Lapas

otrdiena, 2018. gada 25. septembris

Trīs gados paveiktais 2018

Laiks rit uz priekšu un nemanot pagājuši jau 3 gadi kopš DKS "Misas lauki" vada pārvaldnieka un padomes komanda.
Ir laiks īsam svarīgāko paveikto darbu kopsavilkumam par periodu no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada septembrim.

Darbi paveikti, nepalielinot DKS biedru naudas maksājumus, lai gan gadiem ielaisto problēmu bija ļoti daudz, kā arī dažādu izmaksu, piemēram, nodokļu maksājumi, darbaspēka izmaksu pieaugums ir bijis ievērojams. Atsevišķa papildus iemaksa ar kopsapulces lēmumu noteikta tikai elektrotīkla kapitālajam remontam, kas ļāva izvairīties no avārijas atslēgumiem, kā arī operatīvi un kvalitatīvi veikt koka stabu nomaiņu un AMKA kabeļa uzstādīšanu.
Darbus Misas lauku sakārtošanai un attīstībai izdevies paveikt, novēršot nevajadzīgus izdevumus (elektrības zudumi, elektrības nelikumīgs patēriņš, ūdens noplūdes), rūpīgi plānojot darbus un tam nepieciešamo līdzekļu apjomu, kā arī organizējot talkas un piesaistot arvien vairāk aktīvus un saimnieciski noskaņotus Misas lauku iedzīvotājus.

Paveiktais:

1. Elektrotīkla koka stabu posma kapitālais remonts, nomainot visus koka stabus un šajā posmā kailvadu vietā uzstādot izolēto AMKA kabeli.

2. Veikti būtiski galvenā ceļa, šķērsielu un galvenā ceļa dubliera seguma remonta, kā arī atsevišķos posmos jauna seguma izbūves darbi. Kopumā ceļu līdzināšanai ievesti un izlīdzināti 360m3 šķembu.

3. Novērsti elektrības zudumi, izzāģējot elektrotīklā ieaugušos kokus un veicot dažādus elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus.

4. Iztīrīta gultne mazajos šķērsielu grāvjos aptuveni 450m garumā.

5. Noliktavai uzstādīts jauns jumts, tādējādi novēršot ūdens ieplūšanu un koka konstrukciju bojājumus.

6. Attīstīts sporta laukums, uzstādot vingrošanas rīkus un citas atrakcijas bērniem un jauniešiem.

7. Sakārtota iebrauktuve Misas laukos, iztaisnojot bojātos žoga posmus un vārtu stabus, nokrāsojot žogu, kā arī sakopjot pieguļošo teritoriju.

8. Sakārtots un modernizēts ūdenstorņa elektrības pieslēgums.

9. Panākta lielākās daļas pamesto zemesgabalu sakopšana, par atsevišķu samaksu sniegts pakalpojums zemesgabala sakopšana.

10. Uzstādītas energoefektīvās ielu apgaismojuma lampas uz galvenā ceļa un nodrošināts apgaismojums visu gada periodu.

11. Veikti vairāki ūdensapgādes sistēmas cauruļu remonta darbi, tādējādi novēršot ūdens noplūdes.

12. Rekonstruēts tiltiņš uz sporta laukumu, nodrošinot drošu pārvietošanos ikvienam.

13. Uzstādīti soliņi piena punktā, sporta laukumā, pieturā pie vārtiem, kā arī remontēts sols lielajā pieturā.

14. Nodrošināta regulāra teritorijas izpļaušana un sakopšana.

15. Nomainīti 22 individuālā pieslēguma GVL elektrības kabeļi un nomainot vecā parauga skaitītājus uzstādīti 26 elektroniskie skaitītāji, tādējādi nodrošinot klientiem drošu un precīzu elektrības piegādi.

Papildus dažādi citi darbi - nodrošināta iespēja kopīgi svinēt Līgo svētkus, veikts mazo vārtiņu remonts, vairākās vietās labots perimetra nožogojums, nomainīta Misas lauku zīme un to balstošā konstrukcija, nodrošināta videonovērošanas sistēmas darbība, uzturēta mājaslapa ar aktuālo informāciju, veikta parādu piedziņa, nomainīts trešās līnijas atdalītājbloks, nomainītas ūdensapgādes sistēmas kontrollūkas, nodrošināta savlaicīga Latvenergo rēķinu apmaksa (nav bijis neviena kavējuma), laicīgi veikti visi citi maksājumi, nodrošināts atbalsts Misas lauku biedriem visdažādāko saimniecisko jautājumu risināšanā u.c.

Par visiem paveiktajiem svarīgākajiem darbiem pieejama informācija ar foto šajā mājaslapā.

Paldies visiem, kas iesaistījušies Misas laukus sakārtošanā un attīstīšanā!
Kopīgiem spēkiem vismaz tikpat ražīgi esam gatavi turpināt arī nākamo periodu!


sestdiena, 2018. gada 1. septembris

Elektrības apmaksa uz 01.09.2018.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2018.gada 1.septembri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 31.augustam.

Rēķins no piegādātāja 2644,65EUR

Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
 
Skaitītāja Nr.
Apmaksāts uz 01.09.2018.
ET200161
557
ET200033
0
ET200025
25
ET200025
0
AW00970
5733
AW00529
-143
AW00449
4650
AW00446
532
AW00441
3087
AW00437
197
AW00435
5173
AW00433
3651
AW00417
10447
AW00410
381
AW00408
291
AW00406
492
AW00209
120
AW00196
3960
AW00194
3500
AW00186
2854
AW00185
600
AW00183
1127
512015-43-2008
3195
50688691-2007
231
4733468-99
6478
4604782-206
12110
46.119.801
86
39602887-85
7777
02795106-2015
2000
62314348
99702
32466563
1186
29520461
771
26207568
342
19845470
10463
8917196
2
7653154
3273
6432905
6784
5027993
822
3571503
3271
3020797
3070
1716078
3220
1100666
1506
1009838
1561
996633
1589
979543
9585
958549
300
948373
871
933443
2235
906192
304
906132
1406
905925
5707
880026
1780
864394
371
858388
304
844703
1076
789183
1278
776001
1775
773814
635
771379
2490
769113
8042
768045
4875
762450
145
753658
867
752439
315
752206
5420
728225
2130
727682
9743
675351
1351
675339
731
672456
6500
668440
2161
666152
1225
656576
9846
642752
2500
632800
126
632693
3160
632646
1226
632608
1520
632580
5288
632553
5254
629396
12977
611282
3425
605428
4837
601579
1566
600757
1316
600675
243
600217
21358
600020
5500
593629
9713
590845
54620
590641
2029
590616
50840
590572
2800
590518
3470
590517
5231
590513
8544
590419
1900
565356
2258
552978
18607
544887
6044
544372
3200
534592
3233
531695
6198
497117
3113
493263
6355
489987
1490
476772
1930
476462
767
471518
159
469833
401
469058
8905
448835
68
448527
3930
448217
9052
447867
4242
446676
1638
444359
4492
428023
3045
422010
476
402948
1886
402890
560
402459
5511
400284
53
400131
6861
389754
5800
388310
5339
371992
3127
371808
4
370897
1583
366665
3010
361136
9796
354917
5500
353858
8882
340962
223
340954
2600
339550
30550
323256
1192
266551
2508
250905
385
242289
11298
207214
7412
205992
4337
205381
500
196740
3382
194601
13404
186011
2484
184880
2983
180779
118
162799
1000
147064
1929
123660
2664
116264
0
115878
8452
113630
2623
111783
5156
111474
14101
111134
4183
71297
8652
50564
1104
30915
94
29942
52540
29919
43463
29896
2628
23328
123
19723
122
6256
1609
6246
1436
6242
1397
5946
1000
524
334