Lapas

trešdiena, 2020. gada 2. decembris

Centrālā ūdensapgādes sistēma - atskaite, paveiktais, attīstība 2020

Šogad centrālā ūdens apgādes sistēma pieslēgta 18.aprīlī un atslēgta 21.novembrī. Šāds ūdensapgādes perioods vairāk kā 7 mēneši ir garākais ML vēsturē, ņemot vērā silto rudeni ūdens bija pieejams pat pēc valsts svētkiem. 21.novembra rītā sals -4 grādi C, kā arī vajadzība veikt vairākus remontdarbus, radīja nepieciešamību atslēgt centrālo ūdeni līdz 2021.gada pavasarim.

Uzsākot ūdensapgādes sezonu veikta ūdenstorņa iekšpuses tīrīšana, kā arī skalošana. Plāns izkrāsot ūdenstorni no iekšpuses pagaidām atlikts, jo pašu spēkiem to nav iespējams paveikt. Nepieciešami industriālo alpīnistu pakalpojumi un cits aprīkojums, piemēram, skābekļa padeve. Kopumā dārgs pakalpojums. Veiktās tīrīšanas laikā, kosntatēts, ka kopumā torņa iekšpuse ir labā tehniskā stāvoklī. Ir neliela korozija, tomēr metāls ir labi saglabājies. Tā biezums, veicot elementāros uzturēšanas darbus, ļaus tornim kalpot vēl ilgus gadus.

Ūdensapgādes perioda laikā patērēti - 10003m3 artēziskā urbuma ūdens. Skaitītāja rādījums sezonas sākumā 10909, noslēdzot 20912. Par katru patērēto m3 esam samaksājuši dabas resursu nodokli, kopā 400,12EUR.

Elektrības patēriņš - 3239kWh. Skaitītāja rādījums sezonas sākumā 8590, noslēdzot 11829. Par elektrību esam samaksājuši - 550EUR.

Sezonas laikā bijuši trīs ūdens padeves pārtraukumi, 2 no tiem īslaicīgi līdz 30min ūdens vada avārijas bojājumu novēršanai, savukārt trešais pārtraukums bija 7,5 dienas, kad savu kalpošanu beidza centrālās ūdensapgādes sūknis, kas bija uzstādīts 2007.gadā. Citi remontdarbi veikti ūdens padevi neatslēdzot, jo katra atslēgšana rada ūdens saduļķošanos, kas negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti.

Pavasarī pirms sezonas pilnībā nomainīts ūdens padeves mezgls pie ūdenstorņa, caurule no urbuma līdz tornim, tērauda posmu D50 aizstājot ar D63 PE cauruli. Šie veiktie darbi pakāpeniski uzlabo ūdens padeves kvalitāti un ūdens sastāva kvalitāti, jo samazina dzelzs avotus ūdenī. Šie darbi kopumā izmaksāja 1040EUR (darbs, materiāli, nodokļi).

Ūdenssūkņa nomaiņa noritēja sistēmiski - iegūts apstiprinājums bojājumam, sagādāti materiāli, organizēta tehnika un brigāde darbu izpildei. Izdevās sagādāt analoģisku CALPEDA sūkni, kas radīja ietaupījumu, jo nebija nepieciešamības mainīt vadības bloku. Sūknis urbumā ielaists tērauda caurules vietā ar PE cauruli un tērauda trosi, tādējādi nakamajai nomaiņai nebūs neieciešami spec tehnikas pakalpojumi. Kopumā nomaiņa izmaksāja 1600EUR (sūknis, darbs, nodokļi, materiāli).

Dažādu mazāka mēroga  remontdarbu veikšana sezonas laikā izmaksāja ~150EUR (materiāli). Darbi veikti pašu spēkiem. Piemēram, remontēts viens nolauzts publiskais ūdens krāns, viens saliekts, mainīti citi krāni dēļ ūdens noplūdēm u.c. darbi.

Atbilstoši 2020.gada 12.septembra kopsapulces lēmumam attīstīt centrālo sistēmu, lai nodrošinātu pēc iespējas patstāvīgu ūdenapgādi visu gadu, tai skaitā pārtraukt ielas publisko krānu ekspluatāciju, sākti darbi kopsapulces lēmuma realizācijai. Jau demontēti 3 publiskie krāni un izbūvēti 5 individuālie pieslēgumi. ML izmaksas ir bijušas minimālas, jo jauno pieslēgumu izbūvi apmaksā konkrētais pieslēguma lietotājs. Kopumā ML ir 27 publiskie krāni. Līdz nākamās sezonas sākumam, plānots saglabāt līdz 5 publiskajiem krāniem, kuriem jau ir izbūvētas šahtas un tos ir iespējams atslēgt un no tiem uz ziemu izlaist ūdeni pazemē. Katram lietotājam jānodrošina pieslēguma pie centrālā ūdensvada vietas hermētiskumu un iespēju atslēgt individuālo pieslēgumu, kā arī uz ziemu izlaist ūdeni no sava individuālā pieslēguma, ja to nelieto.

Centrālā ūdensvada nomaiņa Rīgas ielā. Atbilstoši kopsapulces lēmumam, plānots nomainīt centrālo D50 tērauda ūdensvadadu ceļa nomalē pret D63 PE cauruli un uzstādīt atslēgšanas krānus uz ielām, lai remontu gadījumā būtu iespēja atslēgt tikai konkrētās ielas. Šāds realizēts projekts uzlabos ūdens kvalitāti un ūdens spiedienu (šobrīd maģistrālais ūdensvads ir D50, bet šķērsielu atzari D63), kā arī pagarinās sistēmas ekspluataciju uz neierobežotu laiku. Šo plānu paredzēts realizēt par no kokmateriālu atsavināšanas iegūtajiem līdzekļiem. 

Saistītie ieraksti

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/udens-pieslegts-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html