Lapas

otrdiena, 2016. gada 6. septembris

Kopsapulcē 27.08.2016. pieņemtie svarīgākie lēmumi un apspriestie jautājumi

1. Uzņemt DKS "Misas lauki" jaunu biedru.
2. Pieņemt zināšanai 2016.gada budžeta un darbu plāna izpildes rezultātus. Svarīgākais - budžeta ieņēmumi no biedru naudām pārsniedz plānoto, no parādniekiem atgūts vairāk nekā bija iecerēts. Parādnieku skaits samazinās savukārt parādu apjoms nesamazinās, jo ilgstošajiem parādniekiem parāda apjoms palielinās par 2016.gada biedra naudas apmēru. Visi DKS saņemtie rēķini ir apmaksāti, kavējumu maksājumos Latvenergo nav bijis. Elektrības zudumu praktiski nav (šis rādītājs vēl tiks apkopots gada beigās).
3. Gada sākumā plānotā trimmera iegāde atlikta, sakarā ar atbilstoša darba spēka trūkumu. Tiek izmantoti profesionāla zāles pļaušanas uzņēmuma pakalpojumi, izmaksas vidēji 0,018 EUR/m2.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par šogad paveikto kapitālo remontu elektrotīklam.
5. Kā nākamās prioritātes elektrotīkla sakārtošanā noteikt: 1. elektrības pieslēguma pie ūdenstorņa remontu un modernizāciju; 2. individuālo pieslēgumu kabeļu pakāpenisku nomaiņu.
6. Iekļaut vietējā tarifā Sadales tīklu tarifu palielinājumu.
7. Ņemot vērā veikto pārrunu ar potenciālajiem elektrības pārdevējiem rezultātus, arī turpmāk izvēlēties Latvenergo piedāvājumu. Atbilstoši pārrunās panāktajam elektrības cenas samazinājumam, ir pamats uzskatīt, ka neskatoties uz Sadales tīklu komponentes palielinājumu vietējā tarifā, galīgā vietējā tarifa likme būs zemāka nekā tā ir šobrīd.
8. Pieņemt zināšanai, ka arvien vairāk esošie biedri iegādājas papildu zemesgabalus DKS apsaimniekotajā teritorijā. Šogad notikuši vairāki šādi darījumi. Tādējādi nākotnē ir paredzams biedru naudas ieņēmumu kritums, jo par papildus zemesgabalu maksa ir tikai 10EUR. Savukārt iedzīvotāju prasības pret kooperatīva pakalpojumiem tikai pieaug. Nākotnē šis jautājums būs jāsabalansē.
9. Noteikt pārvaldnieka algu kā pusi no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, apmaksāt degvielas iegādes izdevumus.
10. Kā 2017.gada prioritāti DKS "Misas lauki" darbu un budžeta plānā noteikt ceļu sakārtošanu - šķembu virskārtas uzklāšana un izlīdzināšana. Darbus paredzēts veikt biedra naudu budžeta ietvaros.
11. Pieņemt zināšanai, ka ir saņemta pirmā pasūtītā ielu apgaismojuma LED lampa un pēc papildu piederumu (sensori u.tml.) sagādes tā tiks uzstādīta pie galvenā ceļa.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru