Lapas

trešdiena, 2020. gada 2. decembris

Centrālā ūdensapgādes sistēma - atskaite, paveiktais, attīstība 2020

Šogad centrālā ūdens apgādes sistēma pieslēgta 18.aprīlī un atslēgta 21.novembrī. Šāds ūdensapgādes perioods vairāk kā 7 mēneši ir garākais ML vēsturē, ņemot vērā silto rudeni ūdens bija pieejams pat pēc valsts svētkiem. 21.novembra rītā sals -4 grādi C, kā arī vajadzība veikt vairākus remontdarbus, radīja nepieciešamību atslēgt centrālo ūdeni līdz 2021.gada pavasarim.

Uzsākot ūdensapgādes sezonu veikta ūdenstorņa iekšpuses tīrīšana, kā arī skalošana. Plāns izkrāsot ūdenstorni no iekšpuses pagaidām atlikts, jo pašu spēkiem to nav iespējams paveikt. Nepieciešami industriālo alpīnistu pakalpojumi un cits aprīkojums, piemēram, skābekļa padeve. Kopumā dārgs pakalpojums. Veiktās tīrīšanas laikā, kosntatēts, ka kopumā torņa iekšpuse ir labā tehniskā stāvoklī. Ir neliela korozija, tomēr metāls ir labi saglabājies. Tā biezums, veicot elementāros uzturēšanas darbus, ļaus tornim kalpot vēl ilgus gadus.

Ūdensapgādes perioda laikā patērēti - 10003m3 artēziskā urbuma ūdens. Skaitītāja rādījums sezonas sākumā 10909, noslēdzot 20912. Par katru patērēto m3 esam samaksājuši dabas resursu nodokli, kopā 400,12EUR.

Elektrības patēriņš - 3239kWh. Skaitītāja rādījums sezonas sākumā 8590, noslēdzot 11829. Par elektrību esam samaksājuši - 550EUR.

Sezonas laikā bijuši trīs ūdens padeves pārtraukumi, 2 no tiem īslaicīgi līdz 30min ūdens vada avārijas bojājumu novēršanai, savukārt trešais pārtraukums bija 7,5 dienas, kad savu kalpošanu beidza centrālās ūdensapgādes sūknis, kas bija uzstādīts 2007.gadā. Citi remontdarbi veikti ūdens padevi neatslēdzot, jo katra atslēgšana rada ūdens saduļķošanos, kas negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti.

Pavasarī pirms sezonas pilnībā nomainīts ūdens padeves mezgls pie ūdenstorņa, caurule no urbuma līdz tornim, tērauda posmu D50 aizstājot ar D63 PE cauruli. Šie veiktie darbi pakāpeniski uzlabo ūdens padeves kvalitāti un ūdens sastāva kvalitāti, jo samazina dzelzs avotus ūdenī. Šie darbi kopumā izmaksāja 1040EUR (darbs, materiāli, nodokļi).

Ūdenssūkņa nomaiņa noritēja sistēmiski - iegūts apstiprinājums bojājumam, sagādāti materiāli, organizēta tehnika un brigāde darbu izpildei. Izdevās sagādāt analoģisku CALPEDA sūkni, kas radīja ietaupījumu, jo nebija nepieciešamības mainīt vadības bloku. Sūknis urbumā ielaists tērauda caurules vietā ar PE cauruli un tērauda trosi, tādējādi nakamajai nomaiņai nebūs neieciešami spec tehnikas pakalpojumi. Kopumā nomaiņa izmaksāja 1600EUR (sūknis, darbs, nodokļi, materiāli).

Dažādu mazāka mēroga  remontdarbu veikšana sezonas laikā izmaksāja ~150EUR (materiāli). Darbi veikti pašu spēkiem. Piemēram, remontēts viens nolauzts publiskais ūdens krāns, viens saliekts, mainīti citi krāni dēļ ūdens noplūdēm u.c. darbi.

Atbilstoši 2020.gada 12.septembra kopsapulces lēmumam attīstīt centrālo sistēmu, lai nodrošinātu pēc iespējas patstāvīgu ūdenapgādi visu gadu, tai skaitā pārtraukt ielas publisko krānu ekspluatāciju, sākti darbi kopsapulces lēmuma realizācijai. Jau demontēti 3 publiskie krāni un izbūvēti 5 individuālie pieslēgumi. ML izmaksas ir bijušas minimālas, jo jauno pieslēgumu izbūvi apmaksā konkrētais pieslēguma lietotājs. Kopumā ML ir 27 publiskie krāni. Līdz nākamās sezonas sākumam, plānots saglabāt līdz 5 publiskajiem krāniem, kuriem jau ir izbūvētas šahtas un tos ir iespējams atslēgt un no tiem uz ziemu izlaist ūdeni pazemē. Katram lietotājam jānodrošina pieslēguma pie centrālā ūdensvada vietas hermētiskumu un iespēju atslēgt individuālo pieslēgumu, kā arī uz ziemu izlaist ūdeni no sava individuālā pieslēguma, ja to nelieto.

Centrālā ūdensvada nomaiņa Rīgas ielā. Atbilstoši kopsapulces lēmumam, plānots nomainīt centrālo D50 tērauda ūdensvadadu ceļa nomalē pret D63 PE cauruli un uzstādīt atslēgšanas krānus uz ielām, lai remontu gadījumā būtu iespēja atslēgt tikai konkrētās ielas. Šāds realizēts projekts uzlabos ūdens kvalitāti un ūdens spiedienu (šobrīd maģistrālais ūdensvads ir D50, bet šķērsielu atzari D63), kā arī pagarinās sistēmas ekspluataciju uz neierobežotu laiku. Šo plānu paredzēts realizēt par no kokmateriālu atsavināšanas iegūtajiem līdzekļiem. 

Saistītie ieraksti

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/udens-pieslegts-2020.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-udensapgades-mezgla.html

https://misaslauki.blogspot.com/2020/07/dzilurbuma-sukna-bojajums-2020.html


ceturtdiena, 2020. gada 5. novembris

Elektrības apmaksa uz 01.11.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.


Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

Elektrības apmaksa uz 01.10.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.


Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.svētdiena, 2020. gada 20. septembris

Kopsapulces 12.09.2020. kopsavilkums

 1. Pieņemts lēmums par 6 jaunu biedru uzņemšanu, sakarā ar īpašumu iegādi mūsu ciematā (4) un mantošanas kārtībā iegūtām īpašumtiesībām (2).

 

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā:

- Veikti ciemata ceļu remontdarbi - uzklāts no jauna vai papildināts šķembu segums un veikti līdzināšanas darbi ar traktoru un greideri – Iecavas, Āžukroga, Lielpūteļu, Mežastūru, Silamajoru, Galakroga, Pānu un Rīgas ielās, kā arī citos ielu posmos. Pāris turpmākajos gados vairs nav plānojami tik lieli šķembu seguma remontdarbi;

- Veikta grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšana – pavasarī ar roku darbu koncentrējoties uz mazākajiem grāvjiem, vasarā ar traktoru – iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu visā garumā, Iecavas ielā, Blauku ielā, Baldones ielā;

- Uzstādītas ielu nosaukumu zīmes, vēl šogad uzstādīsim zīmes ielās kur nav žoga pie kā piestiprināt zīmi, izmantojot no urbuma izvilktās metāla caurules;

- Sporta laukumā uzstādīts jumts tornim, tilts jauniešiem, futbola vārti, atjaunots krāsojums;

- Elektrotīklā uzstādīti 10 jauni skaitītāji, nomainīti 8 pieslēguma kabeļi, vēl šogad paredzēts nomainīt 3. Bijuši 2 īssavienojumi;

- Nomainīts ūdens sadales mezgls pie ūdenstorņa, caurule no urbuma uz torni, kabelis;

- Beidza darboties ūdens sūknis, kas bija nokalpojis 13 gadus. 2018.gadā plānojām, ka sūkņa nomaiņa aizņems 2 nedēļas un maksās 3000EUR. Faktiski darbu izdevās pabeigt 1 nedēļas laikā un 2x lētāk par 1600EUR. Uzstādīts jauns sūknis, jauna PE caurule, jauns kabelis, izdevās dabūt identisku sūkni, tādējādi nebija jāmaina vadības bloks, kas papildus radīja 250EUR ekonomiju; Veco sūkni pavasarī vedīsim uz remontu, lai būtu rezerves sūknis, sūkņa nomaiņa sakarā ar veikto modernizāciju, tagad būs vienkāršāka. Atslēguma laikā remontēti individuālie pieslēgumi uzlikti krāni, jo kā izrādījās tie nav bijuši uzstādīti;

- Veikti patstāvīgie uzturēšanas darbi – ceļa greiderēšana 4x, sīkie elektrodarbi, ūdens apgādes sistēmas darbi (krānu maiņa, nolauzts 1 krāns), sporta laukuma uzturēšana;

- Palīdzēts biedriem dažādos saimnieciskos jautājumos;

- Ciematā 64 deklarēti iedzīvotāji, faktiski dzīvo 75, 32 patstāvīgi apdzīvotas mājas, 35 mājas tiek apmeklētas vismaz vienreiz nedēļā, pārējās pamatā apdzīvotas tikai pa vasaru.

 

3. Novadu reformas ietekme uz mūsu ciematu, atbilstoši šī brīža informācijai:

- Baldonē pašvaldības nebūs, pašvaldības iestādes būs Ķekavā;

- Poliklīnika ar laiku arī tikai Ķekavā;

- Pašvaldības policija saglabāsies;

- Būs stingras būvniecības prasības un kontrole;

- Kopumā plānojams, ka sadarbība ar Ķekavas domi būs laba.

 

4. Pieņemts lēmums par asfalta seguma uz galvenā ceļa uzklāšanas projekta virzīšanu tālāk, lai kopā ar pašvaldības finansējumu to paveiktu 2021.gadā. Informācija par nepieciešamo līdzfinansējumu tiks sniegta 2021.gada sākumā.

 

5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība. Pieņemts lēmums uzdot valdei organizēt koku ciršanu DKS īpašumos un iegūtos līdzekļus novirzīt centrālā ūdensvada nomaiņai un citu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pēc iespējas patstāvīgu ūdensapgādi visu gadu.

 

6. Nolemts, ka apsaimniekošanas līgums ar biedriem netiks slēgts, biedra un DKS savstarpējās attiecības regulē statūti un Kārtības rullis, kas ir pietiekams tiesiskais regulējums.

 

7. Nolemts izveidot darba grupu, kas līdz decembrim sagatavos statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas. Tas nepieciešams sakarā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.

 

8. Nolemts 2021.gadā organizēt DKS 40 gadu svinības.

 

9. Dažādi jautājumi

– biedriem pirms ziemas sākšanās jāsaved kārtībā savu īpašumu signalizācijas, lai nebūtu viltus trauksmes;

- sakarā lāču izplatīšanos Latvijā, jāievēro piesardzības pasākumi, jo drīzumā tie var sasniegt arī mūsu apkārtni;

- novembrī tiek plānota talka dažādu darbu paveikšanai un kopā sanākšanai;

- aktuāli ir savest kārtībā savu īpašumu dokumentāciju, īpaši būvniecības jautājumus.

sestdiena, 2020. gada 5. septembris

Elektrības apmaksa uz 01.09.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.


Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.09.2020.
354917 7603
32466563 2706
593629 10005
497117 3795
402459 6511
600675 1121
180779 199
3571503 3271
448527 5230
728225 2301
605428 6168
ET200161 3235
632646 1280
6432905 21938
ET200644 337
340954 3323
534592 3545
194601 13933
448835 68
371808 60
111134 4573
670329 1124
BG01584 955
4733468-99 8778
242289 7857
422010 476
2087710 208
ET200025 1182
632608 1520
858388 346
3020797 3700
776001 2175
400284 53
39602887-85 11052
544887 7418
W3617 1757
448217 10732
666152 2075
402890 560
6256 1880
672456 7562
6242 1368
46.119.801 86
23328 123
444359 4782
476772 1934
AW00410 581
5027993 1177
339550 37972
864394 479
BG01254 4068
629396 15754
469058 12
469833 401
266551 2508
AW00408 560
AW00970 15167
388310 8089
BG01620 500
250905 485
590517 6603
ET200595 1777
590513 13726
769113 9542
123660 3577
531695 13473
5946 1400
762450 251
186011 4654
768045 6317
ET200033 162
958549 1232
789183 509
205992 5040
590641 2570
8917196 2
590419 1921
AW00209 471
111783 6639
590845 66108
AW00417 17503
771379 2653
AW00529 664
AW00183 3839
205381 500
590572 3151
675339 994
632693 3295
447867 6628
29520461 782
AW00406 1191
AW00446 2387
100201760 193
IEC61036 60
71297 8923
600020 6900
50688691-2007 366
996633 2272
29919 50663
BG01613 4647
19845470 13116
611282 5150
340962 223
979543 9650
19723 203
642752 3400
184880 4984
323256 1600
1100666 1757
389754 58046
02795106-2015 3470
AW00161 1494
1716078 3454
880026 5843
773814 1436
AW00215 15215
370897 2186
370897 0
675351 1351
600757 1622
AW00437 397
601579 1766
62314348 99972
7653154 4480
590518 4500
353858 9190
AW00185 5065
29896 4062
BG00590 164
402948 1976
1009838 1681
30915 115
905925 7000
656576 14586
ET200618 1015
29942 61894
527723 9905
906132 1510
400131 9700
115878 17907
AW00186 15285
AW00194 13700
948373 920
428023 4075
632800 145
AW00449 11000
906192 304
727682 5955
552978 26351
196740 3517
AW00433 8571
AW00441 6582
371992 4027
676833 1386
493263 7165
565356 4212
512015-43-2008 3705
6246 1731
26207568 504
50564 1272
113630 3259
162799 1550
933443 2312
752206 6950
AW00196 8711
446676 2070
471518 159
4604782-206 12269
AW00435 12255
752439 315
632580 7288
632553 7654
ET200718 0

svētdiena, 2020. gada 16. augusts

Kopsapulce 2020/2

 2020.gada 12.septembrī notiks 

DKS "Misas lauki" kopsapulce.

Norises vieta un laiks: 
Baldones pagasts, Baldones novads, VALDES 
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00

Darba kārtība:
1. Jaunu biedru uzņemšana;

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā atbilstoši darbu plānam;


3. Informācija un apspriede par novadu reformu un tās ietekmi uz mūsu ciematu 2021;


4. Melnā seguma uzklāšana 2021;


5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība;


6. Apsaimniekošanas līgums;

7. Kārtības ruļļa jaunā redakcija;

8. Statūtu aktualizēšanas darba grupa;

9. Ciemata 40 gadu jubilejas svinības 2021;

10. 2021.gada un turpmāko gadu budžeta un nepieciešamo galveno darbu plānošana;


11. Dažādi jautājumi.


Gadījumā, ja uz sapulci neieradīsies pietiekams biedru skaits (nebūs kvoruma), nākamā (ārkārtas) kopsapulce tiek sasaukta 2020.gada 12.septembrī plkst.11.15 tajā pašā vietā ar iepriekš minēto darba kārtību.

otrdiena, 2020. gada 11. augusts

Kanalizācijas sistēmu apsekošana 2020

Šonedēļ un nākamnedēļ notiks Misas lauku ciemata plānveida apsekošana nolūkā novērtēt vietējo individuālo kanalizācijas sistēmu stāvokli. Tas attieksies uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, izsmeļamajām tvertnēm, septiķiem u.c. Iedzīvotāji aicināti sadarboties, apsekošana nepieciešama gan īstermiņa jautājumu risināšanai, gan ilgtermiņa kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanai novada līmenī.

Apsekošanu veiks Baldones novada pašvaldības uzņēmuma pārstāvji. Tiks sniegti priekšlikumi, kā sakārtot šos jautājumus.

Pamatojums ir izmaiņas valsts un pašvaldības normatīvajos aktos, kas regulē vides prasības un notekūdeņu apsaimniekošanas jautājumus.

Iepriekš par šo tematu

https://misaslauki.blogspot.com/2020/02/asenizators-2020.html

ceturtdiena, 2020. gada 6. augusts

Elektrības apmaksa uz 01.08.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.08.2020. KONTROLE 01.07.2020.
W3617 1324 1570
IEC61036 60 2
ET200718 0 27
ET200644 337 297
ET200618 965 974
ET200595 1677 1115
ET200161 3235 3357
ET200033 87 95
ET200025 1082 1057
BG01620 500 450
BG01613 4647 4026
BG01584 835 881
BG01254 3229 3370
BG00590 164 91
AW00970 13951 13522
AW00529 556 492
AW00449 10800 10824
AW00446 2295 2227
AW00441 6382 5727
AW00437 397 422
AW00435 12003 12103
AW00433 8331 8534
AW00417 17503 16329
AW00410 581 504
AW00408 560 464
AW00406 975 1077
AW00215 12512 11691
AW00209 471 419
AW00196 8484 8377
AW00194 12275 13570
AW00186 15015 15158
AW00185 4902 4921
AW00183 3839 3789
AW00161 1494 767
512015-43-2008 3705  
50688691-2007 366 198
4733468-99 8678  
4604782-206 12242 12239
46.119.801 86 29
39602887-85 10852 10647
02795106-2015 3270 3190
100201760 193 27
62314348 99972 99718
32466563 2456 2414
29520461 782 785
26207568 504 364
19845470 12963  
8917196 2 4
7653154 4399 4332
6432905 20836 20976
5027993 1177 1266
3571503 3271 3045
3020797 3570 3594
2087710 208 164
1716078 3454 3461
1100666 1757 1757
1009838 1681 1618
996633 2272 2151
979543 9650 9654
958549 1232 1320
948373 920 926
933443 2312 2312
906192 304 178
906132 1510 1460
905925 7000 6808
880026 5563 5230
864394 425 471
858388 346 314
789183 509 292
776001 2175 1874
773814 1436 1482
771379 2653 2633
769113 9242 9017
768045 6317 6090
762450 251 284
752439 315 307
752206 6950 6861
728225 2301 2169
727682 5726 5505
676833 1386  
675351 1351 1335
675339 994 1080
672456 7562 7462
670329 1124  
666152 2075 2260
656576 14586 4781
642752 3400 3211
632800 145 146
632693 3295 3204
632646 1280 1263
632608 1520 884
632580 7288 7199
632553 7654 6939
629396 15754  
611282 4880 5041
605428 6168 6481
601579 1766 1665
600757 1568 1573
600675 1121 1121
600020 6900 6790
593629 10005 9965
590845 65708 64954
590641 2570 2909
590572 3151 2814
590518 4100 4008
590517 6527  
590513 13516  
590419 1921 1929
565356 4112  
552978 26199 26269
544887 7418 7242
534592 3545 3611
531695 13473 13838
527723 9905  
497117 3795 3817
493263 6992  
476772 1934 1943
471518 159 159
469833 401 300
469058 12 12
448835 68 68
448527 5230 5185
448217 10732 10440
447867 6228 6345
446676 1854 1728
444359 4782 4934
428023 4075 3821
422010 476 386
402948 1976 2042
402890 560 741
402459 6311 6297
400284 53  
400131 9417 9445
389754 58046 58020
388310 7889 7664
371992 3927 3890
371808 60 52
370897 2186 2231
370897 0  
354917 7333 7477
353858 9190 9284
340962 223 202
340954 3323 3262
339550 37672 37847
323256 1600 1578
266551 2508 2290
250905 485 535
242289 7550 6680
205992 5040 4729
205381 500 517
196740 3517 3524
194601 13933 14055
186011 4514 4429
184880 4784 4834
180779 199 123
162799 1450 1434
123660 3577 4299
115878 17531 7579
113630 3259 3034
111783 6339 6083
111134 4573 4618
71297 8869 9115
50564 1272 1231
30915 115 132
29942 61894  
29919 50363 47092
29896 4062 4504
23328 123 108
19723 122 104
6256 1880 1739
6246 1731  
6242 1368 896
5946 1400 1250