Lapas

otrdiena, 2018. gada 25. septembris

Trīs gados paveiktais 2018

Laiks rit uz priekšu un nemanot pagājuši jau 3 gadi kopš DKS "Misas lauki" vada pārvaldnieka un padomes komanda.
Ir laiks īsam svarīgāko paveikto darbu kopsavilkumam par periodu no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada septembrim.

Darbi paveikti, nepalielinot DKS biedru naudas maksājumus, lai gan gadiem ielaisto problēmu bija ļoti daudz, kā arī dažādu izmaksu, piemēram, nodokļu maksājumi, darbaspēka izmaksu pieaugums ir bijis ievērojams. Atsevišķa papildus iemaksa ar kopsapulces lēmumu noteikta tikai elektrotīkla kapitālajam remontam, kas ļāva izvairīties no avārijas atslēgumiem, kā arī operatīvi un kvalitatīvi veikt koka stabu nomaiņu un AMKA kabeļa uzstādīšanu.
Darbus Misas lauku sakārtošanai un attīstībai izdevies paveikt, novēršot nevajadzīgus izdevumus (elektrības zudumi, elektrības nelikumīgs patēriņš, ūdens noplūdes), rūpīgi plānojot darbus un tam nepieciešamo līdzekļu apjomu, kā arī organizējot talkas un piesaistot arvien vairāk aktīvus un saimnieciski noskaņotus Misas lauku iedzīvotājus.

Paveiktais:

1. Elektrotīkla koka stabu posma kapitālais remonts, nomainot visus koka stabus un šajā posmā kailvadu vietā uzstādot izolēto AMKA kabeli.

2. Veikti būtiski galvenā ceļa, šķērsielu un galvenā ceļa dubliera seguma remonta, kā arī atsevišķos posmos jauna seguma izbūves darbi. Kopumā ceļu līdzināšanai ievesti un izlīdzināti 360m3 šķembu.

3. Novērsti elektrības zudumi, izzāģējot elektrotīklā ieaugušos kokus un veicot dažādus elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus.

4. Iztīrīta gultne mazajos šķērsielu grāvjos aptuveni 450m garumā.

5. Noliktavai uzstādīts jauns jumts, tādējādi novēršot ūdens ieplūšanu un koka konstrukciju bojājumus.

6. Attīstīts sporta laukums, uzstādot vingrošanas rīkus un citas atrakcijas bērniem un jauniešiem.

7. Sakārtota iebrauktuve Misas laukos, iztaisnojot bojātos žoga posmus un vārtu stabus, nokrāsojot žogu, kā arī sakopjot pieguļošo teritoriju.

8. Sakārtots un modernizēts ūdenstorņa elektrības pieslēgums.

9. Panākta lielākās daļas pamesto zemesgabalu sakopšana, par atsevišķu samaksu sniegts pakalpojums zemesgabala sakopšana.

10. Uzstādītas energoefektīvās ielu apgaismojuma lampas uz galvenā ceļa un nodrošināts apgaismojums visu gada periodu.

11. Veikti vairāki ūdensapgādes sistēmas cauruļu remonta darbi, tādējādi novēršot ūdens noplūdes.

12. Rekonstruēts tiltiņš uz sporta laukumu, nodrošinot drošu pārvietošanos ikvienam.

13. Uzstādīti soliņi piena punktā, sporta laukumā, pieturā pie vārtiem, kā arī remontēts sols lielajā pieturā.

14. Nodrošināta regulāra teritorijas izpļaušana un sakopšana.

15. Nomainīti 22 individuālā pieslēguma GVL elektrības kabeļi un nomainot vecā parauga skaitītājus uzstādīti 26 elektroniskie skaitītāji, tādējādi nodrošinot klientiem drošu un precīzu elektrības piegādi.

Papildus dažādi citi darbi - nodrošināta iespēja kopīgi svinēt Līgo svētkus, veikts mazo vārtiņu remonts, vairākās vietās labots perimetra nožogojums, nomainīta Misas lauku zīme un to balstošā konstrukcija, nodrošināta videonovērošanas sistēmas darbība, uzturēta mājaslapa ar aktuālo informāciju, veikta parādu piedziņa, nomainīts trešās līnijas atdalītājbloks, nomainītas ūdensapgādes sistēmas kontrollūkas, nodrošināta savlaicīga Latvenergo rēķinu apmaksa (nav bijis neviena kavējuma), laicīgi veikti visi citi maksājumi, nodrošināts atbalsts Misas lauku biedriem visdažādāko saimniecisko jautājumu risināšanā u.c.

Par visiem paveiktajiem svarīgākajiem darbiem pieejama informācija ar foto šajā mājaslapā.

Paldies visiem, kas iesaistījušies Misas laukus sakārtošanā un attīstīšanā!
Kopīgiem spēkiem vismaz tikpat ražīgi esam gatavi turpināt arī nākamo periodu!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru