darbs norit nepārtraukti. 2020.gadā aktulizēta lielākā daļa biedru reģistra informācijas. Svarīgi, lai biedriem mainoties informācijai, šī ziņa tiktu nodota ML valdei.

10. Ūdens sūkņa un ūdens torņa aprīkojuma aku remonts, lai nodrošinātu  sanitāro prasību izpildi - veikti vairāki darbi, lai uzlabotu aprīkojumu.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html

11. Veikt ūdensvada nomaiņu pie ūdenstorņa (nomainīt izrūsējušās metāla caurules pret PVC) - darbs paveikts vairākos posmos.

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/caurulu-pie-udenstorna-remonts-iii-dala.html
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

12. Veikt ūdens analīzes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/06/veiktas-kartejas-centralas-udensapgades.html


13. Uzstādīt šķērsielu nosaukuma zīmes - paveikts
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/ielu-nosaukumi-2020.htmlVeiktie ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā (regulāri sīkie remonti).
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā (nodrošināt ūdens plūsmu attīrot aizsērējumus).
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā (greiderēšana 4-5x).
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā (regulāro sīko bojājumu novēršana).
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā (apkope, bojājumu novēršana).
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā.
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju tīru (regulāra atkritumu novākšana iekšējā teritorijā, abās pieturvietās un tuvējā apkārtnē).
8. Veikta regulāra koplietošanas teritorijas zālāju pļaušana (gar galveno ceļu, sporta laukums 4x; pārējā teritorija 3x).


Papildus veikta ūdenssūkņa nomaiņa -
https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html

Ūdens pieslēgts 2021

 Centrālā ūdensapgādes sistēma pieslēgta!


Turpmākie darbi krārnu reorganizācijā turpināsies sezonas laikā.