Lapas

ceturtdiena, 2016. gada 8. septembris

Elektrības apmaksa uz 01.09.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 1.septembri.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2016.gada 31.augustam.

Informācija atspoguļota norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu vai SMS veidā šīs informācijas pieprasījumu.

Latvenergo rēķins par augustu 2059,04EUR
Gaidām biedru maksājumus!
 
Atgādinājums: Ir svarīgi regulāri norēķināties par patērēto elektrību!
Sīkāk http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Īpašs atgādinājums tuvojoties vasaras noslēgumam - atstājot dārzu ziemas mierā, obligāti jābūt apmaksātam elektrības patēriņam atbilstoši individuālajam skaitītājam. Neapmaksātais patēriņš automātiski tiks uzskatīts par PARĀDU!

Skaitītāja Nr. Rādījums
524 211
1615 48433
5946 800
6242 1098
6256 1250
19723 2
23328 123
29896 2569
29919 36324
29942 40990
30915 94
50564 1044
59064 1566
71297 8443
111474 13037
111783 3747
113630 1755
115878 28504
123660 1715
147064 19191
162799 641
180779 58
184880 1104
186011 704
194601 12687
196740 1800
205381 500
205992 2960
207214 5312
242289 16813
250905 385
266551 2448
323256 1192
339550 22400
340954 2200
340962 223
351308 7560
353858 8882
354917 5460
361136 15402
366665 2212
370897 1353
371673 8659
371992 2527
388310 3987
389272 33315
389754 47512
400131 5577
402459 4711
402890 250
402948 1886
422010 476
428023 2235
444359 3072
446676 1189
447867 2182
448217 6657
448527 3146
448835 68
469058 8777
471518 90
476772 1210
489987 1071
493263 5531
497117 2476
531695 1833
544372 2800
544887 4544
552978 12171
590380 9278
590419 1529
590515 3759
590518 2340
590572 1758
590616 40490
590641 1385
590845 41458
593629 9560
596581 19998
600020 3640
600217 15801
600675 213
600757 1137
601579 1386
611282 3425
629396 10039
632553 3154
632580 3488
632608 1520
632693 2564
632800 126
642752 1700
656576 6852
666152 1115
668440 1540
672456 5682
675339 524
692935 15900
727682 7629
728225 1920
752206 3900
752439 315
753634 636
753658 667
754097 2317
762450 145
768045 4366
769113 6742
771379 2490
773814 597
776001 1575
777936 3205
844703 872
858388 304
864394 208
880026 8353
902251 906
905925 5707
906192 189
933443 1904
948373 871
958549 100
979543 9565
996633 1000
1009838 1340
1100666 985
1457868 1415
1716078 3220
2677491 25781
3020797 2700
3571503 2763
5027993 564
6432905 10227
7653154 3033
8917196 2
26207568 0
32466563 706
62314348 99582
02795106-2015 413
39602887-85 5000
46.119.801 86
4604782-206 11970
50688691-2007 169
512015-43-2008
4733468-99
605428
111134
2746
4478
4237
3783

otrdiena, 2016. gada 6. septembris

Kopsapulcē 27.08.2016. pieņemtie svarīgākie lēmumi un apspriestie jautājumi

1. Uzņemt DKS "Misas lauki" jaunu biedru.
2. Pieņemt zināšanai 2016.gada budžeta un darbu plāna izpildes rezultātus. Svarīgākais - budžeta ieņēmumi no biedru naudām pārsniedz plānoto, no parādniekiem atgūts vairāk nekā bija iecerēts. Parādnieku skaits samazinās savukārt parādu apjoms nesamazinās, jo ilgstošajiem parādniekiem parāda apjoms palielinās par 2016.gada biedra naudas apmēru. Visi DKS saņemtie rēķini ir apmaksāti, kavējumu maksājumos Latvenergo nav bijis. Elektrības zudumu praktiski nav (šis rādītājs vēl tiks apkopots gada beigās).
3. Gada sākumā plānotā trimmera iegāde atlikta, sakarā ar atbilstoša darba spēka trūkumu. Tiek izmantoti profesionāla zāles pļaušanas uzņēmuma pakalpojumi, izmaksas vidēji 0,018 EUR/m2.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par šogad paveikto kapitālo remontu elektrotīklam.
5. Kā nākamās prioritātes elektrotīkla sakārtošanā noteikt: 1. elektrības pieslēguma pie ūdenstorņa remontu un modernizāciju; 2. individuālo pieslēgumu kabeļu pakāpenisku nomaiņu.
6. Iekļaut vietējā tarifā Sadales tīklu tarifu palielinājumu.
7. Ņemot vērā veikto pārrunu ar potenciālajiem elektrības pārdevējiem rezultātus, arī turpmāk izvēlēties Latvenergo piedāvājumu. Atbilstoši pārrunās panāktajam elektrības cenas samazinājumam, ir pamats uzskatīt, ka neskatoties uz Sadales tīklu komponentes palielinājumu vietējā tarifā, galīgā vietējā tarifa likme būs zemāka nekā tā ir šobrīd.
8. Pieņemt zināšanai, ka arvien vairāk esošie biedri iegādājas papildu zemesgabalus DKS apsaimniekotajā teritorijā. Šogad notikuši vairāki šādi darījumi. Tādējādi nākotnē ir paredzams biedru naudas ieņēmumu kritums, jo par papildus zemesgabalu maksa ir tikai 10EUR. Savukārt iedzīvotāju prasības pret kooperatīva pakalpojumiem tikai pieaug. Nākotnē šis jautājums būs jāsabalansē.
9. Noteikt pārvaldnieka algu kā pusi no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, apmaksāt degvielas iegādes izdevumus.
10. Kā 2017.gada prioritāti DKS "Misas lauki" darbu un budžeta plānā noteikt ceļu sakārtošanu - šķembu virskārtas uzklāšana un izlīdzināšana. Darbus paredzēts veikt biedra naudu budžeta ietvaros.
11. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta pirmā pasūtītā ielu apgaismojuma LED lampa un pēc papildu piederumu (sensori u.tml.) sagādes tā tiks uzstādīta pie galvenā ceļa.

piektdiena, 2016. gada 2. septembris

1. SEPTEMBRIS


 

Sveicam visus Misas lauku skolniekus, bērnudārza gaitu uzsācējus, pedagogus, zinātniekus un pārējos izglītības nozares darbiniekus ar jaunā mācību gada sākšanos!

DKS "Misas lauki"