Lapas

svētdiena, 2020. gada 20. septembris

Kopsapulces 12.09.2020. kopsavilkums

 1. Pieņemts lēmums par 6 jaunu biedru uzņemšanu, sakarā ar īpašumu iegādi mūsu ciematā (4) un mantošanas kārtībā iegūtām īpašumtiesībām (2).

 

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā:

- Veikti ciemata ceļu remontdarbi - uzklāts no jauna vai papildināts šķembu segums un veikti līdzināšanas darbi ar traktoru un greideri – Iecavas, Āžukroga, Lielpūteļu, Mežastūru, Silamajoru, Galakroga, Pānu un Rīgas ielās, kā arī citos ielu posmos. Pāris turpmākajos gados vairs nav plānojami tik lieli šķembu seguma remontdarbi;

- Veikta grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšana – pavasarī ar roku darbu koncentrējoties uz mazākajiem grāvjiem, vasarā ar traktoru – iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu visā garumā, Iecavas ielā, Blauku ielā, Baldones ielā;

- Uzstādītas ielu nosaukumu zīmes, vēl šogad uzstādīsim zīmes ielās kur nav žoga pie kā piestiprināt zīmi, izmantojot no urbuma izvilktās metāla caurules;

- Sporta laukumā uzstādīts jumts tornim, tilts jauniešiem, futbola vārti, atjaunots krāsojums;

- Elektrotīklā uzstādīti 10 jauni skaitītāji, nomainīti 8 pieslēguma kabeļi, vēl šogad paredzēts nomainīt 3. Bijuši 2 īssavienojumi;

- Nomainīts ūdens sadales mezgls pie ūdenstorņa, caurule no urbuma uz torni, kabelis;

- Beidza darboties ūdens sūknis, kas bija nokalpojis 13 gadus. 2018.gadā plānojām, ka sūkņa nomaiņa aizņems 2 nedēļas un maksās 3000EUR. Faktiski darbu izdevās pabeigt 1 nedēļas laikā un 2x lētāk par 1600EUR. Uzstādīts jauns sūknis, jauna PE caurule, jauns kabelis, izdevās dabūt identisku sūkni, tādējādi nebija jāmaina vadības bloks, kas papildus radīja 250EUR ekonomiju; Veco sūkni pavasarī vedīsim uz remontu, lai būtu rezerves sūknis, sūkņa nomaiņa sakarā ar veikto modernizāciju, tagad būs vienkāršāka. Atslēguma laikā remontēti individuālie pieslēgumi uzlikti krāni, jo kā izrādījās tie nav bijuši uzstādīti;

- Veikti patstāvīgie uzturēšanas darbi – ceļa greiderēšana 4x, sīkie elektrodarbi, ūdens apgādes sistēmas darbi (krānu maiņa, nolauzts 1 krāns), sporta laukuma uzturēšana;

- Palīdzēts biedriem dažādos saimnieciskos jautājumos;

- Ciematā 64 deklarēti iedzīvotāji, faktiski dzīvo 75, 32 patstāvīgi apdzīvotas mājas, 35 mājas tiek apmeklētas vismaz vienreiz nedēļā, pārējās pamatā apdzīvotas tikai pa vasaru.

 

3. Novadu reformas ietekme uz mūsu ciematu, atbilstoši šī brīža informācijai:

- Baldonē pašvaldības nebūs, pašvaldības iestādes būs Ķekavā;

- Poliklīnika ar laiku arī tikai Ķekavā;

- Pašvaldības policija saglabāsies;

- Būs stingras būvniecības prasības un kontrole;

- Kopumā plānojams, ka sadarbība ar Ķekavas domi būs laba.

 

4. Pieņemts lēmums par asfalta seguma uz galvenā ceļa uzklāšanas projekta virzīšanu tālāk, lai kopā ar pašvaldības finansējumu to paveiktu 2021.gadā. Informācija par nepieciešamo līdzfinansējumu tiks sniegta 2021.gada sākumā.

 

5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība. Pieņemts lēmums uzdot valdei organizēt koku ciršanu DKS īpašumos un iegūtos līdzekļus novirzīt centrālā ūdensvada nomaiņai un citu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pēc iespējas patstāvīgu ūdensapgādi visu gadu.

 

6. Nolemts, ka apsaimniekošanas līgums ar biedriem netiks slēgts, biedra un DKS savstarpējās attiecības regulē statūti un Kārtības rullis, kas ir pietiekams tiesiskais regulējums.

 

7. Nolemts izveidot darba grupu, kas līdz decembrim sagatavos statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas. Tas nepieciešams sakarā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.

 

8. Nolemts 2021.gadā organizēt DKS 40 gadu svinības.

 

9. Dažādi jautājumi

– biedriem pirms ziemas sākšanās jāsaved kārtībā savu īpašumu signalizācijas, lai nebūtu viltus trauksmes;

- sakarā lāču izplatīšanos Latvijā, jāievēro piesardzības pasākumi, jo drīzumā tie var sasniegt arī mūsu apkārtni;

- novembrī tiek plānota talka dažādu darbu paveikšanai un kopā sanākšanai;

- aktuāli ir savest kārtībā savu īpašumu dokumentāciju, īpaši būvniecības jautājumus.

2 komentāri:

  1. Labdien! Vai ir vērts ieguldīt naudu īpašuma esoša urbuma atjaunošanā, ja pieņemts lēmums attistīt ūdensvadu lai nodrošinātu patstāvīgu ūdensapgādi visu gadu? Paldies par atbildi.

    AtbildētDzēst
  2. Labdien, tas ir indiviuduāls lēmums, kas atkarīgs no urbuma tehniskā stāvokļa un nepieciešamajiem ieguldījumiem. Ja urbumā ir bijis kvalitatīvs ūdens un caurule ir labā stāvoklī, ir vērts apdomāt tā saglabāšanu. Centrālo ūdensapgādi šajā ziemā vēl nebūs iespējams nodrošināt.

    AtbildētDzēst