Lapas

trešdiena, 2019. gada 18. septembris

Grāvju tīrīšanas darbi turpinās 2019

Sakarā ar zemo ūdens līmeni grāvju meliorācijas sistēmā, grāvju gultnes tīrīšanas darbi turpinās.

Pilnībā iztīrīts maģistrālais grāvis 3 šķērsielā no galvenā ceļa līdz vietai, kur iepriekš tīrīšanas darbus veicām ar traktoru. Šajā posmā traktors gultni nevarēja aizsniegt sakarā ar apstādījumiem un augošajiem kokiem.
Papildus jau iztīrīts grāvja posms gar galveno ceļu.

Darbi vēl tiks turpināti līdz to ļaus laika apstākļi.

Mūsu grāvjos sastopamas pat mazas zivtiņas

Pielīdzināta grāvmala pēc darbiem ar traktortehniku

Šis posms iztīrīts ar pieguļošās teritorijas saimnieku palīdzību. Bez jebkāda aicinājuma pēc zāles nopļaušanas gultne iztīrīta. Paldies!


Veikta apgaita un dažādu aizsērējumu likvidēšana arī grāvī aiz Misas lauku robežām

Veikta caurtekas tīrīšana maģistrālā grāvja galā. Pēc iztīrīšanas ūdens līmenis vēl būtiski nokritās

Iztīrīts posms 3 šķērsielāĻoti efektīvs instruments grāvju tīrīšanāVēl tiks tīrīts

Vēl tiks tīrīts

Iztīrīts posms

Pēc iztīrīšanas ūdens līmenis nokritās par 10cm


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru