Lapas

piektdiena, 2021. gada 3. septembris

Kopsapulce 2021/2

 Atbilstoši epidemiloģiskajām prasībām nav iespēja organizēt kopsapulci fiziski klātienē, vienlaicīgi ir jautājumi, ko mums ir jāizskata.

Risinājums - kopsapulce notiks elektroniski, atbilstoši uzraugošo iestāžu norādījumiem.

DKS "Misas lauki" kopsapulce:

Norises vieta un laiks: 
Elektroniskā platformā 25.09.2021.
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00.
Tiks izsūtīta saite.
Biedri, kuriem nebūs iespēju piedalīties, varēs nodot balsojumu arī rakstiskā formā.

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2021.gada plāna izpildi;

2. Valdes vēlēšanas;

3. 2022.gada budžeta un darbu plāna apstiprināšana;

4. Statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas apstiprināšana;

5. Dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja nebūs kvoruma, nākamā atkārtotā kopsapulce notiks 25.09.2021. elektroniskā platformā no plkst.11.15 līdz plkst.13.15

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru