Lapas

trešdiena, 2019. gada 18. septembris

Drošība, būsim modri 2019

Saņemti 2 ziņojumi no iedzīvotājiem par aizdomīgu personu pārvietošanos Misas lauku teritorijā diennakts tumšajā laikā.

Atgādinām, ka nepiederošām personām vai personām bez uzaicinājuma Misas lauku teritorijā nav ko darīt, tādēļ lūdzam ziņot valdei par šādiem gadījumiem! Vēlams nosūtot arī foto, informācija tiks nodota sadarbības partneriem drošības jautājumos tai skaitā kriminālpolicijai.

Iepriekš...

http://misaslauki.blogspot.com/2018/12/ipasumu-drosiba-busim-modri-2018.html

Jaunas LED ielu apgaismojuma laternas pie īpašumiem 2019

Misas lauku biedriem līdz 10.oktobrim ir iespēja pieteikties kopīgai ielu laternu iegādei.
Uz doto brīdi jau 2 biedri ir pieteikušies laternu uzstādīšanai stabos pie mājām, lai cena būtu pēc iespējas draudzīgāka nepieciešami vēl papildus interesenti.

Atgādinām, ka Misas laukos galvenā ceļa apgaismojumu nodrošinām par ciemata līdzekļiem, bet laternas šķērsielās tiek pieslēgtas pie individuālajiem skaitītājiem un lietotājs sedz arī laternas iegādes izdevumus, savukārt piegādi un uzstādīšanu veic DKS bez maksas.

Viena no iepriekšējām iegādēm
http://misaslauki.blogspot.com/2018/02/ielu-apgaismojuma-lampas-2018.html

Ūdens avārijas novēršana 2019

Novērsta vēl viena ūdens noplūde, kas izveidojusies sakarā ar bojājumu individuālā pieslēgumā pie centrālā ūdensvada.
Īslaicīgi atslēdzot centrālo sistēmu veikta bojātā cauruļvada demontāža un jaunu detaļu uzstādīšana. Darbs paveikts aptuveni 2h laikā.

Izdevumus sedza pieslēguma lietotājs.

Iedzīvotājs pamanīja noplūdi un informēja Misas lauku vadību

Pilns ar ūdeni

Atslēdzot sistēmu un atsūknējot ūdeni redzams, ka ūdens plūst no bojāta ūdenskrāna

Tiek sagatavotas un uzstādītas jaunas detaļas

Grāvju tīrīšanas darbi turpinās 2019

Sakarā ar zemo ūdens līmeni grāvju meliorācijas sistēmā, grāvju gultnes tīrīšanas darbi turpinās.

Pilnībā iztīrīts maģistrālais grāvis 3 šķērsielā no galvenā ceļa līdz vietai, kur iepriekš tīrīšanas darbus veicām ar traktoru. Šajā posmā traktors gultni nevarēja aizsniegt sakarā ar apstādījumiem un augošajiem kokiem.
Papildus jau iztīrīts grāvja posms gar galveno ceļu.

Darbi vēl tiks turpināti līdz to ļaus laika apstākļi.

Mūsu grāvjos sastopamas pat mazas zivtiņas

Pielīdzināta grāvmala pēc darbiem ar traktortehniku

Šis posms iztīrīts ar pieguļošās teritorijas saimnieku palīdzību. Bez jebkāda aicinājuma pēc zāles nopļaušanas gultne iztīrīta. Paldies!


Veikta apgaita un dažādu aizsērējumu likvidēšana arī grāvī aiz Misas lauku robežām

Veikta caurtekas tīrīšana maģistrālā grāvja galā. Pēc iztīrīšanas ūdens līmenis vēl būtiski nokritās

Iztīrīts posms 3 šķērsielāĻoti efektīvs instruments grāvju tīrīšanāVēl tiks tīrīts

Vēl tiks tīrīts

Iztīrīts posms

Pēc iztīrīšanas ūdens līmenis nokritās par 10cm


Paveiktie elektrotīkla remontdarbi augusta un septembra mēnesī 2019

Misas laukos augusta otrajā pusē un septembra pirmajā pusē veikti vairāki vietējā elektrotīkla remontdarbi. Tajā skaitā mainīti pieslēguma kabeļi no skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai, veikta sadales kastu apkope un nostiprināšana, drošinātāju maiņa.
Darbi veikti periodā, kad ciematā paliek arvien mazāk vasaras iedzīvotāju, bet pirms apkures sezonas sākuma.
Kopējās darbu izmaksas darbs, darbaspēka nodokļi, jauni materiāli, materiāli no iepriekšējām iegādēm - ~670EUR. Remontdarbi paveikti elektriķim ierodoties vairākos piegājienos.

Jauni pieslēguma kabeļi šādiem īpašumiem - 53, 127, 137, 139, 55, 47/49, 173, 174, 176.

Sakarā ar iepriekš konstatētu elektrības pieslēguma kabeļa gaisa vadu līnijai bojājumu posmā, kas atrodas zem zemes, turpmāk individuālo pieslēguma kabeļu ievilkšana kastē caur zemi vairs netiks pieļauta. Attiecīgi kabelis no gaisa vadu līnijas sasniedz skaitītāju nenokļūstot zemē, tādējādi iespējams patstāvīgi kontrolēt tā tehnisko stāvokli.

Remontdarbi ļaus nodrošināt elektrības padeves stabilitāti un nepārtrauktību gan individuālajiem lietotājiem, gan visam ciematam kopumā.

Šogad paredzētā vēl viena plānveida elektrotīkla būtisku remontdarbu diena, kā arī sakarā ar iedzīvotāju vēlmi, lai pie viņu īpašumiem tiek uzstādītas ielu laternas, būs jāveic vairāki elektromontāžas darbi, tomēr sakarā ar šiem darbiem nav paredzēta ilgstoša elektrības atslēgšana.

Jauns pieslēguma kabelis

Jauns kabelis

Jauns kabelis, iepriekš no 3 fāzēm 2 jau bija nodegušas


Izmantojam iepriekšējo remontdarbu atlikumus

Pie 161zg. atkal laiks apgriezt tūjas

Kaste ar trīs skaitītājiem, atbilstoši noteikumiem izlikta ārpus teritorijas

Jauns kvalitatīvs kabelis

Jauns kabelis un sadales kaste izlikta ielas pusē

Jauns kabelis līdz GVL un paralēlajam pieslēgumam

Jauns kabelis

otrdiena, 2019. gada 10. septembris

Elektrotīkla remontdarbi 11.09.2019.

Sakarā ar plānveida elektrotīkla remontdarbiem 11.09.2019.iespējami vairāki īslaicīgi elektrības atslēgumi 1, 2 un 4 līnijā. Prognozētais visilgākais elektrības atslēgums paredzams 2 līnijā.

Galvenos plānveida remontdarbus paredzēts paveikt līdz apkures sezonas sākumam.

svētdiena, 2019. gada 1. septembris

Elektrības apmaksa uz 01.09.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.septembri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.augustam.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.septembrim, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.09.2019.
W3617 243
ET200718 0
ET200644 174
ET200618 370
ET200595 677
ET200161 1884
ET200033 5
ET200025 550
BG01620 200
BG01613 1000
BG01584 252
BG01254 817
BG00590 26
AW00970 8073
AW00529 312
AW00449 7635
AW00446 1755
AW00441 4582
AW00437 297
AW00435 9191
AW00433 5951
AW00417 13179
AW00410 581
AW00408 402
AW00406 762
AW00215 9233
AW00209 255
AW00196 6393
AW00194 8805
AW00186 10157
AW00185 2902
AW00183 2812
AW00161 419
512015-43-2008 3510
50688691-2007 231
4733468-99 7578
4604782-206 12156
46.119.801 86
39602887-85 8952
02795106-2015 2800
62314348 99702
32466563
1486
29520461
782
26207568 504
19845470 11739
8917196 2
7653154 4127
6432905 19364
5027993 1017
3571503 3271
3020797 3310
2087710 208
1716078 3220
1100666 1620
1009838 1681
996633 1920
979543 9650
958549 662
948373 871
933443 2235
906192 304
906132 1430
905925 6449
880026 3761
864394 425
858388 304
789183 309
776001 1875
773814 1132
771379 2653
769113 8842
768045 5744
762450 145
752439 315
752206 6000
728225 2301
727682 1095
676833 1332
675351 1351
675339 901
672456 7077
670329 1124
666152 1724
656576 12424
642752 3000
632800 145
632693 3295
632646 1253
632608 1520
632580 6688
632553
7254
629396 14564
611282 3525
605428 5895
601579 1766
600757 1460
600675 1121
600020 6044
593629 9782
590845 60608
590641 2299
590572 2800
590518 3800
590517 5722
590513 11487
590419 1921
565356 3253
552978 22167
544887 7056
534592 3511
531695 10446
527723 9865
497117 3379
493263 6722
476772 1930
476462 767
471518 159
469833 401
469058 12
448835 68
448527 4830
448217 9651
447867
5378
446676 1638
444359 4592
428023 3570
422010 476
402948 1901
402890 560
402459 6111
400284 53
400131 7800
389754 58006
388310 6939
371992 3727
371808 19
370897 1905
370897 0
354917 6394
353858 8882
340962 223
340954 2999
339550 34348
323256 1392
266551 2508
250905 485
242289 4083
205992 4770
205381 500
196740 3517
194601 13726
186011 3305
184880 3884
180779 118
162799 1200
123660 3139
116264 0
115878 13138
113630 2935
111783 5966
111134 4483
71297 8788
50564 1218
30915 115
29942 57290
29919 47063
29896 3962
23328 123
19723 122
6256 1609
6246 1580
6242 1368
5946 1200
524 334